Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Є підозра, що учень вживає наркотики1. По можливості дуже тактовно повідомити батькам чи опікунам про таку підозру та вказати їх причини. Пропозиції допомоги підлітку повинні бути коректними, і якщо ситуація дозволяє, то, для початку, ненав'язливими.

2. При підозрі щодо групового вживання наркотиків необхідно про­вести роботу з батьками всіх членів "наркотичної" групи. Можна це зробити із запрошенням лікаря-нарколога, психолога, соціального педа-гога та працівника правоохоронних органів.

3. Організувати індивідуальні зустрічі підлітків та/або їх батьків із спеціалістом-наркологом та психологом.

4. Надати підлітку достатню інформацію про негативні наслідки вживання наркотиків. Доцільно при першому контакті уникати репре-сивної та осудливої тактики, намагатися переконати дитину в доцільно-сті звертання за медичною та психологічною допомогою.

5. Необхідно поінформувати підлітка та його батьків про діяльність установ, що надають наркологічну та психореабілітаційну допомогу неповнолітнім. Особливо варто зазначити про можливості анонімного

пікування та реабілітації. Доцільна інформація про реально працюючі з цією проблемою громадські організації.

6. Дати інформацію про те, що спеціалісти "лінії довіри" з питань наркоманій дадуть відповідь на можливі запитання та допоможуть розі­братися з проблемою анонімно.

7. Вказати на неприпустимість появи в школі в стані одурманення, залучення інших однолітків до зловживання наркотиками, повідомити, що в цьому випадку адміністрація навчального закладу буде діяти у встановленому для такої ситуації порядку.

8. Неприпустиме розголошення інформації про захворюнання під-літка, оскільки це приводить до повного припинення продуктивного контакту і може мати шкідливі наслідки для неповнолітнього.

9. При роботі з неповнолітнім споживачем наркотиків треба точно знати, яка ситуація в родині підлітка, чи можуть батьки (опікуни) реа-льно впливати на поведінку своєї дитини, яке його мікросоціальне ото­чення за місцем проживання.

Учень приніс у школу речовину, яка подібна до наркотиків.

1. Під благовидним приводом вивести учня з класу до керівництва школи, при цьому необхідно постійно звертати увагу на те, щоб підлі-ток не викинув або не сховав підозрілі речі.

2. У присутності не менше двох осіб запропонувати учню показати підозрілі речі та пояснити, що це і яке джерело їх походження.

3. Якщо існує підозра щодо наявності у підлітка наркотичних засо­бів чи психотропних речовин, необхідно поінформувати найближчий підрозділ органу внутрішніх справ про даний випадок, при цьому вказавши вік учня та надавши опис знайденої речовини. У подальшому виконувати інструкції та вказівки працівників міліції.

4. Забороняється до прибуття працівників міліції нюхати або про­бувати підозрілі речовини, брати їх до рук.

5. По прибутті представник органу внутрішніх справ у присутності педагога, а при необхідності - лікаря, батьків чи інших законних пред­ставників неповнолітнього повинен провести такі дії:

5.1. Оглянути підозрілу речовину, встановити, чи може вона бути подібною до наркотиків та по даному факту опитати підлітка. Опиту­вання неповнолітнього віком до чотирнадцяти років, а за розсудом пра­цівника органу внутрішніх справ — віком до шістнадцяти років прово­диться в присутності педагога, а при необхідності - лікаря, батьків чи інших законних представників неповнолітнього.

До початку допиту зазначеним особам роз'яснюється їх обов'язок бути присутніми при опитуванні, а також право викладати свої заува­ження і з дозволу працівника органу внутрішніх справ ставити запи­тання. Запитання, поставлені неповнолітньому законними представни­ками, педагогом або лікарем і їх зауваження заносяться до протоколу. Працівник органу внутрішніх справ має право відвести поставлене за­питання, але відведене запитання повинно бути занесене до протоколу.

При цьому в протоколі опитування неповнолітнього має бути вка­зано прізвище, ім'я, по батькові, його повна дата народження, грома­дянство, місце постійного проживання, з ким саме він проживає у ква­ртирі, відомості про батьків, місце навчання, установчі дані присутньо­го педагога, а також при наявності - лікаря, батьків чи інших законних представників неповнолітнього; зроблено відмітку про ознайомлення з положеннями Конституції України щодо відсутності відповідальності за відмову давати показання.

У протоколі зазначається пояснення неповнолітнього про себе та речовини, щодо якої є підозри, а саме:

• де і коли він придбав цю речовину, хто запропонував її взяти;

• хто збув підозрілу речовину, установчі дані цих осіб або їх опис та характерні ознаки (що в подальшому за їх описом дасть можливість встановити продавця речовини);

• з якою метою він узяв цю речовину, чи вживав її;

• як реагував організм підлітка на результати вживання речовини;

• що у подальшому хотів зробити з речовиною підліток. Протокол опитування оголошується неповнолітньому, а про опиту­вання малолітнього педагогу, а також батькам, іншим законним пред­ставникам, лікарю, якщо вони були присутні при опитуванні, які пови нні своїми підписами засвідчити правильність запису показань.

За результатами огляду і отриманих пояснень підозріла речовина н присутності підлітка, понятих та педагога (лікаря, батьків чи інших законних представників неповнолітнього) працівником органу внутрі­шніх справ вилучається, упаковується, запечатується, завіряється під­писами присутніх та приєднується до протоколу. У протоколі зазнача­ється, за яких обставинах була вилучена речовина, в кого вона знахо­дилася під час вилучення, її характерні ознаки, колір, запах, упаковка тощо. Протокол оголошується присутнім (неповнолітній, поняті, педа­гог, лікар, батьки чи інші законні представники неповнолітнього), які повинні своїми підписами засвідчити правильність запису у протоколі.

5.2. Педагог, який виявив речовину у підлітка, опитується окремо. При цьому в протоколі вказується, як характеризує вчитель підлітка та його поведінку, чому він звернув увагу на підозрілу речовину, які ха­рактерні ознаки викликали у нього підозри. Чи помічав він раніше вказану речовину у підлітка або у інших учнів школи. Чи вживав під­літок її або збував іншим учням. Чи відомі вчителю особи, про яких повідомив підліток, його особиста думка щодо джерел надходження підозрілої речовини до підлітка. Чи перебував раніше підліток у такому стані, який би можна характеризувати як алкогольне чи наркотичне сп'яніння.

1. У конфіденційній формі адміністрації та педагогам школи нада­ти будь-яку інформацію, яка 6 допомогла органам внутрішніх справ встановити постачальника наркотиків.

2. Органи внутрішніх справ повинні поінформувати адміністрацію школи про результати перевірки.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.