Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

А-1,3-глікозид-ний зв'язок
Н он


фрагмент молекули декстрану

Молекулярна маса декстранів становить кілька мільйонів. Частково гідролізо-вані декстрани (м. м. 40 000—800 000) використовують у фармації у виробництві плазмозамінників (поліглюкін, реополіглюкін).

■ ■

Інулін.Інулін — резервний полісахарид, що містить­ся в бульбах складноцвітих та інших рослин. Молекула інуліну має лінійну будову і складається з залишків |3-Х>-фруктофуранози, сполучених 2,1-глікозидними зв'язками, і закінчується а-Х>-глюкопіранозним залиш­ком (як у сахарозі). Молекулярна маса зазвичай не біль­ша 6000.

СН2

Інулін добувають з бульб жоржини екстракцією з гарячою водою. Використовується для одержання D-фруктози.


Пектинові речовини.До пектинових речовин (пектинів) належать полісахариди, в основі будови яких лежить полігалактуронова (пектова) кислота, побудована з залишків а-Х>-галактуронової кислоти, сполучених між собою 1,4-глікозидними зв'язками. Частина карбоксильних груп полігалактуронової кислоти естерифіко-вана і знаходиться у вигляді метилового естеру.

н он

н он

н он

н он

соон соон соон соон

фрагмент полігалактуронової кислоти

Водні розчини пектинів здатні утворювати міцні гелі.

Пектини містяться практично у всіх наземних рослинах і деяких водоростях. Вони широко застосовуються в харчовій промисловості для виготовлення желе,


ВУГЛеВОДимармеладу, тому що із сахарозою в присутності органічних кислот утворюють драглі.

Деякі пектинові речовини мають противиразкову дію і є основою групи лікар­ських препаратів.

ГЕТЕРОПОЛІСАХАРИДИ

Полісахариди, побудовані з залишків різних моносахаридів, називають гетеропо-лісахаридами.

До гетерополісахаридів належать полісахариди сполучної тканини — хондрої-тинсульфати, гіалуронова кислота, гепарин. Усі вони мають лінійний вуглеводний ланцюг, ланкою якого є дисахаридний фрагмент, що регулярно повторюється по всій довжині ланцюга (повторювана ланка).

Гіалуронова кислота.Один з найбільш розповсюджених полісахаридів спо­лучної тканини. Міститься в хрящах, пуповині, суглобній (синовіальній) рідині, склоподібному тілі. Повторюваною ланкою гіалуронової кислоти є D-глюкуронова кислота та N-ацетил-D-глюкозамін, сполучені |3-1,3-глікозидним зв'язком. Зв'язок між дисахаридними фрагментами — (3-1,4:сн2он

р-1,3-глікозидний зв'язок

р-1,4-глікозидний зв'язок

 


фрагмент гіалуронової кислоти

Молекулярна маса гіалуронової кислоти коливається від 1600 до 6400. цей по­лісахарид має високу в'язкість, що забезпечує непроникність сполучної тканини для бактерій.

У тканинах гіалуронова кислота сполучена в комплексі з білком за рахунок ковалентних зв'язків.

Хондроїтинсульфати — один з головних компонентів хряща. Вони містять­ся також у шкірі, сухожиллях, склері, кістках. Повторюваною ланкою хондро-їтинсульфатів є D-глюкуронова кислота і N-ацетил-D-галактозамін, що містить сульфатну групу. Усередині дисахаридного фрагмента зв'язок (3-І,3, а між фраг­ментами — (3-1,4. Сульфатна група утворює естеровий зв'язок з гідроксильною групою N-ацетил-D-галактозаміну або в положенні 4 (хондроїтин-4-сульфат), або в положенні 6 (хондроїтин-6-сульфат).

Вуглеводні ланцюги хондроїтинсульфатів містять до 150 дисахаридних за­лишків, приєднаних в організмі О-глікозидними зв'язками до гідроксильних груп залишків амінокислот, які входять у білкову частину молекули, ще недостатньо вивчену.Глава 34


Повторювана ланка


сн2он

СН2ОН

В-1,3-пгікозидний зв язок

В-1,4-глікозидний зв язок

соон а но3


соон

О. НО,8О


фрагмент молекули хондроїтин-4-сульфату

ОН
н он і-ідуронова кислота

Гепарин.Виробляється в організмі людини і твари­ни, міститься у великих кількостях у печінці, легенях; у менших — у скелетних м'язах, селезінці, серцево­му м'язі. Повторювана ланка в структурі гепарину складається з D-глюкозаміну та уронової кислоти, сполучених між собою а-1,4-глікозидними зв'язками. як уронові кислоти виступають L-ідуронова і, рідше, D-глюкуронова кислоти. Залишки глюкозаміну і L-ідуронової кислоти в гепарині частково сульфовані. Молекулярна маса гепарину дорівнює 16 000—20 000. як і в гіалуронової кислоти і хондроїтинсульфатах, вуглеводні ланцюги гепарину сполучені в тканинах з біл­ковою частиною молекули.СН2О8О3Н

Н

Н

н

О8О3Н

№І8О3Н

 

а-1,4-глікозидний зв'язок   В-1,4-глікозидний зв'язок

гепарин (фрагмент полісахаридного ланцюга)

Гепарин перешкоджає згортанню крові, бере участь в обміні ліпідів, жирів і холестеролу. Використовується в медицині як антикоагулянтний засіб.

рослинні камеді.Розгалужені гетерополісахариди, які містять залишки ней­тральних моносахаридів (D-галактози, D-глюкози, L-рамнози, L-арабінози тощо) і уронових кислот у вигляді солей. Камеді виділяються при ушкодженнях рослин у вигляді в'язких рідин.

Аравійська камедь (гуміарабік) включає залишки вуглеводів L-арабінози, D-галактози, метилпентози і D-глюкуронової кислоти; використовується в меди­цині як емульгатори при виготовленні емульсій.


Глава 35 БіЛКИ

Білки — високомолекулярні природні полімери, побудовані з залишків а-амінокислот, сполучених пептидним (амідним) зв'язком.

Білки є компонентами всіх клітин і тканин живих організмів. До білкових ре­човин належать ферменти, деякі гормони тощо. Поряд з нуклеїновими кислотами білки — це найбільш складні зі створених природою біополімерів. Молекулярна маса білків складає від 5000 до декількох мільйонів. Білки з низькою молекуляр­ною масою називаються пептидами. Мономерними одиницями білків і пептидів є а-амінокислоти.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.