Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Територіальний устрій України. 

Важливим інструментом державного ладу України є територіальний устрій нашої держави. Цей інститут характеризується юридичні якості та властивості такої основної складової держави, як її територія. Саме територіальний устрій є організацією території держави. Тобто Україна наділена виключним правом здійснювати на своїй території всю повноту державної влади і виступати від імені народу, що проживає на цій території, незалежним суб»єктом міжнародних відносин.

Насамперед вивчення цієї теми розпочинається з визначення поняття «державна територія», «адміністративно-територіальний устрій», вказати принципи на яких заснований територіальний розподіл. Обов»язково необхідно зупинитися на системі адміністративно-територіального устрою. Особливо потрібно звернути увагу на правовий статус міста Києва та Севастополя як міст спеціального статусу. Окремо визначити статус Автономної Республіки Крим.

 

Семінарське заняття № 22 (дві год.)

Питання для обговорення.

1. Поняття державно-територіального устрою України. Принципи територіальної організації України.

2. Державна територія України: поняття, основні етапи формування, склад. Конституційно-правовий статус Державного кордону України.

3. Адміністративно-територіальний поділ України: поняття, система, перспективи розвитку.

4. Конституційно-правовий статус столиці України.

5. Особливості статусу інших територій та адміністративно- територіальних одиниць України.

 

Контрольні запитання:

 

1. Дайте визначення державного устрою.

2. Що означає поняття „територіальний устрій"?

3. Назвіть сучасні проблеми державно-територіального устрою України.

4. Яким є адміністративно-територіальний поділ України?

5. Які перспективи розвитку адміністративно-територіального поділу України?

6. Назвіть конституційні принципи державно-територіальної організації України?

7. Яке призначення Державного кордону України?

 

Реферати.

1. Централізація та децентралізація в здійсненні державної влади.

2. Єдність та цілісність державної влади в Україні.

3. Право кожного регіону України на політичне самовизначення.

 

Нормативні акти та література.

1. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1990.- № 31. Ст. 429.

2. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

3. Закон України. Про правонаступництво України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 46, ст.61.

4. Закон України. Про державний кордон України. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2. - Ст.5. ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 245/96-ВР від 18.06.96, ВВР, 1996, N 37, ст.167 N 662-ІУ ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003).

5. Закон України. Про статус гірських населених пунктів в України // Відомості Верховної Ради.- 1995.- N 56.

6. Закон України. Про столицю України - місто-герой Київ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 11. - Ст.79.

7. Борденюк В. Конституційно-правові аспекти вдосконалення організації виконавчої влади та місцевого самоврядування у містах Києві та Севастополі // Вісник Конституційного Суду України. - 2004.- № 3.- С.49-58; № 4.- С.27-35.

8. Журавський В. Щодо реформи адміністративно-територіального устрою України //Право України.-2005.-№8.-С.16-19.

9. Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу регіонів // Право України. - 2004. - № 10. - С.19-21.

10. Корнієнко М. Чи потрібні Україні федералізація або автономізація // Вибори і демократія. 2004.- № 2. - С.66-68

11. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України, навч.

пос. – К.: ТОВ «КНТ», 2011

12. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

13. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

14. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

15. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

16. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

 

Додаткова література.

1. Вінграновський М. Чотирнадцять столиць України. Короткі нариси з її історії. - Одеса: Маяк, 1996.- 56 с.

2. Орзіх М. Конституційні засади реорганізації державного устрою України в умовах адміністративної реформи // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 12. - Одеса: Юридична література, 2001.- С. 9- 12.

3. Орзіх М. Інноваційна реконструкція адміністративно-територіального устрою України//Право України.-2005.-№7.-С.11-15.

4. Цимбалістий Т.О. Державний кордон України: конституційно - правовий статус: Навчальний посібник. - Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 2000.- 204 с.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.