Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Номенклатура нуклеотидів 

Назви нуклеотидів як монофосфатів Назви нуклеотидів як кислот
Аденозин- 5 '-монофосфат (АМФ) 5'-Аденілова кислота
Гуанозин-5'-монофосфат (ГМФ) 5'-Гуанілова кислота
Цитидин-5'монофосфат (ЦМФ) 5'-Цитидилова кислота
Уридин- 5 'монофосфат (УМФ) 5'-Уридилова кислота
Дезоксиаденозин- 5 'монофосфат (ДАМФ) Дезоксиаденілова кислота
Дезоксигуанозин-5'монофосфат (ДГМФ) Дезоксигуанілова кислота
Дезоксицитидин-5'-монофосфат (ДЦМФ) Дезоксицитидилова кислота
Тимідин-5'монофосфат (ТМФ) Тимідилова кислота

нУКЛеЇнОВІ КиСЛОти 


он

аденозин-3' -монофосфат; З'-аденілова кислота


При гідролізі нуклеїнових кислот поряд з нуклеозид-5'-фосфатами утворюються також нуклеозид- 3'- фосфати.

Положення залишку фосфатної кислоти визна­чається місцем розриву фосфодіестерового зв'язку між сусідніми нуклеотидами.

Нуклеїнові кислоти є продуктами полімеризації мононуклеотидів. Нуклеотиди зв'язуються в довгі ланцюги за допомогою фосфодіестерових зв'язків, які утворюються за участі гідроксилу при С-3' по­передньої нуклеотидної ланки і гідроксилу при С-5' наступної нуклеотидної ланки:


 О=Р-ОСН

 


Мононуклеотиди, динуклеотиди та їх похідні присутні в клітинах також у віль­ному вигляді і відіграють важливу роль в обміні речовин. У всіх тканинах організму, поряд з нуклеозидмонофосфатами, містяться ди- і трифосфати нуклеозидів.

Особливо широко відомі аденозин-5'-фосфат (АМФ), аденозин-5'-дифосфат (АДФ) і аденозин-5'-трифосфат (АТФ). ці нуклеотиди здатні взаємоперетворюва-тися шляхом фосфорилювання (приєднання одного або двох залишків фосфатної кислоти до АМФ) або дефосфорилювання (відщеплення одного або двох залишків фосфатної кислоти від АТФ). При дефосфорилюванні виділяється значна кількість енергії, яка використовується в організмі для перебігу тих чи інших біологічних процесів, наприклад у біосинтезі білка.Глава 36


о о о

НО—Р^О—Р^О—Р—О—

Он он он

Он он

аденозин

І______ аденозинмонофосфат (АМФ)

аденозиндифосфат (АДФ) аденозинтрифосфат (АТФ)о

о

)-Р-О-СН, п ПН К /\ Н3РО4

он

Н3РО4

он он

аденозинмонофосфат (АМФ)


Он он

аденозиндифосфат (АДФ)


0 0 0 НО—Р^-0—Р^О—Р—О—

^^ он он он

Н'

Он он

аденозинтрифосфат (АТФ)

Зв'язок ОР між залишками фосфатної кислоти в молекулах нуклеозидполі-фосфатів є макроергічним зв'язком1, при розриві якої виділяється значна кількість енергії. Тому АТФ у багатьох біохімічних процесах виконує роль постачальника енергії.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.