Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Фрагмент навчання діалогічного мовлення з теми “Shopping. Clothes” (L. Byrkun, Our English 6, Unit 5, p. 72-73)Мета: навчити учнів будувати мікро-діалоги на рівні 2-х реплік в опорі на зразок.

Етап, методичний прийом Зміст роботи
Активізація лексики уроку з теми “Shopping. Clothes ”. Відповіді на запитання вчителя.     Введення нових лексичних одиниць. Постановка узагальненої комунікативної задачі. Здогадка про значення нових слів в опорі на контекст та наочність. Хорове проговорювання.     Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями. Вправа на співставлення. Парний режим.   Фронтальний контроль. Читання та переклад речень. Ознайомлення з мікро-діалогами та побудова подібних за зразком. Вправа на доповнення діалогів у парному режимі. Фронтальний контроль. Опис ситуації спілкування. Побудова діалогів за зразком. Парний режим. Вибірковий контроль.     T.: Hello, children! How are you today? P.1: I’m fine, thank you. P.2: … T.: What are you wearing today? P1: I’m wearing a sweater and trousers. T.: And you? P2: I’m wearing jeans and a shirt. T.: Do you wear jeans at home? P3: Yes, I do. T.: Do you wear shirts at home? (Trousers? Skirts? Blouses? Jackets?) T.: What do you usually wear at home? P.1: I usually wear … at home. T.: Can we wear jeans (skirts, blouses, trousers, sweaters) at a football match? (At an open air rock concert? At a formal dinner with a business partner? At the theatre?) T.: Today we are going to buy clothes at a shop. But first let’s learn some words. Look at me! I’m looking for my pen (вчитель шукає у сумці ручку). Where is it? I’m looking for my pen. To look for. Translate it. Cl.: шукати. T.: Good. To look for. Everyone! (Клас повторює за вчителем хором). T.: Look at the picture! What is the girl doing? She is trying on a new coat. To try on. Translate it. Cl.: приміряти. T.: Nice. To try on. Everyone! (Клас повторює за вчителем хором). The girl is trying on a new coat in the fitting room. A fitting room. Translate it! Cl.: примірочна. T.: A fitting room. Everyone! (Клас повторює за вчителем хором). T.: Open your books at page 72. Find exercise 16. Match the expressions from column A with the situations in which they are used from column B. Work in pairs. A 1. I am looking for a dress. 2. Can I try it on? 3. Do you have it in a bigger (smaller) size? 4. Do you have it in a different colour? 5. I’ll have (leave) it. B a. when you don’t like the colour; b. when you decide to buy (not to buy) something; c. when you need the shop assistant’s help; d. when you want to see how thing looks on you; e. when something is small (big) on you. T.: That’ll do. Read out the answers.     T.: Exercise 17. Complete the conversation with the expressions from ex. 16. Work in pairs.     T.: That’ll do. Read out dialogue 1. A: Can I help you? B.: Well, I’m looking for a suit.     T.: Now you want to buy another thing, e.g. a cap, a hat, a blouse... Split into pairs and act out a dialogue by analogy.   T.: Let’s listen to … T.: Read out dialogue 2. A: All the suits are over there on the left. B: Thanks. T.: Now speak about another thing. Split into pairs and act out a dialogue by analogy. T.: Let’s listen to … T.: Read out dialogue 3. A.: Thanks. Can I try this one on? B.: Yes, sure. The fitting rooms are over there. T.: Now you want to try something on. Split into pairs and act out a dialogue by analogy. T.: Let’s listen to …

Основна література

1. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 147-161.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних , педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 302-340.

3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 146-167.

Допоміжна література

1. Близнюк О.І., Жилко Н.М. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. – Ніжин, 2003. – 62 с.

2. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. (5-ий рік навчання) – Тернопіль: «Видавництво астон», 2013. – 280 с.

3. Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 4-го класу загальноосвіт. Навч. Закл. – К.: Генеза, 2006. – 168 с.

4. Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 7-го класу загальноосвіт. Навч. Закл. – К.: Генеза, 2007. – 256 с.

 

 

Тема 10: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ

Мета: оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання техніки

читання

Теоретичні питання

1. Етапи формування техніки читання. Навчання правил озвучування речень і текстів.

Практичні завдання

1. Проаналізуйте, як відбувається навчання техніки читання в підручниках

· О. Карп’юк English 2 Unit 7, Lesson 3, ex. 4, p. 103.

· О. Карп’юк English 3 ex. 3, p. 6.

2. Ознайомтеся з фрагментом навчання техніки читання та розробіть власний фрагмент уроку, де Ви будете навчати читання вголос одного із текстів:

· “My home”, O. Karpiuk, English 3, Unit 5, Lesson 9, ex. 3, p. 118.

· “On weekdays” O. Karpiuk, English 4, Unit 1, Lesson 2, ex. 1, p. 16.

· “English homes” O. Karpiuk, English 4, Unit 2, Lesson 8, ex. 1, p. 48.

Підготуйтеся проводити цей фрагмент.

 

CLASSROOM ENGLISH

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.