Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ОКРЕМІ ПРЕДСТАВНИКИ. ВИКОРИСТАННЯ. ФормамідHCONH2. Безбарвна рідина (тФормамідHCONH2. Безбарвна рідина (т. кип. 210,5°С), розчиняється у воді і спиртах.

Використовують як розчинник і реагент в органічному синтезі.

N,N-Диметилформамід(ДМФА) HCON(CH3)2. Безбарвна рідина зі слабким запахом (т. кип. 153°С), змішується з водою і спиртами.

N,N-Диметилформамід широко застосовують як апротонний розчинник у ви­робництві синтетичних волокон, лакофарбових матеріалів, штучної шкіри тощо. Використовують як реакційне середовище з каталітичними властивостями при галогенуванні і гідрогалогенуванні ненасичених сполук; як реагент для введення формільної групи; у фармацевтичній промисловості для очищення лікарських препаратів.

ГІДРАЗИДИ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Гідразидами називають функціональні похідні карбонових кислот, в яких гідро­ксильна група, що входить до складу карбоксильної групи, заміщена на залишок молекули гідразину, алкіл- або арилгідразинів.

Загальна формула гідразидів карбонових кислот

*-< /к

N11— ^

НОМЕНКЛАТУРА

Назви гідразидів частіше утворюють від назв відповідних карбонових кислот і гідразинів. За замісниковою номенклатурою ШРАС назви гідразидів складають шляхом заміни суфікса -ова кислота на суфікс -гідразид:


^ З\ /СНз

N11— >Ш2 N11— №1— С6Н5 Х' N11— N

СНЯ

гідразид оцтової кислоти; К'-фешлгідразид №,К'-диметилгідразид

етаногідразид оцтової кислоти бензойної кислоти

СПОСОБИ ДОБУВАННЯ

Гідразиди карбонових кислот добувають взаємодією гідразину, алкіл- або арил­гідразинів з галогенангідридами, ангідридами або естерами карбонових кислот. як побічні продукти при цьому можуть утворюватися ІчГ,ІчГ'-діацилгідразини:Глава 26


 


сн3-с(

СІ

ацетилхлорид

сн3-с(

сн3-с( о

оцтовий ангідрид

сн3-с(

осн3

метилацетат


Н21Ч—ЇЧН2

-неї

-сн3соон

-сн,он


о

сн3-с(

N11—N11,

гідразид оцтової кислоти


26.5.3. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

За хімічними властивостями гідразиди карбонових кислот багато чим нагаду­ють аміди. Разом з цим у молекулі гідразидів неподілена пара електронів |3-атома Нітрогену не бере участі в кон'югації з карбонільною групою:


За рахунок цього гідразиди виявляють основні і нуклеофільні властивості. Вони утворюють солі з мінеральними кислотами, вступають у реакцію ацилювання з га-логенангідридами та ангідридами карбонових кислот, реагують з карбонільними сполуками, взаємодіють з нітритною кислотою: сн3-с( NН—NН3СГ К'-ацетилгідразиній хлорид
о
сн3ч
сн3-с(
сн3-с(

сн3-с(

NН—

етаногідразид


 

  неї  
   
  СН3-С СІ  
  -неї  
  (СН3СО)2О  
  -сн3соон  
сн3Чн  
  2о  
  нко2  

-2Н2О


,0

)с-сн3

N11— ]

' -діацетилгідразин

о

NН—N=СН—СН,

етиліденгідразид оцтової кислоти

,0

N—N = N

азид оцтової кислоти


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.