Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Визначте правильну відповідь і запишіть її. Перевірте себе за ключем1. Читання належить до … мовленнєвої діяльності

А) рецептивного виду

Б) репродуктивного виду

В) продуктивного виду

2. Кінцева мета навчання читання в школі –

А) сформувати навички техніки читання

Б) сформувати навички читання вголос

В) сформувати навички читання мовчки

3. Для того щоб сформувати навички техніки читання, треба

А) міцно зв’язати в пам’яті графічні образи мовних знаків з їхніми мовномоторними образами

Б) міцно зв’язати в пам’яті слухові образи мовних знаків з їхніми мовномоторними образами

В) міцно зв’язати в пам’яті графічні образи мовних знаків з їхніми рукомоторними образами

4. Спочатку учні вчаться читати слова

А) з голосними у відкритому складі

Б) з голосними у закритому складі

В) слова, які читаються не за правилами

5. Під час читання речень паузи робити не можна

А) перед прийменниками

Б) між підметом та присудком, коли підмет виражений особовим займенником

В) між обставиною і підметом

6. Ненаголошеними в реченні є

А) іменники

Б) прикметники

В) допоміжні дієслова

7. Для вправи у читанні вголос з безпосереднім розумінням найкраще підходить така інструкція

А) Now N. will read the text. All the rest follow his reading. Be ready to continue.

Б) Now N. will read the words. All the rest repeat them after N. if he reads them correctly.

B) N., read the text.

8. Формування міцної навички читання забезпечується

А) вивченням правил читання

Б) запам’ятовуванням графічних образів слів

В) великим обсягом вправлянні в читанні

9. Оволодіння технікою читання є одним із завдань навчання іноземної мови

А) на початковому ступені

Б) на середньому ступені

В) на старшому ступені

10. Кількісним показником умінь читання є

А) розуміння 70% інформації тексту

Б) швидкість читання

В) уміння переказати зміст прочитаного

 

Фрагмент навчання техніки читання окремих слів зі звуками [θ, ð]

Етап, методичний прийом Зміст роботи
Ознайомлення з новим букво-сполученням. Відповіді на запитання.     Пояснення вчителя. Вправляння у читанні вголос. Хорове та індивідуальне повторення за вчителем – озвучування слів у режимі “учитель-клас”. Індивідуальне читання учнів. Контроль читання слів з новим буквосполученням.   T.: Діти, як читається літера T? Cl.: [t]. T.: Right! А як читається літера H? Cl.: [h]. T.: Good of you! Але літери можуть дружити одна з одною. Коли літера t і літера h стоять поруч th, вони передають звуки [θ, ð]. Cl.: [θ, ð]. T.: Open your books. Сторінка 41. Вправа 4. Repeat it after me: this, that, than, thin, math.   T.: Ви капітан, який веде свою команду через рифи. Кожне слово – це риф. Якщо капітан читає слово правильно, клас повторює за ним і обходить риф, якщо робить помилку, корабель одержує пробоїну. Капітану можна кинути рятівний круг (хором прочитати слово правильно), але тоді капітаном стає інший учень.

Фрагмент навчання техніки читання/письма з теми “An apple a day” (O. Karpiuk English 5 (2013) pp. 102-113)

Мета:навчити учнів розрізняти слова у суцільному словесному ланцюжку, правильно записувати їх, тренувати швидкість читання.

Етап, методичний прийом Зміст роботи
Пошук слів у суцільному словесному ланцюжку. Індивідуальний режим. Контроль у фронтальному режимі. Дописування голосних у словах. Індивідуальний режим. Контроль у фронтальному режимі.   T.: Children, look at the cards. Find 25 words in the food and drink chain. The first pupil to finish will be the winner. Dapplesbananasbeefbiscuitsbreadcarrotspxnycoffeechickenchocolatteeggsfishflouraebtufruitmilkshakelemonmilkonionsorangespastafkgywqpotatoessaltsugarteavcovefetableswater. T.: Sometimes I visit a special doctor – a vowel doctor, because I forget to write vowels in words. Today we are having a lesson and I can’t visit my doctor. Help me, please. (Учитель записує на дошці лише приголосні і запрошує учнів дописати голосні, щоб вийшло слово; потім на дошці утворюється запитання і клас зачитує, перекладає і відповідає на нього). Wh…t …s y……r f…v……r…t… f……d?

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.