Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Психотерапевтичні методи як технологічні правила 

У буденній мові ми розуміємо під «психотерапією» або деяку безліч методів, які описують або рекомендують психологічні засоби для усунення психічних проблем, або практичну діяльність людей, що застосовують такі методи. Ця відмінність відповідає відмінності технологічних правил і психологічної практики. Психотерапевтичні методи можна інтерпретувати як технологічні правила в тому випадку, якщо опис методів містить наступну інформацію: (1) для яких проблемних початкових станів і діагнозів, (2) для яких терапевтичних цілей і (3) які психотерапевтичні дії рекомендуються. До проблемних початкових станів і діагнозів належать також диференціальні ознаки особи, умови навколишнього середовища і т. д., які мають велике значення при виборі інтервенції. Рекомендовані терапевтичні дії можуть варіювати від простих до найскладніших інтервенцій. Вони повинні бути в принципі стандартизовані, якщо розуміти під стандартизацією не детерміновану ригідну послідовність дій, а ясні і зрозумілі принципи дій, тобто правила і евристику. Психотерапевтична допомога, або керівництво, є системи описів таких принципів терапевтичних дій для вирішення конкретних проблем. Головний критерій їх якісності — це забезпечення такою інформацією, яка може гарантувати, що різні терапевти, застосовуючи одне і те ж керівництво, однаково діятимуть при вирішенні строго певної проблеми (Task Force, 1995).

Рекомендації по застосуванню елементарних терапевтичних субстратегій, таких як фокусування, інтерпретація, конфронтація і т. д., виявляють ту ж структуру. Тут ми теж чекаємо інформації про те, за яких початкових умов в рамках певного терапевтичного процесу, в яких цілях і які дії слід реалізувати.

Структура технологічних правил відповідає визначенню індикаційних рекомендацій: «Індикаційні вислови — це загальні правила дій, приписуючі, які заходи є оптимальними за заданих специфічних умов (у тому числі і цілях). Сюди відносяться предикторы, які дозволяють оцінити вірогідність успіху (прогноз) в конкретному випадку» (Baumann & von Wedel, 1981, S. 13; ср. тут також Westmeyer, 1983). У примітці 2 психотерапія за допомогою навчення по моделях і інтуїтивна терапія розбираються на предмет структури їх правил (прим. 4.2).

 

Примітка 4.1. Психотерапевтичні методи: приклади

Психотерапія за допомогою навчення по моделях

«Терапевтичний метод моделювання називають ще „имитационным навченням“ або „обучение шляхом спостереження“. У простій формі він полягає в тому, що якась людина або символ (так звана модель) яким-небудь чином демонструє поведінку, яка спостерігається іншою людиною. Спостерігач винен дуже уважно стежити за поведінкою моделі і завчити його, тобто запам'ятати. Цей перший крок називається фазою засвоєння. За сприятливих умов поведінка в цій фазі вивчається. Потім спостерігач винен „перенести“ свої спостереження у власну поведінку — в тій мірі, наскільки він здібний до цього, наскільки для цього є передумови, наскільки відповідають навколишні умови і наскільки у нього є для цього мотивація. Ця фаза проведення в життя — друга фаза навчення по моделях.

Моделювання як терапевтичний метод використовується в різних цілях. Найчастіше за допомогою навчення по моделях отримуються нові навики. Типовий приклад — викладач демонструє студентам нові академічні і соціальні навики. Навчення по моделях показане також пацієнтам, які виявляють недолік соціальних навиків і повинні навчитися новій соціальній поведінці. Завдяки такому навченню засвоїти нову поведінку можуть також особи, страждаючі затримкою розумового розвитку» (Perry, 1996, S. 234-239).

Інтуїтивна терапія

«До інтуїтивної терапії я прийшов за допомогою особистого досвіду. Я визнав, що шлях, яким я йшов до цих пір, — це шлях помилки, і вирішив довіритися не чужий, а своїй власній інтуїції. Причина багатьох психічних порушень — це помилкове розуміння своїх зобов'язань перед іншими. Терапія в основі своєю проста: інтуїтивний психотерапевт, який сам має такий досвід, використовуючи різні засоби, допомагає пацієнтові прислухатися до його внутрішнього голосу; допомагає йому почути і вербализовать що ущемляються в правах „меньшинства“ його психіки, приймати на віру і серйозно послання з глибин його „Я“. Як найважливіший засіб я рекомендую „взгляд всередину себе“ „путь зречення від світу“ і „путь до таємниці Его“. Три цих шляхи — це три ступені. Їх потрібно прожити, щоб відчути їх суть. Мета інтуїтивної терапії — прорватися до самого собі. Ніякий психотерапевт не може сказати заздалегідь, куди приведе цей шлях у кожному конкретному випадку» (Limani, 1997, S. 39f).

Організмена психотерапія

Кетрін і Малькольм Брауни розробили на основі біоенергетичних і інших психотерапевтичних підходів своєрідний вид лікування — «більше орієнтований на клієнта, такий, що схвалює регресію, подпитывающий, прямо контактує з клієнтом. Організмена психотерапія не відмовляється від «включаючого» контакту, що каталізує. Проте емоційні розрядки тільки тоді мають сенс і зціляють, коли вони наступають спонтанно. Тоді стають усвідомленими власні психологічні стратегії, направлені на уникнення відносин, а також їх глибинне коріння — послання з власного не переробленого минулого, що примушують уникати життя.

Організмена психотерапія виходить з того, що витиснене індивідуальне несвідоме і колективне несвідоме виявляються на тілесному рівні і безпосереднє емоційне сприйняття «здійснюється через організм» (gescheht durch den Kцrper). Формування Я є необхідна передумова для формування душі. Але головне все-таки — це формування душі, тобто психо-органической цілісності, що виникає тоді, коли психіка і тіло поволі зближуються. Це зближення відбувається у власному ритмі диференціації і інтеграції чотирьох онтологічних центрів буття» (SGOPT, 1996, S. 50).

---

 

Примітка 4.2. Структура правил психотерапії за допомогою навчення по моделях і інтуїтивній терапії (див. прим. 4.1)

Вище ми приводили короткий опис психотерапії за допомогою моделювання, що містить інформацію про початкові умови, при яких, зокрема, рекомендується цей вид терапії (недолік соціальних навиків), про цілі (формування соціальної поведінки) і про терапевтичні дії, що реалізовуються (фаза засвоєння: пред'явлення моделі, фаза здійснення: здійснити спостережувану поведінку). Далі в тексті є також відомості про ефективність і про роботи, в яких вона вивчалася.

При інтуїтивній терапії Лімані (Limani, 1997) точні дані про свідчення відсутні. Мабуть, мається на увазі, що ця терапія може бути рекомендована не тільки за наявності розладів, але і для розвитку психіки. Відомості про цільові установки настільки невизначені (вчитися довіряти власній інтуїції, вчитися сприймати послання глибинного «Я», прорив до себе), що вже по одній цій причині яке-небудь з'ясування ефективності даного методу представляється навряд чи можливим. Ще гірше йде справа з описом стратегії терапевтичних дій. Короткий опис начебто і є, але при цьому наголошується, що, власне кажучи, ці дії треба не описувати, а хіба що випробовувати на власному досвіді. Питання про ефективність представляється зайвим вже тому, що така терапія не в змозі передбачити результати. Це означає, що інтуїтивну терапію не можна реконструювати як технологічне правило, оскільки опис, зроблений її засновником, не містить ні інформації про релевантні проблемні сфери, ні відомостей про цілі, ні достатніх уточнень про терапевтичні заходи.

Схожі проблеми мають місце при організменій психотерапії.

---

 

Граве (Grawe, 1982) указує на те, що при лікуванні психічних розладів ми часто не в змозі достатньо точно визначити проблему, і методи інтервенції, які направляють практичні терапевтичні дії, нерідко відповідають швидше евристиці, чим простим технологічним правилам. Евристика — пошуковий метод для знаходження рішень; вона полягає в послідовності певних розумових операцій (Dorner, 1979). Проте евристику можна реконструювати як комплексну систему технологічних правил. Вона застосовується також, коли передбачаються певні початкові умови sub specie деяких цілей. Однією з ознак початкових умов може, наприклад, бути те, що спочатку не ясне стан проблеми. В цьому випадку, замість того щоб починати відразу з терапевтичних дій, насамперед необхідно визначити цю проблему. Прикладами комплексної евристики і процедурних практичних рекомендацій, що стосуються не тільки добре певних проблем, є логіка дій при модифікації поведінки, як її описує Камінськи (Kaminski, 1970), або принципи діагностики поведінки і планування інтервенції (Schulte, 1986, 1995). Ці стратегії, зокрема, полягають в тому, щоб в першій послідовності дій шукати або приблизно визначити методи, придатні для вирішення даної проблеми. Частиною такої системи правил можуть бути правила, вказуючі, як можна визначити яку-небудь дифузну або складну проблему. Таким чином, концепт простого технологічного правила можна розширити, додавши технологічні правила евристичного типу, а також послідовності правив і системи, або ієрархії, правив. Вони теж в принципі мають структуру технологічних правил; і для них теж встає питання про показники їх ефективності.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.