Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Навчально-виховна роботаСкладові навчально-виховної роботи:

o принципи християнської моралі;

o природа залежності;

o здоровий спосіб життя та самообслуговування;

o самонавчання;

o професійні навички;

o участь у життєзабезпеченні центру.

Динаміка навчально-виховної роботи:

1. Усвідомлення.

Бажання. Мета - побачити та пробудичіти бажання цілісності та сенсу життя.

Ідентичність - істинна або фальшива. Мета - пробудити усвідомлення про фальшиву ідентичністігь залежності і побачити, хто я насправді. 2. 2. Безсилля. Мета - усвідомити та визнатки своє безсилля.

• Істина.

1. Сумління. Мета - показати, що всі і люди мають внутрішнє сумління, яке схвалює чи засуджує діїїї.

2. Істина про себе. Мета - мати сміливість побачити істину про себе - це сприяє тому, що я бачу, що ззаважає моєму подальшому розвитку.

3. Істина робить мене вільним. Мета - показати, що істина діє як звільнення.

• Воля.

1. Покора. Мета - показати, що покора необхідна для того, щоб зламати егоїзм та отримати відновленння.

2. Капітуляція. Мета - побачити свою заллежність від допомоги.

3. Співпраця. Мета - розумом, почуттями і волею працювати ра­зом з іншими.

• Віра.

1. Бог. Мета - пізнати, Хто є Бог.

2. Ісус Христос. Мета - показати, що спасіння залежить від того, що я вірю в Ісуса Сина Божого, Який віддав Своє життя, щоб я міг жити в спілкуванні з Богом.

3. Дух Святий. Мета - показати, Хто є Дух Святий.

* Прощення.

1. Сповідь. Мета - зрозуміти, що сповідь - це частина зцілення.

2. Прощення. Мета - зрозуміти, що саме через прощення розпо­чинається нове життя.

3. Звільнення. Мета - зрозуміти, що мені не потрібно жиги ми­нулим.

* Відновлення.

1. Внутрішня людина. Мета - зрозуміти, що відновлення стосу­ється не тільки зовнішньої частини, але йде в глибину і торка­ється внутрішньої людини.

2. Зовнішня людина. Мета - зрозуміти, що і зовнішня людина потребує відновлення.

3. Взаємини з людьми. Мета - працювати над тим, щоб отримати відновлення взаємовідносин з людьми і зрозуміти, що це може тривати довгий час.

* Майбутнє.

1. Зростати як особистість. Мета - зрозуміти можливість і потре­бу постійного росту.

2. Соціальна адаптація життя. Мета - отримати соціально адап­товане життя.

3. Будувати відносини. Мета - мати сміливість у спілкуванні.

* Лекції з тематики "Християнська мораль".

* Лекції з тематики "Природа залежності та її наслідки".

* Навчання здорового способу життя та самообслуговування.

Основними компонентами здорового способу життя в християнсь­ких центрах реабілітації є організована рухова активність, попереджен­ня шкідливих звичок, дотримання вимог санітарії, гігієни і загартуван­ня, режим навчання, праці і відпочинку, раціональне харчування, пов­ноцінний сон, культура спілкування, культура сексуальної поведінки, психофізична регуляція організму тощо.

Дотримання здорового способу життя сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості, розумному задоволенню її фізичних і духовних потреб, інтересів, цінностей та моральних установок, притаманних людині.

З першого дня перебування у центрі клієнт перестає вживати хімі­чні речовини, які можуть змінювати психічний стан людини, включаю­чи тютюнопаління, та під наглядом консультанта центру робить перші кроки в подоланні наслідків вживання хімічних речовин.

Принципи християнської моралі мотивують людей убезпечити себе від шкідливого впливу як на фізичному, так і на психічному та духов­ному рівнях. У центрі реабілітації підтримується атмосфера здорового способу життя таким чином:

• розпорядок дня сприяє правильному розподілу часу на відпочи­нок, харчування, активну діяльність тощо;

• студентів центру заохочують до активних занять спортом;

• формується правильне розуміння дозвілля людини через органі­зацію екскурсій, походів на природу, літніх таборів, спортивних та інтелектуальних змагань тощо.

Всі клієнти центру проходять курс лекцій, а також індивідуальні консультації щодо санітарно-гігієнічних норм, епідемій ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, хвороб, що передаються статевим шляхом, тощо.

Лекції з тематики: "Здоровий спосіб життя та самообслуговування" (за матеріалами центру "Перемога", м. Бровари).

• Тіло людини - храм Духа Святого.

• Основи індивідуальної санітарії та гігієни.

• Раціональне харчування.

• Статеве виховання.

• Профілактика шкідливих звичок.

• Профілактика ВІЛ/СНІДу.

• Керувати своїм життям (режим праці та відпочинку).

• Самонавчання. Мета - духовне та емоційне зростання кожного сту­дента.

Форми:

1. Самостійне вивчення Біблії.

Читання і вивчення Біблії допомагає студентам більше пізнати Бо­га. Біблія є путівником практичних порад, як розв'язувати проблеми в повсякденному житті. Читання Біблії не приводить до автоматичних перемін у житті студента, тому працівники спрямовують студентів на те, щоб Біблія стала частиною їхніх думок і щоб вони пізнали, як уті­лити в життя те, про що вона говорить. Божа Істина робить нас віль­ними, але свобода приходить лише тоді, коли ми застосовуємо Його істини в нашому житті.

Мета вивчення Біблії - познайомитися зі Святим Письмом і навчи­тися використовувати Божу Істину в своєму житті.

2. Персональна молитва.

Молитва - це персональні стосунки з Богом, які повинні поглиб­люватися і розвиватись. Персональна молитва допомагає нам пізнати істину про Бога, про нас самих, наші взаємини та спрямовує нас, як знайти правильне рішення в кожній ситуації.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.