Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ex.1. p.18. Read the letter and say what qualities help people become good (true) friends17 Lystopadova Street

Dnipropetrovsk

Ukraine

4th October 2007

Dear English Bridge,

I’d like to tell you about my best friend.

His name is Max. I met him at primary school. I like Maxi because he’s funny and he makes me laugh. He’s very kind and he’s always there where I need him.

We’ve got much in common. That’s why we often go out together. Max and I both like pop music and we often go to music shops. We play football together, too. He also likes to watch fencing competitions. I can’t understand this because I don’t like fencing.

I hope you liked my letter.

Best wishes,

Victor Pilyarchuk

 

Етап, методичний прийом Зміст роботи
1. Підготовка до написання листа.   Відповіді на запитання учителя у фронтальному режимі. Постановка супровідного запитання. Читання мовчки листа-зразка. Відповіді на запитання вчителя з елементами пошукового читання та перекладу прочитаного.   Письмові відповіді на запитання.     Вибірковий контроль. Відповіді на запитання вчителя стосовно структури листа.   Написання короткого повідомлення (2-3 речення). Вибірковий контроль. 2. Написання листа. Ознайомлення з порадами щодо організації неформального листа. Індивідуальне написання листа. T.: At the lesson we are going to speak about our friends. Who is your friend? P.1, P.2… T.: Are you different or alike? What do you have in common? Why are you different? P.1, P.2… T.: Open your books at page 18, find exercise 1. This is a letter. Read it silently to find out the reason for writing. P.1: Victor writes about his best friend in his letter.   T.: What is his friend’s name? Find in the text the answers to the following questions, read and translate them: Why does Victor like him? What do they have in common? What is the difference between them? T.: Do you have a friend? Why do you like him/her? What do you have in common? What is the difference between you? (Запитання записані на дошці). Open your exercise-books and write the answers. T.: That’ll do. N, read what you’ve written. T.: Look at the letter again. What is there in the right hand corner? (an address) What is there below it? (the date) How is the letter started? (with the greetings) What comes next? (the reason for writing) What does Victor write about in the next paragraph? (about his friend) What can you write about your friend? Write some sentences by analogy in your exercise-books.   T.: That’ll do. N., read what you’ve written. How does Victor finish his letter? (Best wishes) T.: Open your books at page 20, find exercise 5. Let’s read useful tips for writing a letter.   T.: Write a letter to English Bridge about your friend using your notes.

Основна література

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови: 2-12 класи, 5-12 класи (2-га іноземна мова). – К.: Перун, 2005. – 208 с.

2. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 190-213.

3. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних , педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 390-414.

4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 205-222.

Допоміжна література

1. Близнюк О.І., Жилко Н.М. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. – Ніжин, 2003. – 62 с.

2. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 208 с.

3. Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 9-го класу загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2009. – 288 с.

Тема 13: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Мета:оволодіти методичними вміннями, необхідними для формування

соціокультурної компетентності учнів.

Теоретичні питання

Ознайомтеся з такими питаннями та коротко законспектуйте їх:

1.Сутність та структура лінгвосоціокультурної компетентності.

2.Цілі формування лінгвосоціокультурної компетентності в учнів початкової, основної і старшої школи.

3.Етапи формування лінгвосоціокультурної компетентності.

4.Засоби формування лінгвосоціокультурної компетентності.

Практичні завдання

1.Проаналізуйте, як у підручниках з англійської мови представлений матеріал, пов’язаний з формуванням лінгвосоціокультурної компетентності на різних етапах навчання у школі:

· О.Карп’юк Англійська мова 4, Unit 3, p. 50-76

· Л.Биркун Наша англійська 7, Unit 6, p. 98-118

· А.Несвіт Ми вивчаємо англійську мову 10, Unit 3, p. 88-111.

2.Розробіть конспект уроку, на якому Ви будете формувати лінгвосоціокультурну компетентність учнів за підручниками:

· О.Карп’юк Англійська мова 4, Unit 3, Lesson 7, p. 68-72

· Л.Биркун Наша англійська 7, Unit 6, Lesson 3, p. 101-103

· А.Несвіт Ми вивчаємо англійську мову 10, Unit 3, Lesson 5, p. 97-100.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте компоненти, що входять до лінгвосоціокультурної компетентності.

2. Що позначають у методиці терміном «реалія»? Наведіть приклади різних груп реалій.

3. Охарактеризуйте особливості формування лінгвосоціокультурної компетентності на різних ступенях навчання.

4. Якими засобами може скористатися учитель у процесі формування лінгвосоціокультурної компетентності?

Основна література

1. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 235-249.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних , педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 418-442.

3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 43-46.

4. Соціокультурна компетенція на уроках англійської / упоряд. Т.Михайленко. – К.: Редакція газет гуманітарного циклу, 2012. – 112 с.

Допоміжна література

1. Близнюк О.І., Жилко Н.М. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. – Ніжин, 2003. – 62 с.

2. Биркун Л.В., Н.О.Колотко, С.В.Богдан. Наша англійська: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. (6-ий рік навч.) За наук. ред. П.О.Беха. – 2-е вид. – К.: – Освіта, 2009. – 224 с.

3. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 160 с.

4. Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 10-го класу загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.