Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ВСТУПНЕ СЛОВО РЕДАКТОРІВШемшученко Ю. С. Актуальні проблеми філософії права....................................................................................................7
Попович М. В. Право з погляду філософа…………………………………………………………………...……...…….10
Козловський А. А. Філософія права як самосвідомість нації……………………………………………...……………12

 

Філософія права ЯК НАУКА

 

Костицький М. В. Філософія права як наука і навчальна дисципліна.....................................................................17
Рабінович П. М. Наука філософії права: до характеристики предмета й методології................................22
Козюбра М. І. Місце філософії права в системі суспільствознавства (до питання про дисци­плінарний статус філософії права).........................................................................27
Максимов С. І. Філософія права як сфера співпраці юристів і філософів.......................................................33
Жоль К. К. До питання про предметну область і методи сучасної філософії права.........................37
Оборотов Ю. М. Філософія права і методологія юриспруденції..............................................................................41
Шишко В. В. Філософія права в системі юридичних наук...................................................................................44
Ониськів М. М., Рижко В. А.   Як можливі “дві” філософії права?......................................................................................................48
Пазенок В. С. Філософія і право (проблеми і дилеми взаємозв’язку).............................................................52

................................

Філософія права І ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Бабкін В. Д. Взаємозв’язок філософії права та загальної теорії держави і права.................................56
Оніщенко Н. М. Деякі аспекти проблеми співвідношення права і держави.....................................................61
Тимошенко В. І. Держава і право в неокантіанстві..........................................................................................................64

 

ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

 

Селіванов В. М. Право у дзеркалі філософії.......................................................................................................................67
Костенко О. М. Основне питання правознавства з позицій соціального натуралізму..............................72
Кузнєцов В. І. Типи складності права................................................................................................................................79
Бурлай Є. В. Дуалізм “природного” та “позитивного” в праві як філософсько-правова проблема.....83
Гайдулін О. О. Культурно-історичні і методологічні основи філософської парадигми права...........86

 

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ НАУК

 

Шевченко Я. М. Проблеми цивільного права у зв’язку з філософією права....................................................89
Пацурківський П. С. Суще та належне у фінансовому праві: основні типи доктринальних вирішень......91
Цюрупа М. В. Філософсько-правові основи міжнародного права у творах Ш.Монтеск’є, Г. Гегеля....................................................................................................................................................103
Максимюк О. Д. Соціально-філософські засади невідворотності кримінальної відповідально­сті неповнолініх.....................................................................................................107

 

ГНОСЕОЛОГІЯ ПРАВА

 

Бандура О. О. Деякі аспекти взаємного зв’язку цінностей та істини у праві............................................111
Братасюк В. М. Інтелектуальний консенсус епохи і розвиток правового мислення................................116

 

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА АНТРОПОЛОГІЯ

 

Гудима Д. А. Філософсько-антропологічний підхід - методологічний фундамент сучасної юридичної науки..................................................................................................................................122
Бігун В. С. Людина в праві. Правове людинорозуміння як філософсько-правова проблема...........126
Шаповал В. М. Соціологічні антропологічні виміри розвитку філософії права в Україні..................129
Шкода В. В. Очерк правовой антропологии.............................................................................................................131

 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

Брюґґер В. Образ людини у концепції прав людини...............................................................................................136

 

АКСІОЛОГІЯ ПРАВА

 

Тарахонич Т. І. Право і мораль в системі соціальної регуляції..................................................................................147
Горбатенко В. П. Справедливість як соціально-правова цінність...............................................................................150
Васильчук В. О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини..........................................154
Донченко О. П. Методологічна функція категорії свободи в праві..........................................................................157

 

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ

 

Мережко А. А. Юридическая герменевтика и методология права..........................................................................159
Дудаш Т. І. До питання про етимологію праворозуміння......................................................................................163

 

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ

 

Братасюк М. Г. Природноправова парадигма в постмодерній філософсько-правовій думці....................167
Сливка С. С. Природно-правові джерела формування позитивістської концепції....................................173

 

ЮРИДИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

 

Савчук С. В. Юридична соціологія і філософія права................................................................................................176
Іванюк Р. В. Юридико-соціологічний підхід до вивчення правотворчого процесу.................................182

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

 

Литвинов О. М. Проблеми історії філософії права як навчальної дисципліни в контексті відродження вітчизняної філософії права.....................................................................................184
Губар О. М. Індивідуальні творчі завдання як метод активізації студентів у вивченні ку­рсу філософії права...............................................................................................................................187

 

ХХІ ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ

ФІЛОСОФІЇ ПРАВА І СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ (IVR)

 

Максимов С. И. Право и политика в поисках баланса......................................................................................................190
Семенова Н. О., Чміль Б. Ф. Асоціація фахівців з філософії права – невід’ємна інституційна складова успіху створення високих правових технологій.......................................................................196
  Статут Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії.............................202

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.