Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Праці для обов’язкового опрацювання 

1. Базилевський В. Ріка духовна // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – № 193. – C. 146–157.

2. Білик О. «...В тюрмі був єдино за слово своє»: «Житіє» Степана Сапеляка: жанр, композиційна структура // Слово і час. – 1991. – № 5. – С. 14–19.

3. Гришин-Грищук І. Калинові ключі Т.Мельничука // Слово і час. – 1999. – № 10. – С. 76–80.

4. Жулинський М. Князь роси // Мельничук Т. Князь роси: Вірші. – К.: Молодь. – К., 1990. – С. 3–8.

5. Зборовська Н. Василь Стус: до історії проблемного тлумачення // Дивослово. – 2009. – № 5. – С. 40–46.

6. Зборовська Н. Шістдесятники // Слово і час. – 1999. – № 1. – С. 74–80.

7. Зелененька І. Україна як поліваріантний націєтворчий образ у ліриці Тараса Мельничука // Слово і Час. – 2005. – № 12. – С. 57–62.

8. Іванисенко В. Животрепетна наша історія: Шістдесятництво: родовід і доба // Київ. – 1998. – № 1–2. – С. 94–100.

9. Івашко В. Міф про Василя Стуса як дзеркало шістдесятників // Світовид. – 1994. –Ч. 111(16). – С. 104–120.

10. Ільницький М. Бароковий код поезії І. Калинця // Дзвін. – 2001. – № 9. – С. 130–139.

11. Коцюбинська М. Іван Світличний, шістдесятник // Коцюбинська М. Мої обрії: В 2 т. – К.: Дух і літера, 2004. – Т. 2. – С. 5–27.

12. Коцюбинська М. Феномен Стуса // Коцюбинська М. Мої обрії: В 2 т. – К.: Дух і літера, 2004. – Т. 2. – С. 109–118.

13. Кульчицький С. Перший колективний виступ радянських дисидентів // Історія України. – 2000. – № 39.

14. Малкович І. Народження князя Роси // Мельничук Т. Князь роси: Вибрані вірші / спогади, нариси. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – С. 261–281.

15. Мафтин Н. «Знов сниться нації легенда про ностальгійний дар євшану»: Дивосвіт поезії Ігоря Калинця // Дивослово. – 1994. – № 7. – С. 59–63.

16. Моренець В. До питання модерності лірики Василя Стуса (Художньо-філософські аспекти індивідуального стилю) // Наукові записки Києво-Могилянської Академії. – К., 1998. – Т. 4 Філологія. – С. 97–104.

17. Москалець К. Василь Стус: незавершений проект // Стус В. Зібрання творів: У 12 т. – К.: Київська Русь, Факт, 2007. – Т. 1. – С. 7–38.

18. Пастух Т. Ключ у світі метафори Ігоря Калинця, Або одна поетична сторінка українського постшістдесятництва // Слово і Час. – 2002. – № 7. – С. 66–69.

19. Пахльовська О. Українські шістдесятники: Філософія бунту // Сучасність. – 2000. – № 4. – С. 65–84.

20. Райбедюк Г. Дисидентський дискурс в українському літературному процесі 60–80-х років ХХ століття // Бахмутський шлях. – Луганськ, 2010. – № 1–2. – С. 153–160.

21. Райбедюк Г. Естетичні пріоритети Івана Світличного // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2002. – Вип. 12. – С. 166–170.

22. Райбедюк Г. Парадигма тіла в проблемному полі художньої антропології В. Стуса // Історико-літературний журнал. – Одеса, 2010. – № 17. – С. 178–187.

23. Райбедюк Г. Поезія Степана Сапеляка: біблійна ґенеза й авторський текст // Слово і Час. – 2012. – № 6. – 29–41.

24. Райбедюк Г. Самота як духовний код художньої свідомості Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – К.: Акцент, 2005. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 278–293.

25. Райбедюк Г. Творчість українських поетів-дисидентів: біографічна проекція на текст // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2005. – Вип. 19. – С. 192–196.

26. Рарицький О. «Палімпсести» Василя Стуса: духовна домінанта // Слово і час. – 1999. – № 12. – С. 62–64.

27. Рудницький Л. Микола Руденко // Слово і час. – 1995. – № 11–12. – С. 32–33.

28. Салига Т. Його терновий вогонь: Штрихи до літературної сильвети І. Калинця // Салига Т. Імператив (Літературознавчі статті, критика, публіцистика). – Львів: Світ, 1997. – С. 204–219.

29. Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: У 4 кн. – К.: Аконіт, 2001. – Кн. 4. – С. 262–271.

30. Слабошпицький М. Горить його свіча: До 80-ліття від дня народження Миколи Руденка // Дивослово. – 2000. – № 12. – С. 14–16.

31. Соловей Е. Поет // Слово і час. – 1992. – № 3. – С. 69–72.

32. Соловей Е. У країні лицарії, країні колядок // Калинець І. Слово триваюче: Поезії. – Харків: Фоліо, 1997. – С. 5–11.

33. Стус Д. Василь Стус – поет, людина, правозахисник // Стус В. Вибрані твори. – К.: Смолоскип, 2012. – С. 9–70.

34. Стус Д. Етика Василя Стуса // Стус В. Таборовий зошит: Вибрані твори. – К.: Факт, 2008. – С. 3–7.

35. Талалай Л. Побуджений совістю // Дивослово. – 1999. – № 6. – С. 43–46.

36. Ткачук М. Скорботна пісня України: Творчий доробок Степана Сапеляка // Дзвін. – 1994. – № 11–12. – С. 156–162.

37. Томчук О. Мотиви християнських заповідей у ліриці Степана Сапеляка // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Ізмаїл, 1998. – Вип. 3. – С. 80–84.

38. Черненко О. Нове духовне світовідчування в поезіях українських дисидентів // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: У 4 кн. – К.: Рось, 2001. – Кн. 3. – С. 378–384.

39. Шерех Ю. Трунок і трутизна: Про «Палімпсести» Василя Стуса // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології: У 3 т. – Харків: Фоліо, 1998. – Т. 2. – С. 105–135.

40. Яструбецька Г. Концепція збірки «Палімпсести» В. Стуса // Слово і Час. – 2010. – № 9. – С. 30–38.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.