Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Профілактично-просвітшщька роботаЗважаючи на те, що у Хмельницькій області, як і в деяких інших областях країни, склалася загрозлива ситуація з захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІ Д і переважну більшість хворих складають спожи­вачі наркотиків, працівники Центру вважають своїм обов'язком прово­дити постійну профілактичну І просвітницьку роботу у молодіжному середовищі, перш за все серед учнівської та студентської молоді, якою вдалося охопити практично всі навчально-виховні заклади області, в тому числі і шляхом акцій "Контакт-BUS" проти наркоманій та СНІДу в містах Кам'янці-Подільському, Дунаєвцях, Ярмолинцях та Летичеві. Лекції, круглі столи, індивідуальні консультації систематично прово­дяться для учнів шкіл і професійно-технічних училищ, студентів, учи­телів і вихователів.

Працівники Центру постійно проводять заходи щодо протидії вжи­ванню наркотиків та розповсюдження ВІЛ/СНІДУ у містах та селах області. Зокрема, проводяться наступні акції, які направлені на бороть­бу проти розповсюдження ВІЛ/СНІД:

- м. Хмельницький, тема - "Пам'ятати, щоб жити";

- м. Кам' янець-Подільський, тема "Молодь проти наркотиків"; • проведено ряд заходів у містах Шепетівка, Славута;

- у районних центрах області, таких як Летичів, Віньківці, Деражня, Чорний Острів;

- в селах Стуфчинці, Педоси, Волиця, Росоша, Корчунок;

- працівниками Центру систематично проводяться лекції та бе­сіди в навчальних закладах м. Хмельницького та в районах області;

- постійно підтримуються зв'язки з університетом "Поділля", проведено тренінг серед студентської молоді під гаслом "У здоровому тілі - здоровий дух";

- в медичному училищі працівники Центру брали участь у роботі круглого столу на тему "Рік боротьби зі СНІДом".

Профілактично-просвітницька робота спрямована, насамперед, на учнівську й студентську молодь і охоплює практично всі навчально-виховні заклади області. Соціально-економічні умови життя суспільства вимагають від молоді раннього самовизначення, активної професійної та громадської діяльності. Центр уже має справу з молоддю, яка не лише не самовизначилась, а втратила себе, своє "я". Досвід реабіліта­ційної роботи з наркозалежною молоддю в Україні дуже незначний, хоча актуальність цієї проблеми очевидна - знайти шлях вирішення проблеми і соціально захистити наркозалежну молодь через ресоціалізацію і соціальну адаптацію, щоб запобігти небезпечним явищам для суспільства. Це і є головним завданням, яке вирішує Центр.

Але головна проблема, вирішенням якої опікується центр, - це по­шук найбільш ефективних засобів допомоги наркозалежній молоді у позбавленні від цього соціального та медичного захворювання, допомо­ги у віднайдені ними свого належного місця у сучасному непросту жит­ті. Ми знаємо, що у цьому пошуку на нас чекають успіхи і певні невда­чі, помилки. Але ми твердо віримо в необхідність такої роботи і в без­перечність успіху початої справи.

6.6. Програма центру ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога"

Актуальність

У суспільстві наркозалежні втягнуті в дискримінаційні процеси, і, відчуваючи ставлення суспільства, схильні до самостигматизації й ізолюються. Одним із способів об'єднання, подолання стигми і під-вищення якості життя є участь у роботі центру ресоціалізації. Від хід від звичного агресивного середовища, в якому наркозалежні не жи­вуть, а захищаються, і вникання в нове, спеціально організоване се­редовище, сприяє засвоєнню нових соціальних навичок. Попередні стереотипи поведінки стають неефективними і незатребуваними.

Формується терапевтичне співтовариство, в якому жорстка ре­гламентація пояснюється природністю і необхідністю виконання робіт по самообслуговуванню. З'являються навички здорових стосун­ків, вирішення конфліктних ситуацій і труднощів. Створюються дружні стосунки, долається ізоляція, формується колектив із спіль­ною пам'яттю, цінностями, традиціями. У спільній діяльності з державними структурами з'являється досвід продуктивного суспіль­ного життя, змінюється суспільна думка, долаються стигми.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.