Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вправи в підготовленому та непідготовленому мовленні з теми “Школа” (O. Karpiuk, English 5, Unit 8, Lessons 7-8, ex. 2, p. 124)Мета: навчити учнів будувати підготовлені та непідготовлені висловлювання на фразовому та текстовому рівнях.

Ex. 2. Read the article and answer the questions. Work in a group.

In Britain children go to elementary school at the age of five. They start secondary school at eleven. Pupils go to school from Monday to Friday. School starts at nine o’clock. There is a twenty-minute break at 10.30, after the second lesson, and they stop for lunch at one o’clock. Pupils eat at school. Some of them bring sandwiches.

Afternoon lessons start at 1.45. and finish at 3.45. After school some pupils play sport or go to different school clubs.

At home pupils have to do their homework.

They all study the same subjects. But at the age of 14 British children pass an exam. Then they can choose the subjects they want.

 

Етап, методичний прийом Зміст роботи
Виконання вправ у підготовленому мовленні. Підтвердження чи спростування тверджень. Робота у фронтальному режимі.     Відповіді на запитання по тексту. Робота у фронтальному режимі. Переказ тексту. Режим “учень-клас”.     Виконання вправ у непідготовленому мовленні. Побудова висловлювань на рівні понадфразової єдності. Парний режим. Фронтальний режим.   Діалогічне мовлення на основі тексту. Парний режим.   Вибірковий контроль. Монологічне мовлення на основі тексту. Режим “учень-клас”. T.: Confirm or disprove my statements. If I’m wrong, give the right information: 1. In Britain children go to elementary school at the age of 6 (F, at the age of 5). 2. They start secondary school at 11 (T). 3. Pupils go to school from Monday to Saturday (F, to Friday). 4. School starts at 8 o’clock (F, at 9). 5. At home pupils must do their homework (T). 6. Before 14 children study different subjects (F, the same subjects). T.: Answer the questions: 1. What does the school look like? 2. When can pupils choose the subjects?   T.: You are a British pupil who is visiting Ukrainian schoolchildren. Tell them about your school. Ukrainian schoolchildren, listen to the guest and say what you like about British school. T.: Split into groups of 4. Compare British and Ukrainian schools. For example: In Britain children go to elementary school at the age of 5. And in Ukraine children go to elementary school at the age of 6.   T.: That will do. Let’s compare British and Ukrainian schools.   T.: Work in pairs. One of you is a pupil from Ukraine, the other is his friend from Great Britain. You are speaking on Skype and discussing your schools. Try to learn as much information as you can. Compare your schools then say whose school is better. T.: That will do. Let’s listen to … . T.: Your friend Nick lives in London. His parents must move to Ukraine for some period of time. Nick will go to the Ukrainian school. Tell him about schools in Ukraine. Nick, say what you like/dislike about Ukrainian school.

Основна література

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови: 2-12 класи, 5-12 класи (2-га іноземна мова). – К.: Перун, 2005. – 208 с.

2. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 140-147, 161-171.

3. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних , педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 298-302.

4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 142-146, 167-187.

Допоміжна література

1. Близнюк О.І., Жилко Н.М. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. – Ніжин, 2003. – 62 с.

2. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 192 с.

3. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 200 с.

4. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 208 с.

5. Коваленко Ю.В., Устименко О.М. Комплекс вправ для навчання монологічного мовлення учнів 5 класу з поглибленим вивченням англійської мови // Іноземні мови. – 2013. – № 1. – С. 45-51. – № 2. – С. 55-58.

6. Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 5-го класу загальноосвіт. Навч. Закл. – К.: Генеза, 2008. – 224 с.

7. Устименко О.М. Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентністного підходу // Іноземні мови. – 2013. – № 1. – С. 3-10. – № 2. – С. 3-12.

Тема 9: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ

 

Мета: оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання

діалогічного мовлення.

Теоретичні питання

1. Труднощі навчання діалогічного мовлення і шляхи їх подолання.

2. Етапи навчання побудови діалогу.

Практичні завдання

1. Розробіть 3 вправи в реплікуванні при формуванні навичок побудови реплік різних типів (стверджень, заперечень, запитань) з Future Indefinite Tense (O. Karpiuk, English 5 (2013), Unit 5, Lesson 4, pp. 235-237). Підготуйтесь проводити фрагмент уроку.

2. Ознайомтеся з фрагментами навчання реплікування та розробіть власні 3 вправи в реплікуванні при формуванні лексичних навичок з теми “Town” (А. Nesvit, We learn English 4, Unit 4, Lesson 6, p. 80-81).

3. Ознайомтеся з фрагментами навчання діалогічного мовлення та розробіть власний фрагмент уроку, на якому Ви будете навчати побудові діалогу з теми “Two capitals: London and Kyiv” (А. Nesvit, We learn English 7, Unit 6, Lessons 2-3, p. 192-214). Підготуйтеся проводити цей фрагмент.

CLASSROOM ENGLISH

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.