Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: Конституційно- правовий статус народного депутата України. 

Як особа, яка представляє народ в органі державної влади, народний депутат України є насамперед суспільним, політичним діячем, покликаним виражати і захищати інтереси суспільства й інтереси своїх виборців.

Тому насамперед потрібно дати визначення поняття правового статусу народного депутата. Охарактеризувати форми діяльності і повноваження народного депутата України. Гарантії діяльності народного депутата України. Особливості правового статусу депутата Верховної Ради Автономної республіки Крим і місцевих рад.

 

Семінарське заняття № 16 (2 год)

Питання для обговорення.

1. Конституційно-правовий статус народного депутата України.

2. Повноваження народного депутата України у Верховній Раді України

3. Повноваження народного депутата України у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами. Установами організаціями, засобами масової інформації.

4. Гарантії депутатської діяльності. Депутатський імунітет. Депутатський індемнітет.

5. Конституційно-правовий статус депутатських фракцій та їх коаліцій.

 

Теми для дискусій.

1. Чи потрібна депутатська недоторканність?

2. Чи потрібен інститут депутатського імунітету для депутатів сільських. селищних та міських рад?.

3. Ефективність депутатського запиту і депутатського звернення.

4. Набуття статусу народного депутата України.

 

Практичне завдання.

Опрацюйте Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 року та Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010 року опишіть у своєму конспекті повноваження Голови Верховної Ради України.

 

Нормативні акти та література.

1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 36 с.

2. Закон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 2, ст.44.

3. Закон України. Про Рахункову палату // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 43, ст.212.

4. Закон України. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст.99.

5. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 р.

6. Закон України «Про регламент ВРУ» від 10 лютого 2010 року.

7. Постанова ВРУ «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів ВРУ шостого скликання» від 04.12.2007 р.

8. Григоренко А. Юридичні колізії принципу несумісності поєднання посад народним депутатом України та міжнародна практика // Право України. - 2003.- № 6.- С.97-100.

9. Добкін М. Гарантії забезпечення статусу народного депутата України // Право України. - 2003.- № 11.- С.123-126.

10. Ковальчук О. Двохпалатний парламент: яким він може бути в Україні // Право України, - 2004. - № 7. - С.118-121.

11. Колесник К. Особливості парламентської етики в Україні // Право України. - 2004.- № 6.- С.84-85.

12. Косинський В. Законодавчий процес та процедур, їх основні стадії і етапи // Право України. - 1999.- № 6. - С.26-30.

13. Марцеляк О.В. Інститут омбудсмена: теорія і практика / Відп. ред. член.-кор. АПрН України О.Н.Ярмиш: Монографія.- Харків: Вид-во

Нац. у-ту внутр.справ, 2004.- 450 с.

19. Роговенко Д. До питання про статус Рахункової палати України // Право України, - 2004. - № 7. - С.121-125.

20. Шаповал В. Термін „більшість" і „вето" в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України. - 2002.- № 6.- С.44-54.

21. Александров О. А. Конституційно-правові засади статусу народного депутата України»: Авторефю дис.. …канд.. юрид. Наук. – К., 2010. – с.12.

22. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

23. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

24. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

25. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

26. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

Додаткова література.

1. Рішення Конституційного Суду України ,Дро офіційне тлумачення статей 58, 78, 81 Конституції України та статей 243/21, 243/22, 243/25 Цивільного процесуального кодексу України (у справі щодо несумісності депутатського мандату) - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.7-13.

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частини другої і третьої статті 84 та частини другої і четвертої статті 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.257-263.

3. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Верховного Суду України та Служби Безпеки України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції України та статей 12,19, Закону України „Про статус народного депутата України" ( справа про запити народних депутатів України) - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.375380.

4. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України ( справа про депутатську недоторканість) - В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. - К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.469-476.

5. Конституція України. Науково-практичний коментар / В.Б.Авер'янов, О.В. Батанов, Ю.В.Баулін та ін.: ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П.Битяк, Ю.М.

Грошевой та ін.- Харків: Видавництво «Право»; К.:Концерн «Видавничий

Дім «Ін Юре», 2003.- 808 с. (384-392423-431).

6. Грищенко О. Сутність і призначення Рахункової палати : проблемні питання // Право України, - 2004. - № 10. - С.106-109.

7. Закоморна К. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право

України, - 2000. - № 1. - С.47-49.

8. Селиванов А. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відобра-

ження в рішеннях Конституційного Суду України // Право України. –

2004.- № 9.- С.34-36.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.