Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оцимен; 3,7-диметил-1,3,7-окгатриєн
Мірцен міститься в ефірній олії лавра благородного і хмелю звичайного, а оци­мен — в ефірній олії листя васильків справжніх.

СН2ОН
СН2ОН

До похідних цих монотерпенових вугле­воднів належать спирти гераніол і нерол. Вони є геометричними ізомерами, причому ге­раніолу відповідає цис- форма, а неролу — транс-форма.

гераніол; г<ис-3,7-диметил-2,6-окгадієн-1 -ол
нерол; яіронс-3,7-диметил-2,6-октадієн-1-ол

ці спирти знаходяться в геранієвій, трояндо­вій та інших ефірних оліях як у вільному стані, так і у вигляді естерів. Гераніол — безбарвна або

1 як зазначалось раніше (див. с. 21), непозначеними замісниками у вуглецевому скелеті сполук терпенової природи є метильні (метиленові) групи.Глава 37


світло-жовта рідина з запахом троянди. Нерол відрізняється від гераніолу більш тонким ароматом троянди.

Нерол у кислому середовищі легко циклізується в циклічний терпено-їд — а-терпінеол:
СН2ОН

он

 


 


нерол


а-терпінеол


О

Гераніол і нерол використовуються як пахучі ре­човини в парфумерній промисловості. Альдегідами, що добувають при окисненні гераніолу та неролу, є цитраль А та цитраль В.

цитраль А; Чис-3,7-диметил-2,6-октадієналь
цитраль В; транс-3,7- диметил- 2,6-октадієналь

Природний цитраль — це суміш обох форм і знаходиться в багатьох ефірних оліях, особливо в лимонній. Жовта масляниста рідина (т. кип. 228—229 °С) з характерним лимонним запахом. Виявляє антисептичну, болезаспокійливу і проти­запальну дію, у медицині використовується переважно для лікування очей. як ароматизатор застосовується в парфумерній і харчовій промисловості.

Гераніол і цитраль виділяють у навколишнє середовище робочі бджоли для приваблення інших особин до джерела їжі, тому ці речовини називають харчовими атрактантами (від лат. attraho — притягаю). цитраль же відлякує мурах деяких видів, тобто є для них репелентом (від лат. repello — відлякую). Природні атрак-танти і репеленти об'єднані в групу феромонів — летких сполук, здатних впливати на поведінку живих організмів. Таких засобів «хімічного спілкування» відомо без­ліч — феромони тривоги, харчові, статеві тощо. Використання пасток зі статевими феромонами, що приваблюють самців комах-шкідників сільськогосподарських культур, дозволяє скоротити витрати отрутохімікатів.

Серед різноманітних ациклічних терпенів слід зазначити сесквітерпеновий спирт фарнезол, який зумовлює аромат липи і конвалії, служить атрактантом для деяких комах, а у вигляді пірофосфату — напівпродукт у біосинтезі тритерпенового

вуглеводню сквалену C30H50:сн2он


 

О

О

н„с—о—р—о—р— он

он он


фарнезол; фарнезилпірофосфат сквален

3,7,11 -триметил-2,6,10-додекатриєн- 1-ол

Сквален — безпосередній попередник стероїдів у процесі їх біосинтезу. Він може бути виділений із дріжджів, насіння злаків, маслинової олії. Особливо бага­тий ним жир печінки акули (до 40% за масою).


ЛІПІДимоноциклічні терпени.Найважливіші представники моноциклічних терпенів — це лимонен і ментан.

Молекула лимонену має один асиметричний атом Карбону та існує у вигля­ді двох дзеркальних ізомерів. (-)-лимонен і його рацемічна форма — дипентен містяться в складі скипидару та ефірних олій хвойних порід дерев. (+)-лимонен міститься в померанцевій олії (до 90%), є компонентом апельсинової, бергамотної, кминної та селерової олій. Він же зумовлює запах лимонної олії.

Оптично активні форми лимонену добувають з названих ефірних олій.

(±)-лимонен (дипентен) можна добути димеризацією ізопрену при нагріванні в запаяній ампулі до 150°С (С. В. лебедєв, 1908—1913 рр.). При 500—700°С від­бувається зворотний процес — крекінг дипентену з утворенням ізопрену.
150 °С; тиск

500-700 °С


ізопрен

(+)-лимонен; дипентен;

Ментадієн

Можливість як ланцюгової, так і циклічної димеризації ізопрену наочно ілю­струє генетичний взаємозв'язок ациклічних і циклічних монотерпенів.

Каталітична гідрогенізація лимонену дозволяє добути насичений монотерпе-новий вуглеводень ментан, що є родоначальником групи моноциклічних терпено-їдів. Дегідрогенізація лимонену приводить до утворення ароматичного вуглеводню n-цимолу1. 


И-цимол ментан

Гідратація лимонену в кислому середовищі проходить за правилом Марковни -кова і приводить до утворення двохатомного спирту терпіну.

.ОН

2О; Н+

"он

Терпін

лимонен використовують як запашну речовину в парфумерній промисловості, а дипентен — ще і як розчинник для лаків, восків тощо.

як уже згадувалося, в основі будови молекул більшості моноциклічних тер-пеноїдів лежить скелет ментану (4-ізопропіл-1-метилциклогексан). як і лимонен,

1 цимол міститься в евкаліптовій і кминній ефірних оліях, звідки його виділяють; можна також добути шляхом синтезу з лимонену і а-пінену.Глава 37


ментан включає два фрагменти ізопрену, однак, на відміну від лимонену, у мо­лекулі ментану відсутні подвійні зв'язки, і, крім того, останній знайдений лише в деяких ефірних оліях.

Ментан добувають гідруванням цимолу (n-ізопропілметилбензену). Утворю­ється переважно цис-ізомер.
6Н (N1)


Ментан — рідина, розчинна в етанолі, нерозчинна у воді.

До гідроксипохідних ментану належить терпеноїд ментол (3-ментанол) — основ­ний компонент ефірної олії м'яти перцевої. Має три асиметричних центри і тому може існувати у вигляді восьми оптичних ізомерів.

Найбільше значення з них має (-)-ментол, в якого гідроксильна, метильна та ізопропільна групи розташовані екваторіально.


ОН


ментол; 3-ментанол


СН(СН3)2


лівообертаючий ментол добувають виморожуванням м'ятної олії або синтезу­ють відновленням (-)-ментону, до 20% якого міститься в ефірних оліях м'яти.
он

[Н]


С2Н5ОН)


ментон ментол

У промисловості (±)-ментол добувають алкілюванням м-крезолу з подальшим гідруванням отриманого тимолу в присутності каталізатора.
он

он

он


(СН3)2СНОН; Н24

-Н,0


[Н] (N1),


ж-крезол тимол ментол

Відомі також інші способи добування.

Ментол — летка кристалічна речовина (т. пл. 41—43 °C) із сильним м'ятним запахом, холодить ротову порожнину, викликає характерне почуття холоду та по­колювання при втиранні в шкіру. Розчиняється в етанолі, обмежено — у воді, переганяється з водяною парою.

Виявляє хімічні властивості вторинних спиртів.

Використовується як слабкий антисептичний, заспокійливий і знеболюючий засіб у складі цілого ряду лікарських препаратів (бороментол, пектусин і багато


ЛІПІДиінших). 30 %-вий розчин ментолу в його естері з ізовалеріановою кислотою — мен-тилізовалеріанат — використовують при стенокардії як судинорозширювальний препарат під назвою «Валідол». Завдяки приємному запаху і смаку ментол знайшов широке застосування в кондитерській і парфумерно-косметичній промисловості. Дигідроксипохіднаментану — терпеноїд терпін (1,8-ментандіол). це двотретин-ний двохатомний спирт, який існує у вигляді цис- і транс-ізомерів. У цис-ізомері обидві гідроксильні групи знаходяться по один бік циклу, у транс-ізомері — по різні. Звичайний терпін є цис-формою.

Терпін можна синтезувати гідратацією лимонену. У промисловості ж його добувають з пінену, що у великій кількості міститься в скипидарі. Унаслідок цих реакцій утворюється кристалогідрат терпіну, що містить одну молекулу води — терпінгідрат.

ОН
2О

Терпінгідрат (1,8-ментандіол моногідрат) — безбарвна крис­талічна речовина (т. пл. 115—117°C), майже без запаху, слабо-гіркувата на смак, розчинна в етанолі, малорозчинна у воді. При нагріванні до 100°C сублімується.

ОН

Використовується в медицині при хронічному бронхіті як відхаркувальний засіб. Виявляє також антисептичну і слабку сечогінну дії.

При обробці терпіну розчинами кислот дуже легко відбувається відщеплення однієї молекули води та утворення ненасичених спиртів — терпінеолів:

.ОН | |/ОН

н+

он
ОН

-2Н0Н


Терпін


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.