Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

І І Р А Ц Т В И К Л А Д А Ч І В. народу), «Письменник і час» (про сучасний літературі 1111 процес в Галичині і в Україні). 

народу), «Письменник і час» (про сучасний літературі 1111 процес в Галичині і в Україні).

 

Культурно-мистецькі

 

Вінницька ОДТРК: програма «Радіосвітлиця» (розповід про літературну творчість країцих сучасних літераторів митців Вінниччини); Дніпропетровська ОДТРК: програми

 

«Мистецький час», «Дивоцвіт»; Житомирська ОДТРК: програми «Слово і час», «Автограф», «Мистецька вітальня»; 'її

 

порізька ОДТРК: програми «Автограф», «Бувальщина» (аи торська програма письменника Петра Ребра), «Літературні студія» (розповіді про творчість класиків світової літературі ізнайомство із сучасними авторами); Луганське радіомовлеї і ня РМ «Пульс»: програма «Ліра» (радіокомпозиції на вірим українських, російських літераторів, місцевих авторів); Ми колаївське обласне проводове радіо: програми «Мистецьки палітра» та «Миколаївський альманах»-, Національнарадіокомпанія України Перша програма УР: програми «Літературн читання», «Поезія», «Жива душа поетова святая», «Екслібрис», «Сторінками української класики»; НРКу Друга програма уі«Промінь»: програми «Дзвінка ріка» (авторська програма по етеси Ганни Чубач), «Живе слово»; НРКу Третя програма У І Радіо «Культура»: програми «Поетична мозаїка», «Радіоав тографи», «Прем'єра книги»; Всесвітня служба радіомовлеиня України: програма «Україна літературна»; Полтавськ ОДТРК «ЛТАВА»: програми «У сімейному колі», «Поезії див барвисте», «Мистецькі етюди», «Бібліофіл» (передача пркнижкові новинки); Херсонська ОДТРК «Скіфія»: Проводо ве мовлення УР-1: програма «Книжкова шафа», Радіокана «Таврія» (100,6 ГМ): програма «Книжкова шафа»; Чернівець ка ОДТРК «Радіо-Буковина»: програми «Перлини поезії» «Світлиця»; Волинська ОДТРК (БМ-мовлення): програм

 

«Літературна вітальня», «Камертон», «Слухоманія», «Книж кова полиця»; Закарпатська ОДТРК ТВО «Тиса Радіо»: програма «Грані» (літературно-мистецький та публіцистичнії радіоальманах); Івано-Франківська ОДТРК: «Літературно

 

1 1 4


С К О Ч И Н Е Ц Ь О . І .

 

і щецькл світлиця»; ДТРК «Крим» УР-З: програма «Назм ве

 

п/' (про літературну спадщину кримських татар); Хар-і м і ОДТРК радіоканалу проводового мовлення (УР-1): пі і ні ми «Імена», «Мистецька вітальня», «Флейти Евтерпи»

 

їй 111' мство з поетичними творами письменників-земляків), I іч і під чорним сонцем» (українська поезія авторів, знище-

 

.ілітарним режимом); Хмельницька ОДТРК: «Літера-Iтин меридіан» (висвітлення творчості подільських поетів,ім.іп їв, розвиток українського книговидання, розповіді

 

їсиків української літератури).

Чауково-просвітницькі

 

1 І у ганське радіомовлення FM «Пульс»: програма «Книж-II реї огляд» (новинки літератури та періодичних видань);пі онаївське обласне проводове радіо: програми «Імена», І(ніературна світлиця»; Національна радіокомпанія Украї-Друга програма «Промінь»: «Книжковий ярмарок»; НРКу " ї ї програма Радіо «Культура»: «Літературно-музична іиіітнція» (поезія відомих українських поетів, покладена: музику), «Помандруємо...» (уявні радіомандрівки пись-нпиці Л. Ворониної), «Суботні зустрічі з Іваном Драчем» im гич на та пісенна творчість видатних українських ді-ІІн), Херсонська ОДТРК «Скіфія» Радіоканал «Таврія» Іні,іі І'М): програма «Сучасна муза» (розповіді про сучасну иі\'мирну літературу); ДТРК «Крим» УР-З: програма «Лі-ічтіурні читання».

 

І'озважально-музичні

 

Кі есвітня служба радіомовлення України: програма «Ка-І'іпон доброго настрою» (розповіді про розвиток літературиІ ті н і сцтва України); Полтавська ОДТРК «ЛТАВА»: програ-ми І III відстані душі», «Даруємо настрій»; Севастопольська

1 І, І PK: «Улюблені рядки».

• Дитячі програми

 

І Іредставлені лише єдиною передачею Національної радіокомпанії України — Перша програма УР «Твій друг — kiiih'ii», яка знайомить з українською та світовою кпасикою,


П Р А Ц І В И К Л А Д А Ч І В

 

історичними та міфологічними джерелами народних каз легенд, переказів.

 

Книжкова тематика не представлена Рівненською Чернігівською обласними державними радіокомпанія (рис. 2).

 

Дослідник В. В. Смирнов розглядає критерій функц нального призначення ЗМІ. За його концепцією функц нальної типології, радіопрограми діляться на: новинар авторські програми, програми-діалоги, програми-огляди Висвітлення книжкової тематики у радіопросторі мо на також розглядати з огляду на охоплення аудиторією (

 

гіональнетазагальноукраїнське).

 

Суттєвий у контексті аналізованої теми є вплив озна періодичності на характер програм, а відтак — на їх к цептуальні особливості. Виходячи з позиції критерію пер i дичності, можна визначити постійні, періодичні (чи, як їх називають, продовжувальні) та разові програми.

Означені чинники — це складові до «портрету» теле-радіопрограм, їх специфіки у висвітленні книжкової те тики, яку необхідно визначати та враховувати, планую акції книжкової промоцїї з метою диференційного і воді II час комплексного підходу до вибору ЗМІ для інформувал про нову книгу та її автора.

 

 

1. Ірина Столяр. Наука про те, як продати книгу. — Книж вий огляд. — 2005. — N» 5. — С. 1. — Режим доступу: http://ww web-standart.net/magaz.php?aid=6166

2. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. — И і. тельство Аспект-Пресс, 2000. — 367 с.

 

3. Шостак М. И. Развивающиеся системы. О некоторых денциях в типологической структуре прессы // Журналисіиі .1 1997 году. Ч. I. М„ 1998. - С. 8 - 9 .

 

4. Потятиник Б. В. Медіа: Ключі до розуміння. — Львів: 11 A 2004. - 312 c.


Цм< 1107:304:070

 

 

I A M I ІИЦЬКА Ю. В.

 

 

ДИТИНА ЯК ЧИТАЧ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.