Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

САМОТОТОЖНІСТЬ ВАСИЛЯ СТУСА-ПОЕТА 10 страницаСлово В. Стуса могутньо проростає «зерням в рідній борозні». Тож шукаймо істину життя в його Поезії, на верховині якої зійшлися стежки палкої, непідробно-пристрасної любові – до матері, до сина й дружини, до рідних пракоренів, до людей, до світу. Подумаймо про «універсальне значення Стусового досвіду, про величезні моральні уроки, які всім нам належить із нього «вичитати»[1041]. У його творчості закодовано «індивідуалізований вихід українства з духовного рабства»[1042]. І забвенні будем, коли не скинемо із себе усі земні марноти й не вивищимо свій дух, подібно до великого Поета, який, пропри всі негоди й лихоліття, «жив, любив і не набрався скверни». Тоді, можливо, й з’явиться новий шанс, знову поселиться в наших душах блискітка надії на майбутнє, яка з емоційно-експресивною силою шевченківського засягу («Оживуть степи й озера…») прозвучала в біблійних пророцтвах В. Стуса:

Даждь нам, Боже, днесь! Не треба завтра –

даждь нам днесь, мій Боже! Даждь нам десь! (с. 139).

Рекомендована література

1. «…Народе мій, до тебе я ще верну…»: Ювілейна вчена рада Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України, присвячена 70-літтю Василя Стуса // Слово і Час. – 2008. – № 3. – С. 3–11.

2. Бедрик Ю. Василь Стус: Проблема сприймання. – К.: ПБП «Фотовідеосервіс», 1993. – 80 с.

3. Бондаренко А. Поетичний звукопис у творах Василя Стуса: феноменологічна проекція // Дивослово. – 2008. – № 1. – С. 49–52.

4. Бондаренко А., Бондаренко Ю. Час вибору: Вивчення творчості Василя Стуса в школі: Посібник. – К.: Вид. центр «Академія», 2003. – 231 с.

5. Буряник Н. Свіча й свічадо в поезії Василя Стуса // Слово і час. – 1993. – № 11. – С. 51–57.

6. Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників / О. Зінкевич, М. Француженко (упоряд. і ред.). – Балтимор; Торонто: Смолоскип, 1987. – 463 с.

7. Василь Стус. Двадцять років після смерті: сучасне сприйняття і переосмислення // Молода нація. – К.: Смолоскип, 2006. – 400 с.

8. Віват Г. Іван Франко і Василь Стус // Дивослово. – 2008. – № 1. – С. 44–48.

9. Віват Г. Художні особливості та провідні мотиви поетичної творчості Василя Стуса: монографія. – Одеса: Студія «Негоціант», 2003. – 175 с.

10. Дзюба І. Різьбяр власного духу // Стус В. Під тягарем хреста. – Львів: Каменяр, 1991. – С. 3–20.

11. Жулинський М. Василь Стус: свобода як передумова самореалізації митця, або Гірка радість самовигнання // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. збірник. – Донецьк: Кассіопея, 1998. – Вип. 2. – С. 4–8.

12. Жулинський М. Василь Стус // Гроно нездоланих співців: Навчальний посібник. – К.: Український письменник, 1997. – С. 274–284.

13. Жулинський М. Василь Стус // Жулинський М. Із забуття – в безсмертя: Сторінки призабутої спадщини. – К: Дніпро, 1990. – С. 416–431.

14. Жулинський М. Василь Стус // Жулинський М. Слово і доля: Навчальний посібник. – К.: А. С. К., 2002. – С. 606–616.

15. Зборовська Н. Василь Стус і сакраментальність: масон чи християнин // Курʼєр Кривбасу. – № 230–231. – С. 311–324.

16. Зборовська Н. Василь Стус: До історії проблемного тлумачення // Дивослово. – 2009. – № 5. – С. 40–46.

17. Івашко В. Міф про Василя Стуса як дзеркало шістдесятників // Світовид. – 1994. –Ч. 111(16). – С. 104–120.

18. Іщенко Є. Містичні переживання в поезії Василя Стуса // Дивослово. – 2004. – № 8. – С. 53–57.

19. Квіт С. Між етикою і пристрастю // Квіт С. Основи герменевтики: Навчальний посібник. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – С. 148–155.

20. Кодак М. Поет – орудна іпостась життя: Читаючи «Час творчості» Василя Стуса // Київ. – 2006. – № 5. – С. 175–185.

21. Коцюбинська М. Василь Стус // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – К.: Либідь, 1998. – Кн. 2. – С. 162–167.

22. Коцюбинська М. Мої обрії: В 2 т. – К.: Дух і літера, 2004. – Т. 2. – 386 с.

23. Кравченко Л. Феномен майстерності Стуса-перекладача: На матеріалі поезій Р. М. Рільке // Дивослово. – 2008. – № 1. – С. 53–58.

24. Крип’якевич-Димид І. Особа Василя Стуса є для мене наскрізь євангельською // Українська мова та література. –2006. –Ч. 14–15.

25. Макарчук В. «Від юних літ до юного змужніння»: Рання лірика В. Стуса // Слово і час. –1992. – № 8. – С. 64–70.

26. Маленький І. Космологія людської особистості і духу у взаємо віддзеркалених всесвітах Василя Стуса // Сучасність. – 2004. – № 1. – С. 120–138.

27. Маринчак В. Авторський інтенціональний синтез у поезії Василя Стуса на тлі християнської аксіології // Слово і Час. – 2012. – № 5. – С. 37–49.

28. Мельник Л. Повтор як засіб зображення трагічного у збірці Василя Стуса «Палімпсести» // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 44–46.

29. Моренець В. До питання модерності лірики Василя Стуса (художньо-філософські аспекти індивідуального стилю) // Наукові записки Києво-Могилянської Академії: Філологія. – К., 1998. –Т. 4. – С. 97–104.

30. Москалець К. Василь Стус: незавершений проект // Стус В. Зібрання творів: У 12 т. – К.: Київська Русь, Факт. – Т. 1. – С. 5–38.

31. Москалець К. Страсті по Вітчизні: Лист до мандрівника на Схід // Стус В. Вибрані твори / Упор. Д. Стус. – К.: Смолоскип, 2012. – С. 686–731.

32. Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина: Спогади, статті, листи, поезії. – К.: Український письменник, 1993. – 400 с.

33. Неділько В. Василь Стус // Нові імена в програмі з української літератури. – К.: Освіта, 1993. – С. 317–350.

34. Нецензурний Стус. Книга: У 2 ч. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – Ч. 1. – 336 с.

35. Нецензурний Стус. Книга: У 2 ч. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – Ч. 2. – 320 с.

36. Овсієнко В. Спогади про Василя Стуса // Овсієнко В. Світло людей: Мемуари та публіцистика. – Харків: ХПГ; К.: Смолоскип, 2005. – Кн. 1. – C. 129–237.

37. Онікієнко І. Символ «веселий цвинтар» в «естетиці страждання» В. Стуса // Слово і час. – 1997. – № 2. – С. 54–58.

38. Плахотнік Н. Профетичні мотиви в поезії Василя Стуса // Слово і Час. – 2004. – № 4. – С. 62–66.

39. Пуніна О. «За читанням Ясунарі Кавабати» Василя Стуса: досвід осяяння // Слово і Час. – 2012. – № 5. – С. 50–57.

40. Райбедюк Г. Антропологічний вимір метафізичного тексту В. Стуса // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2009. – Вип. 27. – С. 149–155.

41. Райбедюк Г. Антропоцентризм Григорія Сковороди в духовному просторі тексту Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – К.: Твім інтер, 2010. – Вип. 29. – Ч. 1. – С. 355–366.

42. Райбедюк Г. Василь Стус і Микола Зеров: діалог художніх свідомостей // Наукові записки. Серія: «Філологічна». – Острог, 2011. – Вип. 21. – С. 297–306.

43. Райбедюк Г. Віршові присвяти Василя Стуса: модифікаційна структура жанру // Історико-літературний журнал. – Одеса, 2011. – № 19. – С. 476–485.

44. Райбедюк Г. Гуманістичний дискурс у творчості Василя Стуса // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: Збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип. 27. – С. 173–177.

45. Райбедюк Г. Духовний простір сакрального поля художньої творчості Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – К.: Твім інтер, 2010. – Вип. 29. – Ч. 1. – С. 268–281.

46. Райбедюк Г. Інтертекстуальне прочитання поезії Василя Стуса // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2008. – Спецвипуск 25. – С. 114–119.

47. Райбедюк Г. Метафізичний концепт у творчості Василя Стуса // Сучасний погляд на літературу: Науковий збірник. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2007. – Вип. 11. – С. 271–281.

48. Райбедюк Г. Парадигма тіла в проблемному полі художньої антропології В. Стуса // Історико-літературний журнал. – Одеса, 2010. – № 17. – С. 178–187.

49. Райбедюк Г. Поетика інтимної лірики Василя Стуса // Історико-літературний журнал. – Одеса, 2009. – № 16. – С. 41–52.

50. Райбедюк Г. Самота як духовний код художньої свідомості Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – К.: Акцент, 2005. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 278–293.

51. Рарицький О. «Палімпсести» Василя Стуса: духовна домінанта // Слово і час. – 1999. – № 12. – С. 62–64.

52. Рарицький О. Мистецтво бути собою (Штрихи до портрета В. Стуса // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 3. – С. 22–25.

53. Рарицький О. Поезія В. Стуса: національний варіант екзистенціалізму // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. збірник. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2001. – С. 139–144.

54. Рарицький О. Поезія героїчного чину. Василь Стус: еволюція художнього мислення. – Хм.: Просвіта, 2002. – 140 с.

55. Салига Т. Молитвослов від Василя Стуса: Роздуми в ювілейний рік поета // Літературна Україна. – 2008. – 12 червня.

56. Салига Т. Молитвослов від Василя Стуса: Роздуми в ювілейний рік поета // Літературна Україна. – 2008. – 29 травня.

57. Салига Т. Молитвослов від Василя Стуса: Роздуми в ювілейний рік поета Т. Салига // Літературна Україна. – 2008. – 5 червня.

58. Сверстюк Є. Василь Стус – летюча зірка української літератури // Сверстюк Є. Правда полинова. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 16–24.

59. Сверстюк Є. Віднайдена імпровізація Василя Стуса // Київ. – 1991. – № 10. – С. 121–123.

60. Славутич Я. Єдність душі: поезія Василя Стуса // Славутич Я. Меч і перо. – К.: Дніпро, 1992. – С. 356–-373.

61. Соловей Е. Проблема автентичного буття (В. Стус) // Соловей Е. Українська філософська лірика. – К.: Юніверс, 1998. – С. 253–290.

62. Стус В. Вибрані твори / Упор. Д. Стус. – К.: Смолоскип, 2012. – 872 с.

63. Стус В. Дорога болю: Поезії / Упоряд. та післямова М. Х. Коцюбинської. – К.: Радянський письменник, 1990. – 214 с.

64. Стус В. Зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: Д. Стус (голова) та ін. – К.: Київська Русь, Факт, 2007. – Т. 1: Ранні вірші (сер. 1950-х – початок 1960-х рр.), ДЕЛО № 13 / БЕ, Круговерть, Вірші 1960-х років / Передмова К. Москальця. – 560 с.

65. Стус В. Зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: Д. Стус (голова) та ін. – К.: Київська Русь, Факт, 2008. – Т. 3: Час творчості / Dichtenszeit. – 752 с.

66. Стус В. Зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: Д. Стус (голова) та ін. – К.: Київська Русь, Факт, 2008. – Т. 5: Палімпсести (Найповніший незавершений корпус). – 768 с.

67. Стус В. Таборовий зошит: Вибрані твори / Упор. Д. Стус. – К.: Факт, 2008. – 452 с.

68. Стус В. Твори: У 6 т., 9 кн. – Львів: Просвіта, 1994–1999.

69. Стус Д. Василь Стус – поет, людина, правозахисник // Стус В. Вибрані твори / Упор. Д. Стус. – К.: Смолоскип, 2012. – С. 8–70.

70. Стус Д. Василь Стус // Усе для школи. Українська література. 11 клас. – К.; Львів, 2001. – 62 с.

71. Стус Д. Василь Стус: життя як творчість. – К.: Факт, 2005. – 368 с.

72. Стус Д. Життя і творчість Василя Стуса. – К.: МП «Фотовідеосервіс», 1992. – 87 с.

73. Стус як текст / Ред. та авт. передм. М. Павлишин. – Мельбурн: Відділ славістики ун-ту ім. Монаша, 1992. – 93 с.

74. Титаренко Н. Василь Стус – талановитий критик ХХ століття // Українська мова та література. – 2010. – Ч. – 16 (656).

75. Хейфец М. В украинской поэзии сейчас нет никого крупнее // Хейфец М. Избранное: В 3 т. / Харьков. правозащит. группа. – Харьков: Фолио, 2000. – Т. 3: Украинские силуэты. – С. 5–70.

76. Чумак Т. Василь Стус: «...Або цікава мука, або нецікаве щастя»: Матеріали до уроку-роздуму // Українська мова та література. – 2006. –Ч. 14–15.

77. Шерех Ю. Трунок і трутизна: Про «Палімпсести» Василя Стуса // Шерех Ю. Література. Мистецтво. Ідеології: У 3 т. – Харків: Фоліо, 1998. – Т. 2. – С. 105–135.

78. Яструбецька Г. Концепт «Україна» в поезотворчості Василя Стуса // Слово і Час. – 2004. – № 10. – С. 37–43.

79. Яструбецька Г. Концепція збірки «Палімпсести» В. Стуса // Слово і Час. – 2010. – № 9. – С. 30–38.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.