Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

АрОматиЧнІ ВУГЛеВОДнІ. ОДНОЯДЕРШ АРЕНИ. 14.6.1. ОРІЄНТАЦІЯ В ДИЗАМІЩЕНИХ БЕНЗЕНУ14.6.1. ОРІЄНТАЦІЯ В ДИЗАМІЩЕНИХ БЕНЗЕНУ

За наявності в бензеновому кільці двох замісників їх орієнтуючий вплив здійснюється складніше, але й у цьому разі часто можна правильно передбачити кращий напрям входження нового замісника.

Залежно від електронної природи замісників і їх взаємного розміщення роз­різняють узгоджену і неузгоджену орієнтації.

При узгодженій орієнтації обидва наявні замісники направляють нову групу в одні і ті ж положення бензенового кільця. Узгоджена орієнтація характерна для дизамі-щених бензену, в яких замісники знаходяться:

> в мета-положенні один відносно одного і належать до орієнтантів одного роду (переважні місця входження нового замісника зазначені стрілками):


ОН /^*^ "8О3Н

м-метилфенол м-нітробензенсульфокислота

> орто- або пара-положенні один відносно одного, але один з них є заміс­ником I роду, а другий — замісником II роду.

он

он соон


о-гідроксибензойна кислота; п-нітрофенол

саліцилова кислота

При неузгодженій орієнтації один із замісників направляє нову групу в одні, а дру­гий — в інші положення бензенового кільця. У результаті, як правило, утворюються кілька різних ізомерів. Однак переважний напрям заміщення можна визначити, використовуючи такі правила:

1. якщо один із замісників є замісником I роду, то переважний напрям за­міщення визначає саме він:

ОНOСH3

м-нітрофенол м-метоксинітробензен

2. якщо обидва замісники є замісниками I роду, то переважний напрям за­міщення визначається сильнішим електронодонорним замісником.Глава 14


За силою орієнтуючого впливу замісники I роду можна розмістити в ряд:

—О > —NR2 > — NHR > — NH2 > —OH > — OR > — NHCOR > > —OCOR > — Alk > —F > —Cl > —Br > —I

Так, при нітруванні 2-бромофенолу утворюються переважно 2-бром-4-нітро-фенол і 2-бром-6-нітрофенол.


ОН


2НІчГО3


ОН


+


ОН


+ 2Н2О


 


2-бромофенол


2-бром-4-нітрофенол


2-бром-6-нітрофенол


3. якщо обидва замісники є замісниками II роду, електрофільне заміщення здійснюється дуже важко, а переважне місце входження третього замісника ви­значається сильнішим орієнтантом.

За силою орієнтуючого впливу у реакціях SE замісники IIроду можна розмістити в ряд:

—COOH > —SO3H > —

Наприклад, в о-нітробензойній кислоті заміщення спрямоване переважно в мета-положення відносно карбоксильної групи

СООН

о-нітробензойна кислота

Слід також зазначити, що поряд з електронною природою замісників на спів­відношення продуктів заміщення впливають просторові чинники. За інших рівних умов через стеричні перешкоди входження третьої групи між двома вже присутніми замісниками малоймовірне.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.