Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема. Конституційний суд України.Відповідно до ст. 147 Конституції України, Конституційний Суд є єдиним колегіальним органом конституційної юрисдикції в Україні, що вирішує питання про відповідальність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції та законів України.

За своєю сутністю Конституційний суд України є юрисдикційним судовим органом. Він має правосудну природу і правосудний правовий статус та уповноважений здійснювати конституційне судочинство в Україні.

Студентам спочатку потрібно проаналізувати розділ 12 Конституції України і Закон України «Про Конституційний суд України». На підставі цього, варто визначити місце, роль і значення Конституційного Суду в системі державних органів України, основну мету його діяльності, а також задачі, що стоять перед ним.

Особливу увагу треба приділити повноваженням Конституційного суду. Необхідно розглянути особливості формування Конституційного Суду. Порядок та підстави припинення повноважень суддів Конституційного Суду України. Тут же слід звернути увагу на те, хто може бути суддею Конституційного Суду України. Осердям цього питання аналіз повноважень суддів що випливає із Закону України «Про Конституційний Суд».

Не менш важливим є питання структури та організації діяльності Конституційного Суду України. Особливо повноваження голови та заступників КСУ, постійних і тимчасових комісій КСУ, секретаріату КСУ.

Студенти повинні охарактеризувати стадії конституційного судочинства та на прикладах прокоментувати окремі рішення та висновки КСУ.

 

Семінарське заняття № 19 (2 год.)

Питання для обговорення.

1. Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

2. Порядок формування конституційного Суду України.

3. Функції і повноваження Конституційного Суду України.

4. Форми і суб'єкта звернень до Конституційного Суду України.

5. Порядок діяльності Конституційного Суду України та процедура розгляду ним справ.

6. Акти Конституційного Суду України.

 

Нормативні акти та література.

1. Конституція України 28.06.1996 р..

2. Закон України "Про Конституційний Суд України». 16 жовтня 1996р.

3. Регламент Конституційного Суду України, «Вісник Конституційного Суду України», 1997, № 1.

4. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20 -рп //Офіційний вісник України. – 2010. - № 72/1. – с. 2597.

5. Закон «Про Конституційний Суд України». Популярний коментар. К, Либідь, 1998.

6. Скомороха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України. - «Право України», 1999, №5.

7. Тесленко М. Місця Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади. - «Право України», 1999, №12.

8. Шемшученко Ю.С. Мурашин Г.О. Конституційний Суд України. К, «Ін Юре», 1997.

9. Конституційне право України. Академічний курс. Том 2. К, 2008, с.463-488.

10. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України, навч. пос. – К.: ТОВ «КНТ», 2011

11. Шукліна Н. Г., Совгиря О. В. Конституційне право України. Навчальний посібник.. – К. Юрінком Інтер. 2012. 533 с.

12. Майданник О. О. Конституційне право України. Навчальний посібник, К. 2012 – 167с

13. Шаптала Н. К. Задорожня Г. В. Конституційне право України. К. 2012- 472с

14. Тетарчук І.В. Конституційне право україни. Навчальний посібник. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 218с

15. Орленко В. І., Орленко В. В. Конституційне право України. Нпвчальний посібник для підготовки до іспитів. Видавництво: центр навчальної літератури – 2013. 208с

Тема: Конституційно-нравові основи судової влади в Україні.

 

2010 рік разом зі зміною політичної влади в Україні приніс і масштабні зміни в системі судочинства, які ототожнюються з новітньою судовою реформою. Саме кульмінацією цього процесу стало прийняття Закону України «Про судоустрій і статус судів» від 7 липня 2010 року № 2453-5.

При вивченні теми, слід показати, що судова влада це невід»ємний механізм здійснення державної влади в системі розподілу державної влади покликана зберігати їх рівновагу, захищаючи права, свободи та законні інтереси всіх суб»єктів суспільних відносин.

Вивчаючи розділ 7 Конституції України, студенти повинні визначити систему судової влади в Україні, принципи організації судів. Також потрібно визначити функції, цілі і задачі судової влади.

Необхідно охарактеризувати систему судів загальної юрисдикції в Україні, до якої належать місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний суд України. Студенту потрібно пояснити, як реалізуються в Україні принципи територіальності та спеціалізації.

Характеризуючи правовий статус суддів в Україні, перш за все слід визначити хто може бути суддею, який термін повноважень суддів. Вивчаючи процедуру призначення (обрання) професійних суддів на посаду потрібно зазначити їх права та обов»язки.

На прикінці вивчення цієї теми студенту потрібно дати правову характеристику Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів і їх системи. Правовий статус вищої ради юстиції.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.