Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ГІРАЦІ З Д О Б У В А Ч І В 

Софія Перетятко, інформаційно-видавнича — голова Ганн Гульчій (тепер — Зоряна Вінтонів), екологічна — голова Jim бов Олексів, по роботі зі студентською молоддю — голоН Ярослава Ваврисевич, політична — голова Лариса Лиши А Незабаром було призначено скарбника організації — Лкі бов Романенко та бібліотекаря — Неоніла Пронюк.

 

Через рік після створення ЛМГОСУ ми почали випуі і- її ти власний друкований орган — щомісячний інформації! ний вісник «Посестра». Першим літературним редакторе була Ганна Гульчій (тепер — Роксоляна Вінтонів), форм.і і у вати вісник розпочала Юлія Сіра (пізніше — Ірина Мели їм чук, тепер — Галина Ардан). Нещодавно, у грудні 200і' р урочисто відзначили випуск 100-го номера газети.

 

За десятирічний період проводилася робота зі збініі шення кількості членства ЛМГОСу. Створено 15 нових о< н редків:

 

• при НВО «Термоприлад» — голова Стефанія !• у бишин;

 

• у емт Оброшино — голова Оксана Братюк;

 

• у Львівському національному університеті ім. І. ФріН ка — голова Ольга Назаренко;

• в Обласному онкологічному центрі — голова М а р і Фуртак;

 

• у школі-інтернаті №6 — голова Ганна Мацкевич (ш пер — Леся Лисюк);

• в Університеті «Лісотехнічний інститут» — голої Роксоляна Вінтонів;

 

• у СЗШ №72 — голова Марія Хомишин;

 

• у СЗШ №80 — голова Наталія Гавриляк;

 

• в Українській гуманітарній гімназії — голова Окі .ні Староста;

• на Знесінні — голова Любов Старецька (тепер — Мі Білевич);

• у СЗШ №3 — голова Любов Борис;

 

• у СЗШ №33 — голова Василина;

 


А Р Д А Н Г . М .

 

• у СЗШ №69 — голова Надія;

 

• у СЗШ №64 — голова Марія Фурда.

І Іа сьогодні в організації є 22 осередки, які налічують 1(11) ч цчгів.

V .'.004 р. організація взяла у Львівської міської ради під І" йду (за пільговою оплатою) приміщення на вул. К. Ле-ні н.м по, 21А, яке було в занедбаному стані і вимагало ка-шу И»иого ремонту.

 

11« і члени організації дотримуються вимог Статуту, тоб-

 

Н 111 па чують членські внески і ведуть активну громадсько-

і іч ну та культурно-просвітницьку роботу, а саме:

 

• н напрямі політичної діяльності:

 

брали активну участь у виборах Президента Украї-ні ДИМ р. — збирали підписи, писали відповідні звернення, Ічпраїшяли агітаційні матеріали в Київ, Суми, Донецьк, і и,к гополь, Краснодон. Працювали головами, секретаря-ми чі ієнами і спостерігачами виборчих дільниць;

 

|г брали активну участь в акції громадянської непоко-

 

• збирали для страйкарів в Києві одяг, продукти, ме-•Имменти, гроші. Частина наших союзянок їздили в Київ ці 11 рішати їх;

 

працювали секретарями виборчих дільниць та спо-і п рилчами під час виборів до Верховної Ради у вересні

 

т р.;

кожного року були співорганізаторами свят вулиць

 

I Киїювальця, Листопадового Чину і Січових Стрільців;

 

- власноруч виготовляли вінки з живих квітів і покла-иі м« до пам'ятника С. Бандері під час відкриття пам'ятника II 'і і жтня 2007 р. і в 50-ту річницю смерті 14 жовтня 2009 р.;

 

взяли участь у конференції «Український жіночий |і\ - , яка відбулася в березні 2007 р. в Трускавці;

 

взяли участь у конференції «Громадські організації Ни підтримку Ющенка», яку організувала Галицька «Про-

 

і ні і а » ;

 

взяли участь в роботі 4-го з'їзду Союзу Українок у

 

• ні 11 п 2007 р.;

 


ГІРАЦІ ЗДОБУВАЧІВ

 

— підписали протест щодо передачі польській громад органного залу;

— увійшли в склад оргкомітету зі споруджени пам'ятника гайдамакам у Львові;

 

— подали пропозицію до Ради громадських організаі іі 1 при Голові облдержадміністрації щодо внесення змін у ви борче законодавство;

 

— винесли на обговорення Ради організації пропозиці щодо змін у Конституції та опублікували результати обго ворення у «Посестрі»;

 

• в напрямі інформаційно-видавничої діяльності:

 

— кожного місяця видається інформаційний вісник — наша газета «Посестра», яка розповсюджується по Львову області;

 

— кожного року видається «Погляд в минуле. Календа пам'ятних дат». Цього року вже вчетверте з описами осіб подій, ювілеї яких припадають на цей рік;

 

— видали матеріали 4, 5, 6 та 7-ї студентських міжну зівських науково-практичних конференцій «Національні ідея: вчора, сьогодні, завтра (до 100-річчя заснування Укра їнського Академічного Дому у Львові)» та 9-ї — до 90-річч заснування Українського таємного університету у Львові;

— видали книжку нашої союзянки Ярослави Полюї и Мельничук «Репресована молодість»;

— видали збірник матеріалів науково-практичної кои ференції «Віддана трудівниця української культури 135-ї річниці від, дня народження Олени Кісилевської)»;

 

— доповнювали шеЬ-сторінку і альбом організації;

 

— збирали архівні і експозиційні матеріали до музп< УАДІУТУ;

 

— видали книжку «Як це було. Участь союзянок у ми маранчевій революції»;

 

— перевидали книжку «Сердечний вінок» Юрі Горківа;

 

— видали буклет «Всі струни серця мойого звучать Т( >( Матусю!» як підсумки дитячого конкурсу за 2006 р.;

 


АРДАН Г. М.

 

— видали книжки «Всі струни серця мойого звучать І чҐ>і, Матусю!» як підсумки дитячих конкурсів до Дня Ма-іорі за 2007, 2008 і 2009 р. (номінації авторський вірш, автор-

• 11 ий прозовий твір і авторська пісня);

 

— видали буклети «Всі струни серця мойого звучать І ( М а т у с ю ! » як підсумки дитячих конкурсів до Дня Мате-рі іа 2007, 2008 і 2009 р. (номінації авторський малюнок, ав-

 

і Орський сучасний одяг з елементами народної вишивки);

 

— видали збірник сценаріїв «Вінок пам/ятних дат», де имицено сценарії, які можуть стати основою для відзначен-ії і в школах, ВНЗ, військових частинах пам'ятних подій протягом року — від дня народження С. Бандери (1 січня) ЦІЇ дня загибелі М. Біласа і Д. Данилишина (24 грудня);

 

— видали матеріали конференції «Літературна і гро-Миді ька діяльність Ірени Книш»;

перевидали книжку «Легенди і оповідання для моло-•II Катрі Гриневичевої;

— видали матеріали конференції «Софія Парфанович 11 кар, патріот, письменниця»;

— видали матеріали конференції «Схід —Захід разом ри • 160-ї річниці від дня народження Олени Пчілки)»;

— перевидали збірку щедрівок «На щедрий вечір» ви-

 

/ІІІНІІЯ 1 9 3 3 p . ;

 

перевидали книжку Ірени Книш, української пись-кн нпиці з Канади — «Іван Франко і рівноправність жінки»;

 

V підготовці цих видань активну участь беруть члени ирілпізації — Галина Ардан, Ксенія Базилюк, Христина Ріні п раць, Роксоляна Вінтонів, Ірина Каторож, Лариса Ли-ни і а, Ірина Мельничук, Ольга Пилипів, Неоніла Пронюк, Iiiн п а н а Фуртак, Оксана Цура, Галина Янів;

 

• в напрямі етнографічної роботи:

 

регулярно проводяться заняття гуртка вишивання; члени комісії є учасниками численних виставок, які

 

Ши ІІІ іізовує етнографічна комісія обласного відділу СУ — в •Нрку культури ім. Б. Хмельницького, в музеї етнографії і Иирі ід і іих промислів, у Шевченківському гаї тощо;

 


ГІРАЦІ ЗДОБУВАЧІВ

 

— виготовляли брошки з написами до Дня Матері;

 

— виготовляли іграшки і сувеніри, які передавали їм Св. Миколая учням школи-інтернату №2;

 

— організували і проводили до Дня Матері демонстра цію сучасного одягу з елементами вишивки;

— брали участе у складанні книжки «Всі струни серцм мойого звучать Тобі, Матусю!»;

• в екологічному напрямі:

 

— провели капітальний ремонт приміщення орі .і нізації;

 

— впорядковували територію на Янівському цвинтарі біля могил замордованих у червні 1941 р. та могилу Олени Степанівни на Личаківському цвинтарі;

 

— впорядковували територію вздовж огорожі Меморі.і лу Січових стрільців на Янівському цвинтарі (потрібно про довжувати);

• медична комісія:

— проводили безоплатне стоматологічне лікування не забезпеченого населення;

— проводили профілактичні онкоогляди;

 

• комісія по роботі зі студентською молоддю:

 

— підготували і проводили у п'ятьох ВНЗ м. Львова студентську міжвузівську науково-практичну конферем цію «Національна ідея: вчора, сьогодні, завтра. До 100 -річчч Українського Академічного Дому у Львові» — 4,5,6, 7 і 8-му

 

— до 90-річчя заснування Українського таємного універси тету у Львові;

 

• комісія соціальної опіки:

 

— працює «банк одягу вживаних речей»;

 

— розповсюдили серед союзянок гуманітарну допомо гу, яка надійшла з Німеччини;

— розповсюдили серед незабезпеченого населення гу-манітарну допомогу, яка надходила з Англії від української громади (м. Манчестер);

— відвідували з подарунками на Св. Миколая школу-інтернат №2, дитячий приймальник-розпо дільник на

 


А Р Д А Н Г . М .

 

муч. Шевченка, дитяче відділення обласної психіатричної

 

ІІІКІІрні,геронтологічне відділення цієї ж лікарні;проводили роботу по програмах Львівського відділу

 

< V Стипендійна акція», «Діти-сироти»;

 

— розповсюдили по школах Львова та області шкільні підручники і художні книжки, які отримали від книгарні ІІТШ;

 

освітянська комісія:

 

— організували конкурси дітей під час святкувань Дня М.ітері у парку культури ім. Б. Хмельницького;

— організовували свято Рідної мови у школах м.Львова;

 

— проводили бесіди про М. Біласа і Д. Данилишина;

 

— демонстрували у середніх і ВНЗ пересувну виставку по 70-ї річниці Голодомору в Україні;

— при осередках Су в СЗШ № 80 та в СЗШ смт. Оброши-мо організовані гурти «Юна українка», в яких проводиться активна робота з патріотичного виховання підростаючого покоління;

 

— брали участь у складанні «Календаря пам'ятних дат», Вінка пам'ятних дат», збірки «Всі струни серця мойого зву-

 

чать Тобі, Матусю!»;

 

— готували учнів до участі в конкурсах «Мій рідний край» і пам'яті Мілени Рудницької;

— організували вечори Лесі Українки та Тараса Шев-ченка в приміщенні Будинку вчителя;

— подали пропозиції до Ради громадських організацій при Голові облдержадміністрації щодо внесення змін до правил вступу у ВНЗ і щодо видання в Україні підручника

і математики для учнів старших класів австрійських загаль-ноосвітніх шкіл;

 

культурно-мистецька комісія:

— організували конкурси дітей під час святкувань Дня Матері у парку культури ім. Б. Хмельницького;

 


ГІРАЦІ ЗДОБУВАЧІВ

 

— організували художньо-вокальний ансамбль «Рута» який з записом на касету і диск підготував концерт до 150 річчя Івана Франка. З цим концертом «Рута» виступала Дрогобицькому педагогічному інституті, у ВПУ №48, УАД. Керівник ансамблю — Софія Перетятко, диригент Андрій Гула, концертмейстер — Наталія Станішевська;

 

— «Рута» спільно з Остапом Стахівим виступала на нг чорі Шевченка в УАД;

 

— підготували програму до 65-ї річниці УПА, з яко «Рута» виступала в Старому Самборі і в УАД;

— підготували програму до свята вулиць Листопадові і го Чину і Січових Стрільців і кожного року виступали з нен біля памятників І. Франкові або Т. Шевченкові;

 

— «Рута» підготувала програму до 115-ї річниці від Жн народження Олени Степанівни, з якою виступала в Палац культури ім. Гната Хоткевича у грудні 2007 р.;

 

— «Рута» виступала на вечорі до 100-річчя Україно м > • го Академічного Дому у Львові в Палаці культури ім. ГІ ІЛ І Хоткевича в лютому 2008 р.;

 

— «Рута» була співорганізатором мистецьі" патріотичних заходів у загальноосвітніх школах №22, 91 І Українській гуманітарній гімназії;

 

— «Рута» підготувала програму і виступала з нею палаці культури ім. Г. Хоткевича на вечорах, присвячені ї 100-й і 101-й річницям від дня народження С. Бандери;

 

військова комісія:

— організовували у Військовому інституті «Львіт і.к політехніка» та у військовій частині вшанування пам'м' національних героїнь Ольги Басараб, Олени Теліги, Д'Г Гнатківської, поетеси Лесі Українки, Тараса Шевченка;

— запрошували військових до участі у вшанунлні пам'яті Р. Шухевича на Білогоріці;

— підготували і провели у трьох військових ч а с т і конференцію «Мова. Армія. Державність»;

— забезпечували військових маком і горіхами на І'і ід

і свяченим на Великдень;

 


А Р Д А Н Г . М .

 

- бували на прийнятті військової присяги;

 

- 87-ту річницю Соборності України відзначали в учи-іп 11 и ім. Героїв Крут;

провели просвітницько-роз'яснювальну робо-
і\ и Західному територіальному управлінні військової

ічужби правопорядку — розповіли про день 23 лютого І'1 Ж р., художньо-вокальний ансамбль «Рута» виступив з

 

• иііцсртом-вшануванням Героїв УПА; проводили вечори для військових строкової служби

V 11, пінському будинку офіцерів;

організаційна робота:

 

кожного року на загальних зборах організації відзна-Мн1111 11 і ч ницю Соборності України, День Конституції разом »І ицею Акту відновлення України і річницю створення |І|н •ніі'іації;

ішіановували пам'ять Ольги Басараб — брали участь

1 (іиґмпї науково-практичної конференції, яку організував

її іиіи і.кий відділ СУ до 80-річчя від дня загибелі Ольги Ба-М|мі і. кожного року покладали власноруч виготовлений ві-||мі 11.1 її могилу, були на панахидах;

 

І' кожного року 5 березня виготовляли і покладали ві-ш Н' 11111 іам'ятника Р. Шухевича. Зверталися до ЛМР про пе-•Имічгування вулиці Широкої на проспект ім. Р. Шухеви-

 

н Ні інідували музей Шухевича на Білогорщі;

 

відвідали конференцію до 140-ї річниці від дня наро - 11 и г і Михайла Грушевського і кожного року покладали

 

поруч сплетений вінок до пам'ятника Грушевському; підвідали вечір вшанування замордованих у червні

 

НІ і > н тюрмах Галичини, який організувала ЛуЖ;

 

інгрталися до ЛМР з пропозицією присвоїти одній з •мі п 11. 111.нова ім'я Олени Кісилевської;

Прали участь у презентації книжок наших союзянок: н ні ні ('(•ндецької «Тернові страждаїшя і радощі», Ярос-цни 11" поги-Мельничук «Репресована молодість», Любові (І и и Мурович «Повернення короля Данила до Львова», '••і.. По іниці «Вишивка — моє життя»;

 


П Р А Ц І З Д О Б У В А Ч І В

— в рамках виконання рішень конференції «Схід-Захі. і разом. До 160-ї річниці від дня народження Олени Пчілки спільно з Обласним відділенням Л у Ж та Галицьким райої і ним об'єднанням «Просвіта» зібрали кошти в сумі 7000 грі і на премію жінці, яка виховала українського патріота і під правили цю премію Анні Дмитрівні Степаненко, яка при живає в м. Дергачі Харківської обл.;

— проводили роботу із організації в приміщенні орі .і нізації музею Українського Академічного Дому і Україп ського таємного університету у Львові;

— організували і провели круглий стіл «Наталя Ко бринська — смолоскип у темряві. До 90-ї річниці від дим смерті організатора жіночого руху в Галичині письменниці Наталі Кобринської».

 

Отож, Львівська міська громадська організація «Сонм Українок» активно впливає на суспільне життя значної час-тини населення Львова.

 

 

У статті використано архівні матеріали голови ЛМГОСУ 1>оі дани Фуртак.


\'ДК 007:304:8(477.8)

 

 

ПАРАВАНІ у. П.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.