Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦіоНаЛЬНИХ ПОХІДНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТГалогенангідриди та ангідриди. Хімічні методи ідентифікації цих сполук ґрунту­ються на реакціях гідролізу, а також утворення амідів і гідразидів — кристалічних речовин з чітко визначеними температурами плавлення. У галогенангідридах атом галогену переводять в іонний стан і визначають відомими методами:

КСОНаї + С2Н5ОКа► КСООС2Н5+ ИаНаі

Галогенангідриди та ангідриди поглинають в УФ-ділянці менше 220 нм, тому їх УФ-спектри малопоказові.

УІЧ-спектрах ангідридів спостерігаються дві смуги поглинання, пов'язані з ва­лентними коливаннями карбонільних груп при 1820 (асиметричні) і 1760 см~1 (си­метричні). Валентні коливання карбонільної групи хлорангідридів виявляються при більш високих частотах у ділянці 1815—1790 см"1, що пов'язано із сильним -I-ефектом атома Хлору і збільшенням часткового позитивного заряду на карбо­нільному атомі Карбону.

Галогенангідриди та ангідриди не містять протонів, безпосередньо зв'язаних з карбонільною групою, і тому функціональні групи цих сполук не можуть бути визначені за допомогою ПМР-спектрів, проте ці групи викликають зсув сигналу протонів, що знаходяться в а-положенні відносно карбонільної групи.

естери. Для ідентифікації естерів використовують реакції гідролізу або утво­рення амідів або гідразидів — кристалічних речовин з чіткими температурами плавлення.

УФ-Спектри естерів неінформативні, тому що слабке поглинання, пов'язане з n9-я*-переходом, спостерігається близько 210 нм.

У ІЧ-спектрах виявляються валентні коливання карбонільної групи в ділянці 1750—1735 см : і дві інтенсивні смуги поглинання при 1275—1185 см : і 1160— 1050 см 1, що відповідають усC O.

аміди. Ідентифікацію амідів частіше здійснюють за продуктами гідролізу — карбоновими кислотами та амоніаком або амінами.


Глава 26 460 Г

Аміди поглинають в УФ-ділянці спектра1 при 210—220 нм (n9-я*-перехід).

У ІЧ-спектрі амідів виявляється інтенсивна смуга поглинання в ділянці 1700—1680 см~:, що відповідає Ус=о Крім того, для первинних і вторинних амідів спостерігається смуга валентних коливань NС=О.—H в ділянці 3500—3000 см~:.

Амідна група первинних і вторинних амідів містить протон, сигнал якого ви­являється при 5—6,5 і 6—9,4 млн1 відповідно.

нітрили.Характерною реакцією нітрилів є їх гідроліз у присутності лугу до кар­бонових кислот з виділенням амоніаку. Використовується також реакція нітрилів з гідроксиламіном. Амідоксими, що утворюються, дають стійкі солі з кислотами:

Ч—ОН^ _ / 2

КС ^ КС

%
—ОН К—ОН

Амідоксим

В УФ-діапазоні аліфатичні нітрили поглинають у вакуумній ділянці. В ІЧ-спектрі виявляється смуга середньої інтенсивності в ділянці 2275— 2215 см~:, пов'язана з Ус=м.

1 Не спостерігається в спектрах третинних амідів у зв'язку з накладанням смуг інших погли-


Глава 27

ГетероФУНКЦіоНаЛЬНі КАРБОНОВІ КИСЛОТИ

До гетерофункціональних карбонових кислот належать похідні карбонових кис­лот, у вуглеводневому радикалі яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені на інші атоми або групи атомів — галоген, гідроксигрупу, аміногрупу, карбонільну групу тощо.

Найважливішими гетерофункціональними карбоновими кислотами є галоге-нокарбонові кислоти (галогенокислоти), гідроксикарбонові кислоти (гідроксикисло-ти), оксокарбонові кислоти (альдегідо- і кетокислоти) та амінокарбонові кислоти (амінокислоти).

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.