Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Процесуальний порядок перегляду судового рішення, яке не набрало законної сили, судом касаційної інстанціїКасаційне подання, касаційна скарга на судові рішення, які за­значені у ч. 1 ст. 383 КПК, призначаються до касаційного розгляду не пізніше двох місяців з дня їх направлення до касаційного суду. Справа з касаційними скаргами і поданнями передається до каса­ційного розгляду після надходження її до суду. Справа розглядаєть­ся з обов'язковим повідомленням прокурора та осіб, зазначених у статті 384 КПК.

У засіданні суду касаційної інстанції, яке провадиться за участю прокурора, можуть брати участь особи, вказані у ст. 384 КПК. У разі потреби суд має право запросити цих осіб для дачі пояснень. Клопо­тання засудженого, який утримується під вартою, про виклик його для дачі пояснень при касаційній перевірці судових рішень є обов'язковим для суду касаційної інстанції.

На підтвердження або спростування доводів, викладених у скарзі або поданні, особи, що їх подали, мають право подати до касаційного суду документи, яких не було в справі. Нові матеріали не можуть отримуватися шляхом проведення слідчих дій. Особа, яка подала нові матеріали, повинна вказати, яким шляхом вони були одержані та яке значення вони мають для вирішення справи. Нові матеріали можуть бути витребувані також касаційним судом.

Справа розглядається касаційним судом у складі трьох суддів за участю прокурора з додержанням порядку:

— виконавши підготовчі дії, головуючий роз'яснює учасникам їх права, а також право давати пояснення з приводу поданих каса­ційних скарг, подань, а особам, які подали касаційні скарги, подання, право підтримувати касаційні скарги, подання або відмовитися від них;

— розв'язуються заявлені клопотання;

— доповідається суть вироку або постанови, повідомляється, ким оскаржено, викладаються доводи касаційної скарги, подання та заперечення;

— головуючий з'ясовує, чи підтримують свої касаційні скарги, по­дання особи, які їх подали;

— ознайомлення учасників судового розгляду із додатковими ма­теріалами;

— заслуховування пояснень осіб, які беруть участь у касаційному розгляді;

— видалення до нарадчої кімнати;

— складання та оголошення ухвали.

Касаційний суд перевіряє законність та обґрунтованість судового рішення за наявними в справі і додатково поданими матеріалами в тій частині, в якій воно було оскаржене. Суд касаційної інстанції вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується станови­ще засудженого чи виправданого.

Якщо задоволення скарги чи подання дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги або щодо яких не внесено подання, касаційний суд зобов'язаний прий­няти таке рішення.

У результаті касаційного розгляду справи суд приймає одне з та­ких рішень:

1) залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційні скар­ги чи подання — без задоволення;

2) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу на нове розслідування або новий судовий або апеляційний розгляд;

3) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу;

4) змінює вирок, постанову чи ухвалу.

У разі відкликання касаційних скарг чи подання касаційний суд виносить ухвалу про закриття касаційного провадження, якщо інши­ми учасниками судового розгляду рішення не було оскаржене в каса­ційному порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 397 КПК касаційний суд не вправі посилити покарання або застосувати закон про більш тяжкий злочин.

Обвинувальний вирок, постановлений апеляційним чи місцевим судом може бути скасовано у зв'язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжкий злочин або більш суворе покарання лише у разі, коли з цих підстав вніс подання прокурор або подав скаргу потерпілий чи його представник.

Виправдувальний вирок, постановлений апеляційним чи місцевим судом може бути скасовано не інакше як за поданням прокурора, скаргою потерпілого чи його представника, а також за скаргою ви­правданої особи з мотивів виправдання.

Касаційний суд, встановивши обставини, передбачені ст.ст. 6, 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 КПК, скасовує обвинувальний вирок чи поста­нову і закриває справу.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.