Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Незаконного обігу наркотиків7.5.1. Класифікація злочинів у сфері обігу наркотичних за­собів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів, відповідальність за здійснення яких передбачена Кримінальним кодексом України

Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних ре­човин, їхніх аналогів чи прекурсорів

1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів, тобто їхнє переміщення через митний кордон України поза митним контролем чи із прихованням від митного конт­ролю, - карається позбавленням волі на термін від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх­ніх аналогів чи прекурсорів, що були предметом контрабанди.

2. Ті ж дії, зроблені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також, якщо предметом цих дій були особливо небезпечні нар­котичні засоби або психотропні речовини чи наркотичні засоби, психо­тропні речовини, їхні аналоги, або прекурсори у великих розмірах, -караються позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх анало­гів чи прекурсорів, що були предметом контрабанди, з конфіскацією майна.

3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів, здійснена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їхні аналоги чи прекурсори в особливо великих розмірах, - карається позбавленням волі на термін від восьми до дванадцяти років з конфіска­цією наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи пре­курсорів, що були предметом контрабанди, з конфіскацією майна.

Примітки:

Предметом даного злочину є:

1) наркотичні засоби;

2) психотропні речовини;

3) їхні аналоги;

4) прекурсори.

Хоча в законі мова йде про предмет злочину в множині, криміна­льно карним вважається також діяння, предметом якого є лише один вид наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи пре­курсорів.

Дані про предмет злочинів, пов'язаних із наркотиками, містяться в Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Такий Перелік - це згруповані в списки наркотичні засоби, психотроп­ні речовини і прекурсори, включені в таблиці 1-4 відповідно до зако­нодавства України і міжнародних договорів.

Наркотичні засоби - це включені до Переліку речовини природно­го чи синтетичного походження, препарати, рослини, що представляють небезпеку для здоров'я населення у випадку зловживання ними. До них відносяться, зокрема, гашиш, маріхуана, опій, кокаїн. Зловживан­ня наркотичними засобами приводить до захворювання наркоманією.

Психотропні речовини - це включені до Переліку речовини природ­ного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, здатні викликати стан залежності і здійснювати депресивний чи стимулюючий вплив на центральну нервову систему чи викликати порушення сприй­няття, або емоцій, або мислення, або поведінки і являють небезпеку для здоров'я населення у випадку зловживання ними. До них відно­сяться, наприклад, ЛСД, мескалін, тетрагідроканнабінол. Зловживання психотропними речовинами призводить до захворювання на токсикома­нію.

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — це забо­ронені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного похо­дження, не включені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні До хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і пси­хотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють.

На території України заборонений обіг аналогів наркотичних засо­бів чи психотропних речовин.

Прекурсори - це речовини і їхньої солі, які використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речо­вин, включених до Переліку (наприклад, етиловий ефір, ацетон, ефед­рин, ангідрид оцтової кислоти).

Особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини включені до списків №1 і №2 таблиці 1 Переліку наркотичних засобів і психотропних речовин, що є особливо небезпечними для здоров'я насе­лення (наприклад, героїн, ЛСД).

Відповідно до законодавства їх обіг в Україні заборонений. Ця кваліфікуюча ознака характеризує якісні параметри предмета злочину -при цьому врахований ступінь небезпеки зазначених засобів і речовин для здоров'я людини, яку вони можуть являти у випадку зловживання ними.

Великі й особливо великі розміри наркотичних засобів, психотро­пних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів - це кількісні параметри предмета контрабанди. Ці розміри визначаються спеціально уповнова­женим органом виконавчої влади в області охорони здоров'я. Напри­клад, великим розміром визнається наступна кількість наркотичних засобів: героїну - від 1 до 10 г, гашишу (анаші) - від 40 до 500 г, кокаїну - від 1 до 15 г, макової соломки висушеної - від 1 до 5 кг, мако-оої соломки невисушеної - від 5 до 25 кг. Відповідно кількість наведе­них видів наркотиків, що перевищує верхню границю великого розмі­ру, визнається особливо великим розміром. Таблиці розмірів погоджу­ються з таблицями (і їхніми списками) наркотичних засобів, психотро пних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів, тобто з Переліком.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.