Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

П'яти- та ШеСтиЧЛеннІ ГетерОЦиКЛІЧнІ СПОЛУКи


При кополімеризації вінілпіролідону, акриламіду і етилакрилату добувають біороз-чинний полімер для очних лікарських плівок, який забезпечує тривалу дію лікарських речо­вин (пролонгуючий ефект).

Пролін(2-піролідинкарбонова кислота) і оксипролін (4-гідрокси-2-піролідинкарбонова кислота) — це а-амінокислоти гетероцикліч­ного ряду, в яких спільний а-амінокислотний фрагмент —NH—CH(COOH)— включений у піролідиновий цикл.
Ганс Эйген ФІШЕР (1881-1945) Німецький хімік-органік і біохімік. Основні дослідження присвячені хімії піролу та його похідних. Вивчав пі-рольні пігменти, які входять до складу крові, жовчі і які містяться в зелених рослинах. Здійснив синтез порфірину (1927) і білірубіну (1931), установив будову хлорофілів а(1939) і (3 (1940). Синтезував (1929) гемін і довів, що в його складі — білок глобін і ферумо-вмісний комплекс гемін. Лауреат Нобелівської премії (1930).
НО.

соон

соон

пролін

оксипролш

Пролін має один асиметричний атом Кар­бону і тому існує у вигляді двох оптично активних ізомерів і одного рацемата. Окси-пролін містить два хіральних центри, а отже, може існувати у вигляді двох пар енантіоме-рів і двох рацематів. L-Пролін і L-оксипролін входять до складу білків. Особливо багатий ними колаген.

Порфін— кристалічна речовина темно-червоного кольору. За хімічною струк­турою є макроциклічною кон'югованою системою, яка складається з піроль-ного (III), піролінового (I) і двох ізопірольних (II, IV) ядер, зв'язаних між собою метиновими групами =CH—.

Порфін — ароматична сполука. Він має плоску будову молеку­ли, містить замкнену кон'юговану систему з кількістю я-електро-нів, рівною 26 (11 я-зв'язківідвіпаринеподілених електронів при атомах Нітрогену), що відповідає правилу Гюккеля (4n + 2, n = 6). Похідні порфіну отримали загальну назву «порфірини». У ви­гляді комплексів з металами порфірини входять до складу таких важливих природних сполук, як гемоглобін і хлорофіл. Гемоглобін — барвна речовина крові, що міститься в еритроцитах. це складний білок — хромопротеїд, який складається з білка глобіну та забарвленої в червоний колір небілкової частини — гему. За хімічною структурою гем є комплексом пор­фіну з Fe(II). При кислотному гідролізі гемоглобіну вільний гем легко окисню-ється на повітрі з утворенням геміну, що має ту ж структуру, що і гем, але містить Fe(III).

У 1929 році німецький вчений Ганс ейген Фішер установив будову геміну і здійснив його синтез.


СН2СН2СООН

540


н3с сн2сн2соон

н2с=сн сн3


Глава 32

сн2

сн н к

ссе

н,с—с с с с—сн,—сня

\ І II /

 
с—н

 

=к іч—

н—с н3сч


 н 2 н—с-
о

с=о о сн,

н2с не

СН2СН2СООН

хлорофіл а (К = СН3); хлорофіл р (К = СНО)

О,

сн,

Н2С=СН СН3

Н3С СН2СН2СООН

.И N
глобін -...... »-Ре

/ \

^ N

гемоглобін

.К N
глобін............ »-Ре -«■

/ \

"К N


\

сн

І

сн.

С=0

О

СН2

СН

С—СН3

СН2

сн2

сн2 не—сн3

сн2

сн2

сн2 не—сн3

сн2

сн2

сн2

сн /\ сн3 сн3


оксигемоглобін


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.