Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И. Система онлайіювих науково-інформаційних ресурсів НБуВ (бібліографічних 

Система онлайіювих науково-інформаційних ресурсів НБуВ (бібліографічних, реферативних і повнотекстових) станом на кінець 2005 р. включала: бібліографічні ресурси загальним обсягом 3 млн записів, загальнодержавну рефе-ративну базу даних обсягом 165 тис. записів, електронний фонд обсягом 40 тис. публікацій. Цими ресурсами щодня користується понад 3 тис. абонентів з усіх регіонів України і світу. Кількість відвідувань сайта перевищує рівень відвіду-вань бібліотеки читачами, а кількість наданих користува-чам файлів — її документовидачу.

 

Започаткування і підтримка електронних наукових фа-хових видань в Україні є гідним представленням нашої кра-їни в глобальних інформаційних мережах, сприяє ліквідації самоізольованості та підвищує її імідж у світовому науково-му співтоваристві.

 

На сайтіНБуВ(http://www.nbuv.gov.ua) представлено

 

Електронних наукових фахових видань, а пошукові серве-ри дають адреси ще 6 електронних наукових фахових ви-дань. Майже всі ці видання є електронною версією друко-ваних часописів, зареєстрованих у ВАК і мають відкритий доступ до публікацій.

 

Наукові осередки України інформують про створення на їхній науковій базі електронного наукового фахового видання, серед них Київський обласний інститут післяди-готомної освіти педагогічних кадрів http://kristti.com.ua, Харківський регіональний інститут державного управління http://www.kbuapa.kharkov.ua та ін.

 

Електронних видань в Україні поки що небагато, але спостерігається тенденція створення електронних версій друкованих наукових фахових часописів. В подальшому підготовка і поширення електронних видань, можливо, до-мінуватимуть .

 

Листопада 2008 р. Європейський Союз урочисто від-крив Інтернет-портал «Європеана» (http://europeana.eu). Ідея цього проекту полягає в тому, щоб створити щось на

 

3 3 4


К О К О Д И Н С Ь К А О . 3 .

 

Зразок віртуальної Олександрійської бібліотеки, де кожен користувач Інтернету зможе ознайомитися з європейською культурною спадщиною.

 

На оцифровування книг для порталу «Європеана» зна-добилось 225 млн евро. Сьогодні в «Європеані» представле-но близько 2 мггн оцифрованих оригінальних документів — від Біблії Гутенберга до листів Вольфганга Амадея Моцарта, а також книги, старі газети, карти, рукописи, твори маляр-ства, фотографії, кіно, звукові файли. Всіма цими матеріа-лами можна буде користуватися безкоштовно. Крім цього, користувачі матимуть змогу викласти на цьому сайті власні фотознімки європейських архітектурних пам'яток.

 

Не таємниця, що країни ЄС завжди ставилися до оциф-рування бібліотечних фондів без ентузіазму. Ця ідея, зда-валося, одержала імпульс лише 2004 р. Європа тоді напро-чуд оперативно відреагувала на запуск проекту Google з оцифрування і розміщення в мережі мільйонів книг. У Ні-меччині та Франції почали говорити, що англомовні дже-рела, які Google (у такий спосіб) відкриває світові, похова-ють академічну й культурну спадщину, створену іншими мовами. Тоді ж було оголошено про відкриття онлайнової Європейської бібліотеки, яка мала б об'єднати каталоги й фонди 47 національних бібліотек, але цього так і не сталося. Із 2,5 млрд книг, що зберігаються в європейських бібліоте-ках, лише 1% — оцифровано.

 

У відкритті «Європеани» відчувається амбіція Єврокомі-сії знову вступити в конкуренцію з Google. Google сприймає це позитивно й навіть зацікавлений у співпраці з «Європе-аною». Google, співпрацюючи з найбільшими бібліотека-ми СІЛА, уже оцифрував понад мільйон книг і має намір упродовж наступних кількох років збільшити їх кількість до 15 млн. Конкуренцію з ним не витримала навіть компанія Microsoft, яка вирішила відмовитися від власного проекту сканування книжок і наукових статей, зупинившись на по-значці 750 тис.

 


С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И

 

І все-таки, експерти не вважають створення «Європо,і ни» марним. На відміну від Google, що пропонує цифрову книжкову масу, європейська опііпе-бібліотека пропонує тс, що можна вважати культурним надбанням. Якщо «Європо ана» просто доповнить уже представлене в мережі, її завдаї і ня можна буде вважати виконаним.

 

Електронна книга переживає період інтенсивного ро ї витку, адже у неї є всі передумови для цього. На думку ф.і хівців, сьогоднішня динаміка зростання кількості користу-вачів Інтернету цілком достатня, щоб електронна торгівля стала по-справжньому прибутковою, а промоція — дієвою. Але, незважаючи на очевидну зручність практичного ви користання Інтернету в комерції і промоції книги,СЬОГОД) 11

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.