Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Протокольна форма досудової підготовки матеріалів: сутність, особливостіЗа своєю юридичною природою протокольна форма досудової під­готовки матеріалів є самостійною формою досудового провадження і являє собою один з проявів диференціації кримінально-процесуальної форми.

Особливості протокольної форми досудової підготовки матеріалів: застосовується до досудового провадження за окремими складами злочинів (передбачені частиною 1 статті 133, статтею 164, частиною 1 статті 185, частиною 1 статті 186, частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 194, частиною 1 статті 194-1, частиною 1 статті 202, частиною 1 статті 203, частиною 1 статті 205, частиною 1 статті 212, частиною 1 статті 212-1, частиною 1 статті 213, частиною 1 статті 225, частиною 1 статті 226, частиною 1 статті 245, статтями 246, 247, частиною 1 стат­ті 248, частиною 1 статті 249, статтею 250, частиною 1 статті 296, стат­тею 395 Кримінального кодексу України); бере участь специфічний суб'єкт кримінального процесу — правопорушник; здійснюється ор ганом дізнання; строк провадження — не більше 10 днів; може бути продовжено відповідним прокурором не більш як до 20 днів; засобами збирання та перевірки доказів є відібрання пояснень від правопоруш­ника, очевидців та інших осіб, витребування довідки про наявність або відсутність судимості у правопорушника, характеристики з місця його роботи або навчання та інших матеріалів; про обставини вчине­ного злочину складається протокол, який затверджується начальни­ком органу дізнання (до протоколу приєднуються всі матеріали, а та­кож список осіб, які підлягають виклику до суду) та направляється прокурору; прокурор за результатами перевірки матеріалів може прийняти одне з рішень: винести постанову про порушення кримі­нальної справи, скласти обвинувальний висновок та направити спра­ву до суду; повернути матеріали для провадження досудового слід­ства; відмовити у порушенні кримінальної справи; строк розгляду справи у суді — не більше 10 днів.

Відповідно до ст. 426 КПК, у справах про злочини, передбачені ст. 425 КПК, органи дізнання не пізніш як у десятиденний строк встановлю­ють обставини вчиненого злочину і особу правопорушника, одержують пояснення від правопорушника, очевидців та інших осіб, витребують довідку про наявність або відсутність судимості у правопорушника, ха­рактеристику з місця його роботи або навчання та інші матеріали, які мають значення для розгляду справи в суді. У виняткових випадках, в разі неможливості у десятиденний строк зібрати необхідні матеріали, цей строк може бути продовжено відповідним прокурором, але не більш як до двадцяти днів. У правопорушника відбирається зобов'я­зання з'являтися за викликами органів дізнання і суду та повідомляти їм про зміну місця проживання. Про обставини вчиненого злочину складається протокол, в якому зазначаються: час і місце його складен­ня; ким складено протокол; дані про особу правопорушника; місце і час вчинення злочину, його способи, мотиви, наслідки та інші істотні обставини; фактичні дані, що підтверджують наявність злочину і вин­ність правопорушника; кваліфікація злочину за статтею Криміналь­ного кодексу України. До протоколу приєднуються всі матеріали, а також список осіб, які підлягають виклику в суд. Протокол затвер­джується начальником органу дізнання, після чого всі матеріали пред'являються правопорушнику для ознайомлення, про що робиться відповідна відмітка в протоколі, яка засвідчується підписом правопо­рушника. Протокол разом з матеріалами надсилається прокурором.

Визнавши матеріали про злочини достатніми для розгляду в судо­вому засіданні, прокурор виносить постанову про порушення кримі­нальної справи, обирає щодо правопорушника в необхідних випадках запобіжний захід і складає обвинувальний висновок та направляє справу до суду або повертає матеріали для провадження досудового слідства, а в разі відсутності підстав до порушення кримінальної спра­ви відмовляє в її порушенні.

Такі справи підлягають розгляду в суді не пізніш як у десятиден­ний строк з моменту надходження матеріалів до суду. При розгляді таких справ суд вправі повернути їх для провадження досудового слід­ства, якщо виникає необхідність з'ясування істотних додаткових об­ставин, які не можуть бути встановлені в судовому засіданні.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.