Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Аналізу уроку іноземної мовиІ. Загальні відомості про урок.

І. Дата.

2. Прізвище та ініціали вчителя.

2. Школа, клас (кількість учнів).

3. Готовність класу до уроку: гігієнічний стан приміщення, наявність підручників, зошитів, необхідних засобів унаочнення, ТЗН.

П. Зміст і структура уроку.

1. Тема уроку.

2.Практична, виховна, розвиваюча та загальноосвітня мета уроку.

3. Місце уроку в системі уроків з даної теми. Тип уроку.

4.Доцільність добору мовного матеріалу та його дозування.

5. Співвідношення видів мовленнєвої діяльності на уроці (з урахуванням його навчальної мети).

6. Етапи уроку, їх логічна послідовність та часова характеристика.

7. Зміст і обсяг домашнього завдання, його доцільність і відповідність можливостям учнів.

Ш. Методика проведення уроку.

1. Реалізація свідомо-практичного методу навчання: співвідношення навчальних дій з усвідомлення мовного матеріалу, тренувальних вправ та мовленнєвої діяльності учнів.

2. Забезпечення комунікативної спрямованості уроку (комунікативний підхід до введення мовного матеріалу, ступінь комунікативності навчальних і контрольних вправ).

3. Засоби створення ситуативної основи мовлення (застосування унаочнення, технічних засобів навчання, вербальних стимулів).

4. Шляхи досягнення виховної, розвивальної та загальноосвітньої мети.

5. Прийоми забезпечення активності учнів, інтенсивності їх навчальних дій.

6. Динамічність уроку (різноманітність режимів та прийомів роботи), його емоційність.

7. Засоби здійснення індивідуального підходу до учнів з різним рівнем підготовки.

8. Прийом корекції мовних навичок учнів.

9. Спосіб орієнтації на виконання домашнього завдання.

10. Підведення підсумків уроку

IV. Діяльність учителя на уроці.

1. Підготовленість учителя до уроку (наявність конспекту і навчальних матеріалів).

2. Знання мовного матеріалу і володіння методикою його навчання.

3. Нормативність мовлення, його чіткість, виразність, емоційність.

4. Дотримання оптимального співвідношення між мовленням учителя і учнів.

5. Педагогічна майстерність: уміння організувати учнів до роботи, зацікавити їх, енергійність, доброзичливість, такт, артистичність.

V. Діяльність учнів на уроці.

1. Рівень підготовки учнів відповідно до вимог програми.

2. Готовність учнів до даного уроку.

3. Ступінь засвоєння матеріалу уроку.

4. Активність, уважність, рівень розвитку мовлення, пам'яті, спостережливості, уяви.

5. Дотримання режиму мовлення іноземною мовою.

6. Розвиненість навичок самостійної роботи.

7. Дисципліна учнів на уроці.

Загальні висновки про урок та оцінка.

Зразок плану-конспекту уроку англійської мови у 6 класі

Тема уроку: “Around the world”

Цілі уроку:

Практична:

1. Розвиток лексичної компетентності. Удосконалювати лексичні навички говоріння з теми “Around the world”.

2. Розвиток компетентності в читанні. Удосконалювати навички техніки читання.

3. Розвиток компетентності в говорінні. Формувати вміння монологічного мовлення на рівні понадфразової єдності. Формувати вміння діалогічного мовлення на рівні діалогічної єдності «повідомлення – повідомлення».

Освітня:

Розширити кругозір учнів про різні країни світу.

Поглибити знання географії.

Виховна:

Виховувати повагу до культур інших країн.

Розвивальна:

Розвивати мовленнєві здібності, увагу, пам'ять.

Обладнання уроку: – Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 192 с. Unit 6, Lesson 5;

- географічна карта.

Схематичний план уроку

Початок уроку

1. Організаційний момент – 1 хв.

2. Мовленнєво-фонетична розминка – 3 хв.

Основна частина уроку

3. Введення нових слів – 5 хв.

4. Читання тексту – 20 хв.

5. Розвиток умінь монологічного висловлювання на основі тексту – 7 хв.

6. Розвиток умінь діалогічного мовлення на рівні ДЄ повідомлення-повідомлення – 6 хв.

Заключна частина уроку

7. Підведення підсумків уроку – 1 хв.

Мотивація оцінок – 1 хв.

Пояснення домашнього завдання – 1 хв.

ХІД УРОКУ

Етап, мета, режими роботи Зміст роботи
1. Орг. момент. Мета: привітання вчителя з учнями, повідомлення теми і мети уроку. Методичний прийом: бесіда Pежим роботи: “учитель-клас” T.:Good morning, children. I'm glad to see you today. Take your seats, please. Who is on duty today? Who is absent? T.: Today we’ll continue speaking about travelling and today we are going to speak about different countries and their capital cities.
2. Mовленнєва зарядка Мета: уведення в іншомовну атмосферу, удосконалення навичок вимови учнів. Методичні прийоми: - активне слухання і проговорення у хоровому, а потім індивідуальному режимі. T.: Do you know the proverb: East or West, home is best? Translate it. Ps: В гостях добре, а вдома краще! T.: Very well! Repeat it after me: East West home best East or West home is best East or West, home is best. T.: Nice. Do you agree with this proverb? Ps: Yes, we do. T.: I agree with it too. But still I like travelling. Do you like travelling? Ps: Yes, we do. T.: So today we are going to make a tour round the world. We are going to describe countries and cities.
3. Введення нової лексики Мета:поповнити лексичний запас учнів з теми. Методичний прийом:імітація, унаочнення, бесіда з учнями. T.: Let’s remember how to translate East. Ps.: схід. T.: Very nice! What about West? Ps: захід. T.: Look at the map. This is East. This is West. This is North. This is South. Repeat it after me: East, West, North, South. We live in Northern Ukrain. Northern. Everyone! Translate it. Ps.: північний. T.: Right you are! Odessa is in Southern Ukraine. Southern. Everyone! Translate it. Ps.: південний. T.: Lviv is in Western Ukraine. Western. Everyone! Translate it. Ps.: західний. T.: And Luhans’k is in Eastern Ukraine. Eastern. Everyone! Translate it. Ps.: східний. T.: Repeat it after me again: Northern, Southern, Western, Eastern. T.: Write down into your vocabularies the words: North – northern South – southern West – western East – eastern
4. Читання тексту. Мета: удосконалення техніки читання, контроль розуміння прочитаного. Дотекстовий етап. Мета: стимулювання інтересу до теми тексту, подолання фонетичних та лексичних труднощів читання, постановка супровідного завдання. Текстовий етап. Мета: удосконалення навичок техніки читання. Методичний прийом: виразне читання тексту з вибірковим перекладом спочатку вчителем, а потім учнями.     Післятекстовий етап. Мета: контроль розуміння прочитаного (парний, а потім фронтальний режим) T.: What’s the capital of Ukraine? Ps: Kyiv. T.: And what’s the capital of Egypt? (Учитель показує країну на карті і може підказати назву столиці англійською мовою). T.: It’s Cairo (учні декілька разів повторюють хором). T.: And what’s the capital of Mexico? (Учитель показує країну на карті і може підказати назву столиці англійською мовою). T.: It’s Mexico (учні декілька разів повторюють хором). T.: Today we are going to learn more about these two countries and their capitals. But before we read the text about them write down into your vocabularies the following words: Cairo. It’s the capital of Egypt. Учні повторюють кожну нову лексичну одиницю спочатку в хоровому, а потім в індивідуальному режимі. The Maditerianean Sea – Середземне море a gulf – протока the Pacific Оcean – Тихий океан Учитель показує всі географічні назви на карті. T.: Open your books at page 98. Look at exercise 1. These are two letters about two cities: Cairo and Mexico. I’m going to read the first letter from Said. Follow my reading and be ready to translate any sentence at my signal without looking into the textbook.   Учитель робить зупинку на таких реченнях: Cairo is the largest and busiest city in Africa. The Red Sea is to the East. The language of Egypt is Arabic. T.: Now N. is going to read the letter. All the rest follow the reading and put up your hand when s/he reads about summers in Egypt. Як тільки дочитали до цього речення, і учні підняли руки, вчитель зупиняє читання, учні перекладають його, інший учень продовжує читати. T.: That’ll do. Good. Now, N., continue reading. All the rest follow the reading and put up your hand when s/he reads about places of interest in Cairo. Як тільки дочитали до цього речення, і учні підняли руки, вчитель зупиняє читання, учні перекладають його. T.: Now let’s read the second letter from Chita. Читання відбувається за попередньо описаним алгоритмом. Робити зупинку рекомендуємо на таких реченнях: It’s the largest city in the world. Mexico is in the south of North America. It is a spanish speaking country. They go to see “The City of the Gods”. T.: Work in pairs. Do exercise 2 below the text. Choose a, b or c to complete the sentences. You have 2 minutes. That’ll do. Let’s read the answers. Учні читають повні відповіді. Key: 1c, 2b, 3a, 4a, 5c, 6c, 7 b.  
5. Розвиток умінь монологічного висловлювання. Мета: вчити будувати висловлювання обсягом 4-5 речень з опорою на план та реагувати на почуте повідомлення. Методичний прийом: парні та індивідуальні розповіді учнів. Режим роботи «учень-учень», а потім «учень-клас». T.: Work in pairs. You work in a travel agency. Recommend us to visit either Cairo or Mexico. Follow the plan (план записаний на дошці): 1. Name of the country where it is situated . 2. The weather. 3. The language. 4. Places of interest. (Кожна пара отримує назву міста). T.: That’ll do. Let’s listen to two travel agencies and decide what city you’ll visit and why.
Читання тексту з пропусками. Мета: відновити текст та відшукати суттєву інформацію. Режим роботи «учень-учень», а потім «учитель-клас». T.: We are going to learn some information about two more cities. They are Madrid and New York. Учитель показує міста на карті. Where is Madrid situated? Where is New York situated? Have a look at exercise 4 on page 99. N., read the task. Let’s read the words in the word box. N., will you? Now work in pairs, fill in the blanks with these words and say what is special about the city. Кожна пара читає один текст і готує відповідь. T.: What’s special about Madrid? P1.: It’s population is over 3 million people. P2.: It's very hot and sunny in summer. P3.: There are lots of places to go. T.: What’s special about New York? P1.: Tourists come to see the sky scrapers. P2.: People come to see one of the most famous statues in the world: the Statue of Liberty.
6. Розвиток умінь діалогічного висловлювання на рівні діалогічної єдності. Мета: вчити учнів обмінюватися репліками на рівні однієї діалогічні єдності «повідомлення-повідомлення». Методичний прийом: будування учнями в парах мікродіалогів. T.: That’s nice. We have spoken about 4 capital cities. What are they? P.: Cairo, Mexico, Madrid and New York. T.: Which city would you like to visit and why? Speak in pairs. P1.: I’d like to visit … because … P2.: As for me … Вибірковий контроль.
7 Підведення підсумків уроку. Мотивація оцінок. Повідомлення домашнього завдання. T.: Our lesson is drawing to the end. Your marks are … Your homework is to write a letter to “The Winni Peggies” in Canada. Invite tourists to Ukraine. Write about your town. Send them a postcard. Use the plan. The lesson is over. Have a break.

 

Основна література

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови: 2-12 класи, 5-12 класи (2-га іноземна мова). – К.: Перун, 2005. – 208 с.

2. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 261-268.

3. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних , педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 477-480.

4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 232-249.

Допоміжна література

1. Близнюк О.І., Жилко Н.М. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. – Ніжин, 2003. – 62 с.

2. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 192 с.

Тема 16: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Мета:оволодіти методичними вміннями, необхідними для організації

позакласної роботи з іноземних мов у школі.

Теоретичні питання

Ознайомтеся з такими питаннями та коротко законспектуйте їх:

1. Система позакласної роботи з іноземних мов.

2. Принципи позакласної роботи з іноземних мов.

3. Форми позакласної виховної роботи з іноземних мов.

Практичне завдання

Розробіть сценарій позакласного заходу з англійської мови у певному класі (на вибір). Вкажіть форму заходу згідно класифікації, цілі, критерії оцінювання завдань.

Питання для самоконтролю

1. Порівняйте цілі, зміст, форми позакласної роботи з уроком іноземної мови. Визначте спільне та відмінне.

2. У чому полягає відмінність групових форм організації позакласної роботи від масових?

Основна література

1. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 269-279.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних , педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 513-521.

3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 279-284.

 

Тема 17: ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Мета:оволодіти методичними вміннями, необхідними для реалізації

індивідуалізації навчання іноземних мов у школі.

Теоретичні питання

Ознайомтеся з такими питаннями та коротко законспектуйте їх у вигляді таблиці:

1.Цілі індивідуалізації.

2.Види індивідуалізації, їх зміст.

3.Прийоми та засоби індивідуалізації.

 

Вид індивідуалізації Зміст індивідуалізації Засоби індивідуалізації
     

Практичні завдання

1.Укладіть анкету, метою якої є визначення пізнавальних інтересів та захоплень учнів 5 класу з теми “School” (O. Karpiuk, English 5, Unit 8).

2.Підготуйте пам’ятку-пораду для навчання учнів джерел формування потенційного словника.

Тест 13

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.