Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Людина, її життєві цілі, цінностіМета гри: розвиток навичок та вмінь монологічного і діалогічного мовлення з теми.

Зміст гри: клас ділять на дві рівні групи. Одна з них – брокери. Друга – клієнти. Брокери продаватимуть гарантії, які забезпечать покупцям досягнення певних цілей у житті. Кожен брокер отримує список гарантій з “цінами”, наприклад:

Health guarantee – 60 Friendship g. – 30

Popularity g. – 30 Love g. – 60

Good education g. – 30 Long life g. – 50

Wealth g. – 30 Career g. – 40

У списку зазначено яку саме гарантію продаватиме кожний брокер. За 3-4 хвилини брокери готують коротку розповідь про важливість для людини гарантій, які вони продаватимуть. Клієнтам пропонується подумати, чого насамперед вони хотіли б досягти у своєму житті. Далі брокери й покупці сідають одні напроти інших. Брокери по черзі розповідають про переваги своїх гарантій і називають їхню ціну, яку клієнти записують у свої блокноти. Потім клієнтам пропонується протягом однієї хвилини обдумати, які саме гарантії вони хотіли б купити на свої 2000 грошових одиниць. Після цього вони підходять до брокерів і “купують” ці гарантії. Брокери роблять позначки скільком клієнтам вони “продали” свою гарантію. Результати продажу в порядку черговості записують на дошці. Учні, які виконували роль клієнтів, пояснюють свій вибір гарантій.

VI. ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Орієнтовні теми статей

1. Соціокультурний аспект на заняттях з англійської мови.

2. Використання принципу наочності на заняттях з англійської мови.

3. Принцип ситуативності та комунікативності на заняттях з англійської мови.

4. Тестування лексичних навичок учнів.

5. Тестування граматичних навичок учнів.

6. Використання газетних статей на уроках з англійської мови.

7. Графічні схеми на уроках з англійської мови.

8. Формування слухо-вимовних навичок учнів з позицій комунікативного підходу.

9. Навчання дискусії на уроках з англійської мови в старших класах ЗОШ.

10. Використання опор у навчанні діалогічного мовлення.

11. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності у початковій школі.

12. Роль позакласної роботи у вивченні іноземної мови.

13. Пісні на уроках англійської мови.

14. Джерела формування потенційного словника учнів старших класів.

15. Джерела формування соціокультурної компетенції учнів старших класів.

16. Навчальні мовленнєві ситуації для формування вмінь діалогічного мовлення у 6 класі.

17. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови.

18. Труднощі навчання аудіювання на уроках іноземних мов.

19. Використання римованих текстів у вивченні лексики англійської мови.

20. Мовленнєва розминка на уроці англійської мови.

21. Проектна робота на уроках англійської мови.

22. Режими роботи на уроках англійської мови.

23. Комунікативний метод вивчення іноземних мов.

24. Виховний потенціал уроку англійської мови.

25. Контроль лексичних навичок.

26. Контроль граматичних навичок.

27. Контроль читання.

28. Контроль аудіювання.

29. Прямі методи вивчення іноземних мов.

30. Перекладні методи вивчення іноземних мов.

31. Метод Г.Пальмера.

32. Метод М. Уеста.

33. Аудіовізуальний метод вивчення іноземних мов.

34. Аудіолінгвальний метод вивчення іноземних мов.

35. Сучасні тенденції навчання іноземних мов в Україні.

36. Навчання пошукового читання у старших класах ЗОШ.

37. Роль сучасного вчителя на уроці іноземної мови.

38. Вплив домінуючого типу інтелекту учня на успішність у вивченні іноземної мови.

Вимоги до оформлення індивідуального завдання

1. Матеріали подаються українською, англійською або російською мовами в друкованому та електронному варіантах до 10 стор.

2. Формат аркуша А4 (29 см х 21 см), орієнтація – книжна, тільки версії Word 2003, шрифт Times New Roman 14 пт, абзац – 1 см, міжрядковий інтервал 1,5 з розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм, нижнє – 20 мм.

3. У верхньому лівому куті першої сторінки тексту вказується індекс УДК.

4. Назва статті друкується великими літерами по центру.

5. Під заголовком статті малими літерами – прізвище, ініціали автора, курс і назва факультету. В наступному рядку записується науковий ступінь та посада, прізвище, ініціали керівника, назва кафедри:

УДК 371.32: 811.111

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.