Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, збереження, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх аналогів1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, збереження, перевезення або пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх аналогів — кара­ються позбавленням волі на термін від трьох до восьми років.

2. Ті ж дії, зроблені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, чи особою, яка раніше вчинила один зі злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 Кримінального Кодексу,, чи з залученням не­повнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх аналогів у місцях, призначених для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів та в інших місцях масового перебування громадян, чи збут або передача цих речовин у місця позбавлення волі, чи якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини чи їхні аналоги у великих розмірах або особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини, - караються позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті,, здійс­нені організованою групою, а також, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини чи їхні аналоги в особливо великих розмірах, чи здійснені з залученням малолітнього чи щодо малолітнього, - караються позбавленням волі на термін від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

4. Особа, що добровільно здала наркотичні засоби, психотропні ре­човини чи їхні аналоги та вказала джерело їхнього придбання чи спри­яла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільня­ється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, збереження, перевезення, пересилання.

Примітки:

Предметом злочину виступають наркотичні засоби, психотропні ре­човини і їхні аналоги.

Виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин — це дії, пов'язані з серійним отриманням наркотичних засобів і (чи) психотро­пних речовин з хімічних речовин і (чи) рослин. Серійне отримання зазначених засобів чи речовин означає їх виготовлення серіями, відпо­відно до певного стандарту (норми, зразку, критерію), тобто вони є типовим виробом, що повинен відповідати визначеним вимогам, що стосуються якості, хімічного складу, фізичних властивостей, ваги, форм і розмірів.

Виготовлення наркотичних засобів і (чи) психотропних речовин - це дії, включаючи рафінування й екстракцію, у результаті яких отри­муються наркотичні засоби і (чи) психотропні речовини, а також відбу­вається перетворення наркотичних засобів, психотропних речовин, чи прекурсорів на готові для використання форми наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарські засоби, що їх вміщують Напри­клад, виготовлення може здійснюватися шляхом екстракції наркотиків із певних рослин чи лікарських препаратів. Операції по виготовленню зазначених засобів і речовин можуть бути зовсім не складними і поля­гати, наприклад, у доведенні наркотиковмістних рослин до стану, що дає можливість використовувати їх як наркотики (сушіння, різання, готування відвару). Це може бути відділення макової соломи чи соку (опію) від рослин маку або листя, суцвіть і смол від конопель.

Придбання наркотичних засобів чи психотропних речовин - це їх покупка, одержання в обмін на інші товари чи речі, у вигляді позички, дарунка, нагороди, оплати боргу, присвоєння знайденого, збирання (лише щодо наркотиків) конопель і маку (їхніх частин), що дико рос­туть, а також того, що залишилося після жнив на посівах наркотико-вмісних рослин, які не охороняються, відходів виробництва, що містять наркотичні речовини, і т.п. Відповідно придбання зазначених предметів може бути як за кошти, так і безоплатним.

Збереження - це будь-які навмисні дії, пов'язані з незаконним пе­ребуванням наркотичних засобів чи психотропних речовин у володінні винної особи. При цьому не має значення тривалість збереження і те, таємно чи відкрито та у якому саме місці зберігаються ці засоби чи

речовини.

Перевезення наркотичних засобів чи психотропних речовин - це переміщення їх з однієї території на іншу в межах України, причому обов'язковим елементом перевезення є використаний якого-небудь транспортного засобу.

Пересилання наркотичних засобів чи психотропних речовин поля­гає в переміщенні їх у просторі шляхом відправлення я одною пункту в інший поштою, багажем, посильним і т.п. Злочин вважається закінче­ним з моменту відправлення, наприклад, бандеролі, багажу, пакета, листа з наркотичним засобом. При цьому факт одержання адресатом відправлених йому наркотиків значення не має.

Під незаконним збутом розуміються будь-які способи платного чи безоплатного поширення наркотичних засобів чи психотропних речовин серед невизначеного кола осіб (продаж, дарування, обмін, оплата бор­гу, дача в борг, за певних умов - уведення наркотику чи психотропної речовини його власником іншій особі шляхом ін'єкцій, частування ци­гарками, що містять наркотик, і т.п.).

Залучення неповнолітнього — це фактичне залучення його дорос­лим шляхом психічного, фізичного впливу чи іншим способом у неза­конне виробництво, виготовлення, придбання, збереження, перевезення чи пересилання з метою збуту, також незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин. Неповнолітній - особа у віці від 14 до 18 років.

Здійснення злочину щодо малолітнього означає, що малолітньому збуваються, пересилаються і т.п. з метою збуту наркотичні засоби чи психотропні речовини. Малолітній - це особа, якій не виповнилося 14 років.

Під добровільною здачею наркотичних засобів чи психотропних речовин розуміються дії особи, яка мала можливість володіти ними і надалі, але по своїй волі здала їх представникам влади. Усна чи пись­мова заява про бажання добровільно здати наркотичні засоби чи психо­тропні речовини, зроблена особою (чи виявлена в неї) під час затри­мання чи обшуку, сама по собі не визнається підставою для звільнення від відповідальності.

Стаття 308. Викрадення, присвоєння, вимагання наркотичних за­собів, психотропних речовин чи їхніх аналогів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем

1. Викрадення, присвоєння, вимагання наркотичних засобів, психо­тропних речовин чи їхніх аналогів або заволодіння ними шляхом шахрай­ства - караються позбавленням волі на термін від трьох до шести років.

2. Ті ж дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, безпечного для життя чи здоров'я поте­рпілого, чи з погрозою застосування такого насильства, або особою, що раніше вчинила один зі злочинів, передбачених статтями 306, 307, 310, 311, 312, 314, 317 Кримінального Кодексу, чи у великих розмірах, а також заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами чи їхніми аналогами шляхом зловживання посадової особи своїм служ­бовим становищем - караються позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років і з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, якщо вони зроблені у великих розмірах чи організованою групою, розбій з метою розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх аналогів, а також вимагання засобів чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров'я, - караються позбавленням волі на термін від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.