Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Фрагмент навчання читання вголос тексту (O. Karpiuk, English 6, Unit 2, Lesson 5, ex. 1 p. 34)Мета: навчити учнів читати вголос і розуміти текст.

Ex. 1. Read and talk about schools.

Dear “English Bridge”.

I am eleven years old. I live in Buenos Aires. I have finished my study at the primary school already. This year I go to the secondary school which is situated in the centre of the city.

All pupils study Maths, Science, Spanish and one of the foreign languages here. I have chosen English. Pupils get a lot of homework every day. It is difficult for me: I have never had any homework at my primary school. After the lessons I can have my lunch in the school canteen and do homework in the library.

The school has an excellent orchestra and a choir. There are sports clubs here, too. The school has two tennis courts, a gym inside and a football field outside. I haven’t decided what sport club to choose yet.

Anyway, I think, I am lucky to study here. The only thing I don’t like about the school is to wear a uniform. What about kids in other schools? Are they allowed to come to school without it?

Bye, Carlos.

 

Етап, методичний прийом Зміст роботи
1. Дотекстовий етап. Створення в учнів установки на читання і розуміння тексту. Повідомлення супровідного завдання. 2. Текстовий етап.   Читання з вибірковим перекладом. Індивідуальне читання. Повідомлення супровідних завдань.     - пошукове читання вголос у фронтальному режимі     3. Післятекстовий етап. True/false test. Відповіді на запитання вчителя у фронтальному режимі.   Завершення речень.   Непідготовлене мовлення учнів на рівні понадфразових єдності. Парний режим.   Рольова гра на основі тексту.   Складання діалогів по тексту.     Вибірковий контроль. Повідомлення домашнього завдання. T.: Pupils, do you know anything about schools in Buenos Aires? Today we’ll read the text about Carlos who lives in Buenos Aires and goes to school there. Open your books at page 34. Find exercise 1. Listen to my reading, follow it and at my signal be ready to translate the last sentence I read.   (Учитель читає текст, інколи зупиняється, для того щоб учні переклали останнє речення, яке він щойно прочитав).   T.: Now, pupils, you will read the text. N., start reading. All the rest be ready to put up your hand when you read what subjects Carlos studies at his school. (Учні по черзі читають текст і виконують завдання. Перед читанням кожного учня ставиться нове супровідне запитання: - what the pupils do after school; - what sport the pupils do; - what Carlos dislikes about his school).   T.: Find the following sentences from the text: 1. Цього року я йду до середньої школи, яка знаходиться в центрі міста. 2. Мені важко. Нам ніколи на задавали домашньої роботи у початковій школі. 3. Я ще не вирішив, яку секцію обрати. 4. Єдине, що я не люблю в школі – це носити форму. (Учні відшуковують відповідні речення в тексті і читають вголос). T.: Read statements from exercise 2 and say if they are true or false (робота в парному, а потім у фронтальному режимі). T.: Answer my questions: What subjects do pupils study at school? Do pupils have homework? Why is it difficult for Carlos to study at this school? What can Carlos do after the lessons? Are there any sport clubs? Has Carlos joined any club yet? What doesn’t he like about school? T.: Complete the sentences: 1. This year I go to … . 2. All the pupils study … . 3. After the lesson I can have my lunch … . 4. The school has two … . 5. I think, I am … . T.: Split into pairs and compare your school and Carlos’. Find similarities and differences. For example: All pupils in Buenos Aires study Maths, Science, Spanish and one of the foreign languages. In Ukraine pupils study Maths, Science, Ukrainian and one of the foreign languages. T.: You meet Carlos some day. Ask him about his school. (Учитель повідомляє ролі). N., you are Carlos. Answer the questions of Ukrainian pupils about your school. Class, you are Ukrainian pupils. Make up questions and ask Carlos about his school. T.: Split into pairs. (Учитель повідомляє ролі для діалогічного мовлення). P.1. You are Carlos. Speak about your school and ask your Ukrainian friend to tell you about his. Compare your schools. P.2. You are a Ukrainian pupil. Speak about your school and ask your friend from Buenos Aires to tell you about his. Compare your schools. T.: That will do! Let’s listen to … T.: Your homework is to write a similar letter to Carlos describing your school to him, use the questions from exercise 4 p. 4.

Основна література

1. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 171-187.

2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 187-199.

Допоміжна література

1. Близнюк О.І., Жилко Н.М. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. – Ніжин, 2003. – 62 с.

2. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 136 с.

3. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 160 с.

4. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 160 с.

5. Шастова І.В. Методи навчання шестирічних школярів техніки читання англійською мовою // Іноземні мови. – 2013. – № 1. – С. 17-24.

 

 

Тема 11: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ

Мета: оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання читання

як виду мовленнєвої діяльності

Теоретичні питання

1. Класифікація видів читання.

2. Навчання читання мовчки.

Практичні завдання

1.Проаналізуйте, яким чином відбувається формування вмінь читання в підручниках:

· A. Nesvit We learn English 8, Reader, p. 155-193;

· Karpiuk English 5 (2013), ex. 1-5, p. 58-60, ex. 1 p. 86-87.

2.Ознайомтеся з фрагментами уроків з навчання читання та розробіть власний фрагмент, де Ви будете навчати читання мовчки на уроці тексту “Some holidays and special days in Britain” (O. Karpiuk, English 7, Unit 5, Lesson 4, ex. 1, p. 101-102). Підготуйтесь проводити цей фрагмент.

3.Підготуйтеся проводити фрагмент уроку, де Ви будете контролювати домашнє читання тексту “The selfish giant” (О. Karpiuk, English 6, Unit 4, Lesson 7, ex. 1, p. 70).

 

CLASSROOM ENGLISH

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.