Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінарське заняття № 20 (2 год.)Питання для обговорення.

1. Поняття судової влади в системі розподілу влад.

2. Судова система України.

3. Конституційно - правовий статус суддів в Україні.

4. Конституційні Засади судочинства в Україні.

5. Конституційний статус Вищої ради юстиції.

 

Контрольні запитання:

1. Система і структура судів загальної юрисдикції.

2. Які повноваження помічника судді?

3. У чому полягає сутність і зміст правозахисної функції суддів загальної юрисдикції?.

4. Які має повноваження Вища рада юстиції?.

 

Практичне завдання.

На основі системного аналізу статей Конституції України підгутуйте експертний висновок про принципи, механізм взаємодії судової влади з іншими гілкам державної влади в Україні.

 

Нормативні акти та література.

1. Конституція України, 28 червня 1996 року

2. Конституція України. Науково - практичний коментар. X., К, 2003, с.584-668.

3. Закон України «Про судоустрій України», 12 серпня 2010р. – Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 41-45. С. 529.

4. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до Європейських стандартів», схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006р. - «Урядовий кур'єр», 24 травня 2006р.

5. Бойко В. Нова Конституція України і судова влада. - Право України, 1997, №1.

6. Бородін І. Судова влада у теорії поділу влад. - «Право України, 2002, №10.

7. Грошевий Ю.М., Марочкін І.Є. Органи судової влади в Україні. К., «Ін Юре», 1997.

8. Федоренко В. Л. Система органів, що забезпечують функціонування судів загальної юрисдикції // Правова держава. Вип, 16. – К., 2005. – с.248-26

9. . Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України, навч. пос. – К.: ТОВ «КНТ», 2011

10. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

11. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

12. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

13. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

14. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

 

Тема: Прокуратура України.

 

Конституційно-правовий статус прокуратури у нашій державі визначається розділом 7 Конституції України.

Вивчаючи тему необхідно визначити сутність і зміст інституту прокуратури. Бажано сформувати власне бачення проблеми співвідношення конституційно-правового статусу прокуратури із закріпленою у статті 6 Конституції України принципом поділу влади у державі на законодавчу, виконавчу і судову.

Студенту слід охарактеризувати функції та правовий статус прокуратури за Конституцією України. Сформувати власну думку щодо відповідності чинного Закону України «Про прокуратуру» регаліям сьогодення. Реформа органів прокуратури в 2013 році.

Необхідно проаналізувати порядок призначення та звільнення Генерального прокурора України та його правовий статус. Визначити систему органів прокуратури України.

Не менш важливо охарактеризувати загальні та процесуальні правові акти органів прокуратури в Україні. Бажано аргументувати дане питання власними прикладами.

 

Семінарське заняття № 21 (2 год.)

Питання для обговорення.

1. Конституційно-правовий статус прокуратури.

2. Структура органів прокуратури України після реформи 2013 р.

3. Функції Генеральної прокуратури України.

4. Повноваження прокуратури України.

5. Акти органів Прокуратури України.

 

Контрольні запитання:

1. Чи відповідає чинній Конституції України закон України «Про прокуратуру»?

2. Охарактеризуйте зміст функцій прокуратури.

3. Конституційно правовий статус прокурора України.

4. Назвіть систему органів прокуратури в Україні та охарактеризуйте основні елементи.

 

Реферати.

 

1. Правовий статус Генерального прокурора України.

2. Повноваження прокуратури АРК та областей.

3. Роль та завдання спеціалізованих прокурартур в Україні до реформи у 2013 році.

 

Нормативні акти та література.

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання // ВВР. – 1996. - № 30. – 140с.

2. Коментар до Конституції України: Науково-популярне видання. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996.

3. Закон України «Про прокуратуру» від 5.11.1991 р. // Відомості ВВР – 1991. - № 53. – С. 1793

4. Закон України «Про прокуратуру» від 5.09.2013 р. // Відомості ВВР

5. Конституційне право України / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002.

6. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України, навч.

пос. – К.: ТОВ «КНТ», 2011

7. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

8. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

9. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

10. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

11. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.