Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

І І Р А Ц Т В И К Л А Д А Ч І В. більшість опитаних відразу вказали на «маленький розмі «наносомів» («нано» від грец 

більшість опитаних відразу вказали на «маленький розмі «наносомів» («нано» від грец. — карликовий) та інші ф ти. Однак особливо активну участь у формуванні асоціац беруть психологічні фактори, завдяки яким може вини ти емоційний зв'язок між образами і уявленнями, на осі к якого формується емоційне ставлення до об'єктів.

 

2. У рекламній комунікації виникають ситуації, ко звучання терміна не стає основою для аналогії з форм відомих слів. Проведені опитування показали, що адрес часто не можуть дати жодної відповіді стосовно значен терміна. В таких випадках конотативні нашарування с суються радше відчуттів, в основі яких лежить реакція певні звуки. І справді, дослідники відзначають різні якої звуків. «Голосні переднього ряду іменують значення Т О П го, довгого, світлого, а голосні заднього ряду — значення личезного, похмурого... Там, де йдеться про щось пов'яза з негативними емоціями, низькі, темні голосні («а», «о», « зустрічаються частіпіе звичайного» [5, с. 13]. «Л — легк ніжний, жіночний, добрий, голосний, простий; Ф — по ний, грубий, темний, пасивний, тупий, небезпечний, ть ний, тихий і т. д.» [10, с. 155]. Є букви «холодні» (м, н, р о та ін.) та «гарячі» (ч, ж, х, ш, ф та ін). «Звукобукви маю не тільки «температуру», а й «швидкість» (для більшо людей К чомусь «швидка», а Ш — «повільна») і «освіт ність» (О — виявляється «світла», а И — «темна»), Біль того, кожна звукобуква ще й семантично зафарбована в т чи інший колір: експерименти з тисячами людей дове що більшість з них цілком чітко зафарбовують, у всяко разі, голосні. Особливо одностайні думки відносно чо рьох опорних для мовленнєвого апарату голосних А, О, И. Звукобукву А цілком погоджено називають «червоно Е — чітко «зелена», И — визначено «синя», а звукобукву більшість вважає «жовтою» [4, с. 101 — 102].

 

 

Своєрідне поєднання звуків за відсутності жодного у лення про значення терміна може викликати у спожив

 


М И Х А Й Л О В И Ч О . П .

 

* і 11 юнідомлення стійкі конотації. Свідченням цьо-п 1111 м і о -оцінні р еакцїї опитуваних:

• ме І . І І І І И » — «лагідний, гарний, позитивний, м'який, |ж їм • іч> коиьору»;

І і і и. ній» — «негативні, резинові, темні, слизькі»;

 

» ній и і,і ген» — «тягучий, еластичний, може змінювати 1ІН 111 »л, і б ний на згущене молоко »; І .фінМІ пі» — «круглий, резиновий, рухливий, глад-

 

НІ-І Ітерміни, використані у рекламних текстах, мо-Ні і причти виникненню образів, формуванню позитив-нії неї .п ивних реакцій на текст загалом. Відтак, можна р і і \ і і ги, що термінологічна лексика має два значен-

пит пповлюється свідомістю, інше — ні. «Звукобукви і
ІИ іIII' ними утворені, можуть бути «добрими» чи «зли-
і мі жими» чи «сильними», «напруженими» чи «роз-

р і. ними», «небезпечними» чи «безпечними» і т. д. Вони ми відповідати чи не відповідати реальному товару чи

 

н о образу, який хоче створити рекламодавець. Фо-II м,н і п ічні значення практично неусвідомлювані, а тому

ІИі и чуже суттєво впливати на формування образу то-
і н,і ст авлення до нього, причому сама людина прак-
IIИ > ІII • може усвідомити і пояснити п р и ч и н и виникнення
III ЧИ ІНШОГО ставлення» [4, с. 102]. Тому бажано ретельно

Вімчіїиувати фоносемантичні нашарування термінів, що и>|ч и тонуються в текстах реклами, щоб цей аспект від-кріпнії к основному семантичному завданню. Адже сила і IVі і ні п. фоносемантики полягає в тому, що вона дозволяє ІІНІІі к і >но формувати неусвідомлюваний емоційний ф о н

 

іціинмття [12].

 

Іиучлнню слова властивий конотативний характер (зву-•I Мп/куть викликати емоції у слухача). П р и цьому через |ін,і. ншості людського фактора не всі конотації можливо І. рі німчити, однак їх завжди необхідно враховувати і за ум і .і нетто спрямовувати у найбільш корисне для рекла-

 


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.