Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Teaching with games Гра у навчанніMake groups of four. Об’єднайтеся у групи по

чотири.

Sit back to back. Сядьте спинами один до

одного.

 

Work together with your friend. Працюйте разом з товаришем.

Find a partner. Знайдіть партнера.

Work in pairs/threes/fours/fives./ Work Працюйте в парах/по-троє/по-

in groups of two/three/four. четверо/ по-п’ятеро.

I want you to form groups. Я хочу, щоб ви об’єдналися в

групи.

Can you join the other group? Ти можеш приєднатися до

іншої групи?

Everybody work individually. Всі працюють самостійно.

Work by yourselves./ Work independently. Працюйте самостійно.

Work on the task together. Працюйте над завданням

разом.

Ask other people in the group. Ask others Запитайте інших людей в

in the class. групі /класі.

Stand up and find another partner. Підніміться та знайдіть

іншого партнера.

Today we’ll learn a new game. Сьогодні ми навчимось грати It’s called… у гру, яка зветься …

Do you know how to play this game? Чи знаєте ви правила цієї гри?

The rules of the game are very simple. Правила гри дуже прості.

Let’s play a spelling/guessing/ Давайте зіграємо в counting game. орфографічну гру/ гру на

відгадування/рахування.

This is a game with colours/numbers/ Це гра з кольорами/номерами

letters/words. /літерами/словами.

This is a question-and-answer game. Це гра на запитання та відповіді.

Let’s have a quiz. Давайте проведемо вікторину.

Now split into two teams/form two teams. Розділимося на дві команди.

You can keep the score. Ти можеш вести рахунок.

You take it in turns to begin. Будете починати по черзі.

Now it’s your turn to come out. Тепер твоя черга виходити.

Can anyone guess what this is? Чи може хто-небудь

здогадатися, що це?

What you have to do is to guess what Що тобі треба зробити, так це

I have in this box. вгадати, що у мене в коробці.

One point for a guess/correct answer. Одне очко за здогадку/

правильну відповідь.

No point for the team if I hear anybody Якщо я почую, що хтось

whispering. шепоче, команда очка не

отримує.

If anyone makes a mistake, he is out Якщо хто-небудь зробить

of the game. помилку, він вибуває з гри.

The player/team with the highest score Гравець /команда з

is the winner. найбільшим рахунком –

переможець.

The last remaining player is the winner/ Останній гравець –

loser. переможець/програє.

You are It. Ти ведучий.

Count your points. How many points Порахуйте бали. Скільки всього have you got? очок ти набрав?

What is your final score? Який був останній рахунок?

Let’s count up the points together. Підрахуймо очки разом.

This team has won. Ця команда перемогла.

It’s a draw. Це нічия.

Three cheers for the winner. Команді-переможцю – Ура!

Congratulations to Team A. Вітаємо команду А.

Транскрипція і звук

Мета гри: формувати навички сприймання на слух голосних у різних позиціях.

Зміст гри: учнів класу поділяють на дві команди. Учитель називає слова англійською мовою. Учні плескають у долоні, якщо голосний звук у цих словах є довгим. Якщо голосний звук вимовляється коротко, плескати не потрібно. Перемагає команда, члени якої не допустили помилок або їх виявилося менше, ніж в іншій команді.

 

Які літери пропущено?

Мета гри:перевірити рівень засвоєння учнями правил написання слів у межах вивченого лексичного матеріалу.

Зміст гри: учнів класу поділяють на дві команди. Для обох команд на дошці колонками написано слова, у кожному з яких пропущено одну літеру. Члени команд по черзі виходять до дошки і вписують необхідні літери. Перемагає команда, яка першою безпомилково виконає завдання або допустить меншу кількість помилок.

 

Заплутані слова

Мета гри:формувати навички розпізнавання літер та читання слів.

Зміст гри:учні розплутують у словах літери, записують і читають слова уголос. Наприклад, npe, (pen), sked (desk), romo (room), belta (table), lipup (pupil).

Заховані слова

Мета гри:формувати навички письма окремих слів.

Зміст гри: учні повинні дописати слова, що позначають, наприклад, шкільне приладдя.

p -- (pen) s -------- (schoolbag) r ---- (ruler)

b --- (book) p ----- (pencil) r ----- (rubber)

d --- (desk) b --------- (blackboard) n ------- (notebook)

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.