Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

АЛІЦиКЛІЧнІ ВУГЛеВОДнІ. ЦиКЛОаЛКани. Унаслідок високої частоти інверсії циклогексанового циклу (~100 000 разів за секунду при

н

Н

Н
Н

н н

Унаслідок високої частоти інверсії циклогексанового циклу (~100 000 разів за секунду при 25 °С) усі 12 атомів Гідрогену в ньому еквівалентні.

Для монозаміщеного циклогексану дві конформації «крісло» енергетично не рівноцінні. Більш стабільна є конформація з екваторіальним положенням за­місника, тому більша частина молекул існує в цій конформації. Приблизно 95 % молекул метилциклогексану в рівноважній суміші мають екваторіальне положення метильної групи і лише близько 5 % — аксіальне:
Н

-95

 


Аксіальне положення замісника для молекули менш вигідне, тому що в цьому випадку виявляється взаємодія замісника з аксіально розташованими атомами Гідрогену в положеннях 3 і 5, що призводить до стеричного відштовхування.

За наявності в молекулі кількох замісників переважно утворюється конформа­ція з максимально можливою кількістю груп в екваторіальному положенні.


ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

У хімічному відношенні циклоалкани часто поводяться подібно до алканів. Для них характерні реакції заміщення, що перебігають за радикальним механізмом(SR):

+ неї

А + а2

"СІ


циклопропан


хлороциклопропан


 +


Вг


+ НВг


 


циклогексан


бромоциклогексан


циклоалкани з малими циклами (циклопропан і циклобутан) виявляють своє­рідні хімічні властивості, пов'язані з особливістю їх будови (див. c. 183, 184). Через


Глава 13
188 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

велике кутове і торсійне напруження тричленний цикл і меншою мірою чотири­членний є нестійкими. Тому сполуки, що містять три- і чотиричленні цикли, поряд з реакціями заміщення вступають також у реакції приєднання, що супроводжуються розкриттям циклу.циклопропан у присутності каталізаторів Ni, Рt і нагріванні до 50°С легко приєднують водень:

Д


циклопропан пропан

циклобутан приєднує водень при вищій температурі (200°С). Аналогічно відбувається реакція циклопропану з галогенами і галогеновод-нями:

Вг—СН2—СН2—СН2—Вг

1,3 -дибромопропан

сн3—сн2—сн2—вг

1-бромопропан

Приєднання галогеноводнів до алкілзаміщених циклопропану здійснюється за правилом Марковникова.

СH3

А

- НВг —► СH3—СН2—СH— СH3

метилциклопропан 2-бромобутан

циклобутан з галогеноводнями не реагує, а з галогенами вступає в реакцію заміщення SR.

Для циклоалканів та їх похідних характерні реакції звуження та розширення циклів. Реакції перебігають у присутності каталізаторів кислот льюїса:

СН2—СH3

А1С13; і ^

етилциклобутан метилциклопентан

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.