Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Процесуальний порядок застосування примусових заходів медичного характеруПримусові заходи медичного характеру можуть застосовуватися судом до осіб: 1) які вчинили суспільно небезпечні діяння у стані не­осудності; 2) які вчинили злочин у стані обмеженої осудності; 3) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли психічною хворобою до постановлення вироку або під час відбування покарання (ст. 93 КК). Метою застосування примусових заходів медичного характеру є: вилікування чи поліпшення стану здоров'я вказаних осіб або запобі­гання вчиненню вказаними особами нових суспільно небезпечних ді­янь (злочинів).

Порушення кримінальних справ про суспільно небезпечні діяння неосудних осіб або злочини обмежено осудних осіб здійснюється на загальних засадах з врахуванням таких особливостей: 1) забезпечен­ня обов'язкової участі захисника з моменту встановлення наявності в особи душевної хвороби; 2) обов'язкового проведення судово-психіатричної експертизи з метою визначення психічного стану осо­би; 3) у випадку визнання особи психічно хворою, постанова про притягнення цієї особи як обвинуваченого не виноситься, обвинува­чення не пред'являється; обвинувальний висновок не складається; 4) слідчі дії за участю психічно хворої особи проводяться лише, якщо дозволяє їхній психічний стан; 5) матеріали кримінальної справи після закінчення досудового слідства надаються для ознайомлення законному представнику та захиснику вказаної особи; 6) досудове слідство закінчується винесенням постанови про направлення спра­ви в суд для вирішення питання про застосування примусових захо­дів медичного характеру (щодо неосудної особи) або обвинувального висновку (щодо обмежено осудної особи), які підлягають затвер­дженню прокурором.

У випадку згоди з вказаною постановою суддя місцевого суду вно­сить справу безпосередньо в судове засідання, копія постанови слід­чого вручається особі, щодо якої вирішується питання про застосуван­ня примусових заходів медичного характеру, а також їй роз'ясню­ються процесуальні права.

Розгляд зазначених справ провадиться у відкритому судовому за­сіданні з обов'язковою участю прокурора та захисника за загальними правилами судового розгляду з наступними винятками: 1) участь осо­би, щодо якої розглядається справа, не є обов'язковою і може мати місце лише в тому разі, якщо цьому не перешкоджає характер її за­хворювання; 2) в судовому засіданні допитуються свідки та перевіря­ються докази, що Доводять або спростовують вчинення даною особою суспільно небезпечного діяння, а також перевіряються інші обстави­ни, які мають істотне значення для вирішення питання про застосу­вання примусових заходів медичного характеру; 3) якщо особа, щодо якої розглядається справа, викликана в судове засідання, суд вислу­ховує її пояснення, а потім висновок експерта; 4) судові дебати не про­вадяться, а після закінчення судового слідства висловлює свою думку прокурор, потім захисник; 5) останнє слово особі, стосовно якої роз­глядається справа, не надається.

Коли буде встановлено, що дана особа вчинила суспільно небезпеч­не діяння в стані неосудності або обмеженої осудності або після вчи­нення злочину захворіла на психічну хворобу, яка виключає застосу­вання покарання, суд, коли визнає за потрібне, виносить ухвалу, а суддя — постанову про застосування до цієї особи примусових заходів медичного характеру, з зазначенням яких саме. Коли суд визнає непо­трібним застосовувати примусові заходи медичного характеру, справу належить закрити, про що виноситься ухвала (постанова).

Якщо неосудність або обмежена осудність особи на момент вчинен­ня суспільно небезпечного діяння або на час розгляду справи не вста­новлена, суд виносить ухвалу, а суддя — постанову про направлення справи для досудового розслідування в загальному порядку.

Якщо вчинення суспільно небезпечного діяння особою, щодо якої розглядається справа, не буде доведене, суд своєю ухвалою, а суддя — постановою закриває справу.

Скасування або зміна призначених судом примусових заходів ме­дичного характеру може мати місце лише за поданням головного психіатра органу охорони здоров'я, якому підпорядкований медич­ний заклад, де тримають дану особу за ухвалою суду чи постановою судді, який застосував ці заходи, або суду за місцем лікування, коли особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в стані неосудності або обмеженої осудності, видужала або коли в результаті змін в ста­ні її здоров'я відпала потреба в раніше застосованих заходах медич­ного характеру. До подання додається висновок комісії лікарів-психіатрів.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.