Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінарське завдання №10 (2 год.)Питання для обговорення.

1. Поняття та правові засади виборів.

2. Загальна характеристика основних принципів виборів.

3. Види виборів та виборчих систем.

4. Суб»єкти виборчого процесу.

5. Обов»язки людини і громадянина в процесі виборів.

6. Виборчий процес в Україні.

7. Захист виборчих прав громадян України.

 

Контрольні запитання:

1. Назвіть форми безпосередньої демократії в Україні.

2. Особливості виборів Президента України.

3. Особливості виборів голів сільських, селищних та міських голів.

4. Перспективи прийняття виборчого кодексу в Україні

 

Практичне завдання.

1. У відповідності до Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004р. та зі змінами 7.07.2005 р. вибори народних депутатів України здійснювались на засадах пропорційної системи.

Опрацювавши згаданий закон зі конкретно вказаною датою змін,

коротко опишіть результативність, а чи не результативність пропорцій-ної системи виборів народних депутатів України.

2. У відповідності до Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004р. та зі змінами станом на 17.11.2011 року вибори народних депутатів України здійснюються на засадах змішаної системи.

У письмовій формі викладіть власну думку про ефективність змішаної системи виборів народних депутатів України. Бажано

навести приклади з виборів народних депутатів України 28.10.2012 року.

Нормативні акти та література.

1. Закон України. Про Центральну Виборчу Комісію України від 30 червня 2004 року.

2. Закон України. Про внесення змін до Закону України ,Про вибори Президента України" // Голос України. - 2004, 16 квітня.

3. 3. Закон України. Про вибори народних депутатів України від 25 березня 2004 року.

4. Закон України. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 10 лютого 2010 року

5. Закон України № 2952 – 4 «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 1 лютого 2011 року.

6. Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 р.

7. Ковальчук О. Б. Виборчий процес в Україні: конституційно-правові аспекти; Автореферат дис., канд.. юрид. Наук. – Одеса, 2003. – с. 4

8. Указ Президента «Про план заходів із виконання обов»язків України, що випливають з її членства в Раді Європи» від 12 січня 2011 р.

9. Шаповал В. Конституційні механізми реалізації народного суверенітету // Вісник Конституційного Суду України. - 2004. № 5.- С.77- 97; № 6. - С.83-102.

10. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. – Вид. 2-е, вип.. і доп. /За ред.. Ю. Ключковського; Пер. З англ.. – К.: Логос. 2009. – с. 33-37

11. Федоренко В. Л. Категорія «виборчий процес» у конституційному праві: теоретико-методологічні та законодавчі аспекти / Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. - № 10. – с. 35-36

12. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

13. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

14. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

15. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

16. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

Додаткова література.

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 63 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 43 Закону України , Про вибори народних депутатів України"(справа про виборчу квоту). - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2001-2002. Кн. 3 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2002.- С.162-166.

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту закону України „Про внесення змін до Конституції України за результатами всеукраїнського референдуму за народною ініціативою" вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 76, 80, 90, 106 Конституції України). - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 2 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.123-128.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.