Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Познайомся з моїм другомМета гри:навчити учнів представляти себе та ознайомити їх з іменами.

Зміст гри:учні сідають у коло. Вчитель представляє себе Hello, my name is … Учень зліва від вчителя каже Hello, my name is … and this is … (представляє вчителя). Кожен учень представляє себе та учня, що знаходиться зліва від нього.

Рухаємось по колу

Мета гри:тренувати форми привітання та представлення себе.

Зміст гри:клас ділиться на дві групи, які розташовуються у два кола: внутрішнє і зовнішнє. Коли учні почують команду “Move”, два кола починають рухатися в протилежних напрямках. Після сигналу “Stop” учні зупиняються, стають обличчям один до одного і вітаються: 1) – “Hello! Nice to see you! How are you? – Fine, thank you. How are you? 2) або знайомляться – Hello! My name is … What’s your name?

Рольова гра

Мета гри:тренувати форми привітання та представлення себе.

Зміст гри:кожний учень одержує картку з особистою інформацією. Він розповідає про себе і знайомиться з іншими дітьми, ставлячи їм запитання.

Гра з м’ячем

Мета гри:тренувати у вживанні фрази “What is your name?”

Зміст гри:учні стають у коло. Вчитель кидає якомусь учневі м’яч і запитує його “What is your name?” Учень відповідає “My name is …” , кидає м’яч іншому учню і питає його “What is your name?”

Скільки тобі років?

Мета гри:повторити числівники та фрази про вік.

Зміст гри:учень обирає собі вік від 2 до 15. Інший учень повинен вгадати його вік.

Зразок діалогу:

P1: Are you ten?

P2: No, I’m not. Cold.

P1: Are you fifteen?

P2: No, I’m not. Cold.

P1: Are you twelve?

P2: Yes, I am.

Котра година?

Мета гри:повторити числівники та фрази часу.

Зміст гри:учні сідають у коло. Один з них бере годинник, повертає стрілки годинника й питає учня справа від себе про час. Той повинен відповісти всього за 5 секунд. Учень, який неправильно назвав час, вибуває з гри. Перед проведенням гри слід повторити фрази часу.

Пам'ять

Мета гри:повторити та потренувати у вживанні активної лексики.

Зміст гри:учні дивляться протягом декількох секунд на малюнки із зображенням предметів і намагаються запам’ятати їх розташування. Потім вчитель перевертає малюнки, а учні називають слова у правильному порядку. Виграє той учень, який правильно розташує всі малюнки. Починати треба з 5 малюнків, поступово збільшуючи їх кількість.

Гра в сніжки

Мета гри:повторити та потренувати у вживанні активної лексики

Зміст гри:гра проводиться в режимі T → P1 → P2 → P3… Завдання – назвати слова, що стосуються теми “Animals”. Учень повинен повторити всі слова, сказані попереду, і додати своє. Учень, який забув слово, вибуває з гри.

Наприклад:

T: I have a cat.

P1: I have a cat and a dog.

P2: I have a cat, a dog and a parrot.

Виправ мене

Мета гри:повторити тематичну лексику та структури “This is a… ” та “Yes / This is a …”, “No, This is a …”

Зміст гри:ведучий показує картку класу і каже “This is a cat”. Учні погоджуються або не погоджуються. “Yes. This is a cat”, “No. This is a pig”.

Знайди свою маму

Мета гри:потренуватись у вживанні структури Present Simple: “Do you live in …?” “Yes, I do”. “Do you like …?” “No, I don’t”. “I live in …” “I like …” “Are you …?” “Yes, I am”, повторити назви тварин, їжі для них та місця їхнього проживання.

Зміст гри:кожний учень одержує картку, на якій вказана назва тварини, місце її проживання та її улюблена їжа. Клас поділяється на дві групи. Одна група – діти, друга – їхні батьки. Дитина повинна знайти свою маму/тата, ставлячи їм запитання “Do you live in …?”, “Do you like …?” Діти, які знайшли своїх батьків, сідають на свої місця. Потім вони у парі розповідають класу, де вони живуть і що їдять, а клас повинен відгадати цих тварин.

A lion Africa meat

A zebra Africa grass

A tiger India meat

A squirrel trees nuts

A cow farm grass

A bear wood anything

A cat house mice

A fox wood chicken

Що він робить?

Мета гри: навчити вживати дієслова у теперішньому тривалому часі.

Зміст гри: учитель заздалегідь готує картки за кількістю учнів у класі. На кожній картці англійською мовою написана дія, яку учень повинен показати пантомімою. Наприклад,

You are playing with a dog.

You are flying a kite.

You are playing football.

You are watching a comedy on TV.

На уроці кожен учень витягує картку і тримає її в секреті від інших. Далі клас поділяється на дві команди. Перший учень першої команди виходить до дошки і показує свою пантоміму. Перший учень другої команди повинен прокоментувати її (He is playing with a dog). Якщо він відгадує цю дію, його команда отримує два бали. Якщо він не може відгадати пантоміму, він просить повторити її, радиться з своєю командою. Якщо після цього він коментує цю дію правильно, його команда отримує один бал.

Далі пантоміму показує перший учень другої команди, а перший учень першої команди повинен відгадати її. І так всі учні по черзі показують свої пантоміми, а учні протилежної команди намагаються їх відгадати. Виграє та команда, яка відгадає більшу кількість пантомім з першої спроби.

Гра – лотерея

Мета гри: активізація структури There is (there are) в загальних питаннях та відповідях.

Зміст гри: учитель приносить у клас коробку / сумку, в якій є багато предметів, назви яких учням знайомі. Учні по черзі задають запитання: Is there a … in the box / bag? Якщо цей предмет є, вчитель його дістає. До предмета прив’язаний папірець, на якому написано, скільки балів заробив учень, який цю річ вгадав. Якщо речі звичайні, такі як олівець, ручка, зошит, книга, вони можуть коштувати один бал, якщо ж це предмети, наявність яких у класі є несподіваною (квітка, чашка, іграшковий собачка), вони можуть оцінюватись більшою кількістю балів. Виграє учень, який відгадав предметів на більшу кількість балів.

Зараз і завжди

Мета гри:навчання вживати теперішній тривалий і теперішній неозначений час; активізація слів до теми “День учня”.

Зміст гри:учитель ділить клас на дві команди, які сідають обличчями одна до одної. Кожен учень першої команди по черзі встановлює час на макеті годинника і, звертаючись до учня з протилежної команди, який сидить проти нього, говорить: It’s 3 o’clock. What are you doing? Учень, до якого він звернувся, повинен дати відповідь пантомімою. Учень, який задав запитання, пробує відгадати цю пантоміму. Він говорить: I see. You are playing volleyball. Do you always do it at 3 o’clock? Його співбесідник з протилежної команди повинен відповісти стверджувальним або заперечним жестом. Учень з першої команди коментує це: I see. So you always … at 3 o’clock. (So you don’t always …).

Коли всі учні першої команди задали свої запитання і прокоментували пантоміми-відповіді, ролі команд міняються, і гра триває, доки свої питання і коментарі відповідей не дадуть усі учні другої команди.

За одне запитання і коментар команда кожного разу отримує від одного до трьох очок, залежно від правильності речень. Якщо учень неправильно розгадує пантоміму, він просить свого співбесідника повторити її і звертається до своєї команди за допомогою. В цьому випадку його команда отримує не більше двох очок.

Виконай ці накази

Мета гри: аудіювання наказів учителя; тренування слухової пам’яті; вживання дієслів у минулому неозначеному часі в послідовності речень.

Зміст гри: учитель ділить клас на дві-три команди. З кожної команди він викликає по одному учню (по черзі) і дає йому ряд наказів у певній логічній послідовності. Наприклад: Touch the chalk. Take the chalk. Write the letter B on the board. Put the chalk on the board. Take the duster. Rub off the letter B. Put the duster on the board. Sit down. Учень спочатку вислуховує весь ланцюг наказів, потім виконує їх у зазначеній послідовності. Після цього він повторює, що він зробив, виражаючи кожну дію в окремому реченні. Якщо він зробив усе правильно і в правильній послідовності, а потім прокоментував усі свої минулі дії, його команда отримує стільки очок, скільки було окремих наказів. Якщо він зробив щось не те, забув щось зробити або не все згадав у своїх реченнях, його команда отримує на відповідну кількість очок менше. Далі виходить представник іншої команди, і гра триває.

Що я купив?

Мета гри: повторення назв речей, літер алфавіту; вживання дієслів to go, to buy у минулому неозначеному часі.

Зміст гри: учні по черзі говорять: I went to the shop and bought … . Перший учень повинен завершити це речення іменником, який починається з літери а (наприклад, apples). Кожен наступний учень повинен повторити речення, яке сказав попередній, додати сполучник and і назвати іменник, який починається із наступної літери. Наприклад, другий учень може сказати: I went to the shop and bought apples and bread. Якщо учень забув, що сказав попередній учасник гри, або назвав річне на ту літеру, він вибуває із гри. Гра завершується, коли в ній залишається лише один учень. Він є переможцем.

Що йде далі?

Мета гри: вживання форми майбутнього часу, повторення назв літер алфавіту, цифр або предметів; вживання мовних зразків, які виражають жаль або радість.

Зміст гри: на початку гри вчитель демонструє учням 8-10 малюнків, літер алфавіту, цифр. Шляхом фронтальної роботи він переконується, що учні знають відповідну лексику. Далі він перемішує всі картки і кладе їх на стіл купкою лицем вниз. Учні по черзі підходять до столу і намагаються відгадати, який зараз буде малюнок, літера, цифра. Якщо він відгадав, він забирає цю картку і робить наступну спробу, якщо ні, він кладе її вниз купки і уступає місце іншому учневі. Наприклад: Учень 1: It’s going to be (It’ll be) an apple. Oh,no, what a pity (кладе картку під купку). Учень 2: It’s going to be (It’ll be) a house. Oh, yes, it is. So it’s mine! How good! Учитель може продовжити гру, взявши інші 8-10 малюнків (літер, цифр). В цій грі перемагає той учень, який набере найбільше карток.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.