Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ 1 страница875.У людини 72 років виявлений множинний склероз. При цьому захворюванні розвиваються реакції, що спрямовані про- ти тканин центральної нервової системи. Яка ця хвороба?

+ Автоімунна

– Алоімунна

– Гемолітична

– Гомеостатична

– Трансплантаційна

876.Під час експерименту над бластулою жаби на стадії 16 бластомерів був видалений один бластомер. Відокремлена клі- тина продовжувала нормально розвиватися й започаткувала новий зародок. Яка важлива властивість бластомерів була продемонстрована?

– Утворення полюсів ембріона

+ Тотипотентність

– Здатність до диференціації

– Утворення зародкових листків

– Здатність до ембріональної індукції

877.Під час онтогенезу з віком у чоловіка з'явилися такі зміни: шкіра втратила еластичність, послабшали зір і слух. Як нази- вається період індивідуального розвитку, для якого найбільш характерні такі зміни?

+ Старіння

– Підлітковий

– Перший зрілий

– Ювенільний

– Юнацький

878.У центрі трансплантології хворому здійснили пересадку серця. Які клітини імунної системи можуть впливати безпосе- редньо на клітини трансплантата?

– Макрофаги

– Плазматичні клітини

+ Т-лімфоцити

– В-лімфоцити

– Лімфобласти

879.У деякий час доби в людини спостерігається збільшення згортання крові. Якою біологічною закономірністю можна по- яснити це явище?

– Фізіологічною регенерацією


 

– Репаративною регенерацією

– Генотипом

+ Біологічними ритмами

– Регенерацією та генотипом

880.Відомо, що антибіотик актиноміцин D не спричиняє ток- сичної дії на материнський організм, але порушує формування тканин і органів ектодермального походження в зародка. Жін- ка під час вагітності вживала актиноміцин D. Розвиток яких ор- ганів або систем може порушитися в зародка внаслідок цього?

– Статевих залоз

– Скелетних м'язів

– Опорно-рухової системи

– Видільної системи

+ Нервової системи

881.Як впливають умови високогір'я на розвиток і проходжен- ня життєвого циклу людини?

– Прискорюють усі етапи постнатального розвитку

– Не впливають на менархе1, але скорочують період настання менопау- зи

+ Сповільнюють процеси статевого дозрівання й старіння

– Змінюють біоритми людини

– Сповільнюють процеси статевого дозрівання й посилюють процеси старіння

882.На стадії бластоцисти зареєстровано початок імплантації зародка людини в стінку матки. В який термін ембріогенезу це відбувається?

– 10–12 діб

– 3–4 доби

+ 6–7 діб

– 24–26 діб

– 30–35 діб

883.Існування життя на всіх його рівнях визначається структу- рою нижчого рівня. Який рівень організації забезпечує існу- вання клітинного рівня життя?

– Тканинний

– Організмений

– Біоценотичний

– Популяційно-видовий

+ Молекулярний

 

 
 

1 Становлення менструальної функції, час настання першої менструації.


 

884.У процесі розвитку в людини формуються два лордози й два кіфози. Це пояснюється розвитком здатності людини до:

– сидіння

– плавання

– повзання

+ прямоходіння

– лежання

885.У паралельних експериментах на пацюках, яких піддавали тривалому прямому сонячному опроміненню, і пацюках, які перебували в камерах, закритих склом, було відзначене ви- никнення пухлин на непокритих вовною частинах шкіри у тва- рин, що знаходилися у відкритих камерах. Зі впливом якого з перелічених нижче факторів пов'язане це явище?

– Сонячного тепла

– Біологічних канцерогенів

+ Ультрафіолетового опромінення

– Інфрачервоного опромінення

– Екзогенних хімічних канцерогенів

886.Жінці 38 років удруге пересадили шкіру донора, але вона відторглася набагато швидше, ніж після першої трансплантації. Ця реакція відбувається завдяки діяльності частини тимоцитів, які:

+ мають імунологічну пам'ять

– здатні поглинати й перетравлювати хвороботворні бактерії

– мають антигістамінну дію

– стимулюють розмноження B-лімфоцитів

– перетворюють В-лімфоцити в плазмобласти

887.До патоморфологічного відділення надісланий шматочок тканини із краю хронічної виразки шлунка. Під час гістологіч- ного дослідження в стінці виразки виявлено: некроз, грануля- ційну тканину, надмірний розвиток склеротичної тканини та метаплазію епітелію. За який вид регенерації свідчать ці зміни?

+ Патологічну1 регенерацію з порушенням зміни фаз

– Репаративну регенерацію – субституцію

– Фізіологічну регенерацію

– Репаративну регенерацію – реституцію

– Гіпертрофію

888.На певному етапі ембріогенезу між кровоносними систе- мами матері й плода встановлюється фізіологічний зв'язок.

 
 

1 У БЦТ – спотворену.


 

Який провізорний орган виконує цю функцію?

– Амніон

– Жовтковий мішок

+ Плацента

– Серозна оболонка

– Алантоїс

889.Знання отруйних рослин необхідне людині, бо нерідко трапляються отруєння через їхню подібність із неотруйними. Дуже небезпечна для людини блекота – трав'яниста дворічна рослина з родини пасльонових. Яка клінічна ознака найбільш характерна у випадку отруєння блекотою?

– Розлади функції травлення

– Головний біль

+ Нервове збудження

– Параліч дихальних м'язів

– Набряк, крововиливи

890.Хворому після опіку зроблено аутотрансплантацію шкіри. Відторгнення трансплантата не сталося. Чим це можна поясни- ти?

– Гени, що кодують синтез автоантитіл, не успадковуються

+ Існує природна імунологічна толерантність

– Речовини клітин шкіри не є антигенами

– Унаслідок опікової хвороби настав стан імунологічної недостатності

– Сформувалася штучна імунологічна толерантність

891.Дані палеоантропології1, одержані антропологами внаслі- док багатолітніх археологічних розкопок, свідчать про те, що ще в епохи мезоліту та неоліту були поширені такі захворю- вання, як деформівний артроз і спондильоз. Про що свідчать ці знахідки в першу чергу?

– Існування збудників захворювань

– Порушення окостеніння кісток2

– Неповноцінне харчування

+ Надмірні фізичні навантаження

– Напад хижаків на людину

892.У людини зріла плазматична клітина втратила здатність до розмноження й почала виділяти антитіла – імуноглобуліни. На якій стадії життєвого циклу вона перебуває?

+ G1

 
 

1 У БЦТ – антропопалеопатології. Дивна назва науки, яку нам довелося змінити.

2 У БЦТ – "ідентичність і строки окостеніння кісток" (незрозуміла фраза).


 

– S-період

– G2

– Прометафаза

– Диференціація

893.У процесі антропогенезу в людини спостерігається цілий ряд змін черепа, гортані, головного мозку порівняно з мавпа- ми. Які із цих ознак у першу чергу пов'язані з розвитком чле- нороздільної мови?

– Сильніший виступ мозкового черепа порівняно із площиною обличчя

– Більш розвинені тім'яні частки

– Збільшення розмірів півкуль мозку

– Зменшення розмірів іклів

+ Розростання прецентральної та лобних звивин

894.У людини при довгому перебуванні в умовах високогір'я змінився склад крові. Які зміни спостерігаються в крові?

– Збільшується кількість гамма-глобулінів

– Зменшується в'язкість крові

– Збільшується кількість лейкоцитів

– Збільшується кількість тромбоцитів

+ Збільшуються кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну в них

895.Отруйні речовини тваринного походження в малих дозах використовуються з лікувальною метою. Для лікування якої хвороби найбільш доцільно використовувати отруту змій, яка багата на коагулянти?

– Епілепсії

– Бронхіальної астми

– Ревматизму

+ Гемофілії

– Подагри

896.Для вивчення особливостей будови людського тіла, за- лежно від об'єкта вивчення, використовують різні антрополо- гічні методи: соматометрію, остеометрію, соматоскопію тощо. Виберіть, що з описаного в першу чергу належить до краніо- метрії?

– Зняття масок, зліпків зубів

– Вивчення форми голови

– Обмірювання залишків кісток тулуба

+ Обмірювання черепів

– Використання муляжів

897.У новонародженого множинні вади розвитку. Яка з перелі- чених вад має філогенетичну обумовленість?


– Природний вивих стегна

– Викривлення хребта

– Зменшена щелепа

– Анофтальм

+ Додаткові ребра на шийних хребцях

898.Під час розтину мертвонародженої дитини виявлено ано- малію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, із правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для якого класу хребетних тварин характерна подібна будова серця?

– Риб

+ Амфібій

– Рептилій

– Птахів

– Ссавців

899.Взаємовідносини між організмами, які пов'язані з харчу- ванням, приводять до виникнення ланцюгів живлення. Кожний ланцюг живлення вміщує, як правило, не більше 4–5 ланок, бо через утрати енергії загальна біомаса кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша від попередньої. Який із наведе- них організмів слід розмістити на верхівці екологічної піраміди?

– Пшеницю

– Людину

+ Чумні бактерії

– Блоху

– Ховраха

900.Які функціональні показники організму при старінні не знижуються, а навпаки, збільшуються?

+ Рівень холестерину в крові

– Гормональна активність щитоподібної залози

– Скоротлива здатність серцевого м'яза

– Гострота зору

– Активність ферментів

901.В останні часи в атмосфері спостерігається підвищення концентрації СО2. До яких біологічних наслідків може призве- сти ця зміна в газовому складі атмосфери?

– Виснаження озонового шару, що захищає все живе від радіації

+ Створення "парникового ефекту", потепління клімату на планеті, та- нення льодів у полярних зонах

– Шкоди рослинам

– Випадіння сірчаної та азотної кислот із дощем, росою, снігом, інеєм

– Падіння рівня світового океану


 

902.У немовляти наявна мікроцефалія. Лікарі вважають, що це пов'язано із застосуванням жінкою під час вагітності актиномі- цину D. На які зародкові листки подіяв цей тератоген?

– Ентодерму

– Мезодерму

– Ентодерму та мезодерму

+ Ектодерму

– Усі листки

903.При визначенні процесу старіння організму людини було виявлено послаблення активності Т-системи в старечому віці. Відомо, що в організмі на клітинному та молекулярному рівнях відбуваються процеси, які порушують гомеостаз. Яка функція Т-лімфоцитів-кілерів порушена в першу чергу?

– Перетворення плазмобластів у плазмоцити

+ Розпізнавання й знищення мутантних клітин самого організму

– Стимулювання розмноження В-лімфоцитів

– Виділення імуноглобулінів В-лімфоцитами

– Гальмування імунної відповіді В-клітин

904.У новонародженого встановлено дефект міжшлуночкової перегородки. У шлуночку змішується артеріальна й венозна кров. У представників якого класу хребетних серце має таку будову?

– Риб

– Земноводних

+ Рептилій

– Птахів

– Ссавців

905.У хлопчика 14 років відмічається відставання в рості (ма- лий зріст), пропорції тіла та статеве розвинення в нормі. Про які гормональні зміни це може свідчити?

+ Нестачу соматотропного гормону

– Нестачу статевих гормонів

– Нестачу тиреоїдних гормонів

– Забагато соматотропного гормону

– Забагато тиреоїдних гормонів

906.У людини зареєстровано клінічну смерть. Які життєво важ- ливі функції припинилися при цьому?

– Самовідновлення клітин

– Процеси метаболізму

+ Серцебиття й дихання

– Реплікація ДНК


 

– Рухливість

907.Хворій людині з уродженою вадою серця проведено опе- рацію пересадки цього органа. Через 24 години почався про- цес відторгнення донорського трансплантата. Що забезпечило цей процес?

– Макрофаги

– Т-лімфоцити-кілери

– Т-лімфоцити-хелпери

– Т-лімфоцити-супресори

+ Антитіла (імуноглобуліни)

908.У дитини виявлено тяжке спадкове захворювання шкіри – відсутність потових залоз (ангідроз), внаслідок чого порушено важливі функції шкіри – потовиділення та терморегуляцію. Ця вада є наслідком порушення в ембріогенезі закладки:

– спланхнотома

+ ектодерми

– склеротома

– ентодерми

– дерматома

909.При різних запальних процесах у людини в крові збільшу- ється кількість лейкоцитів. Ця закономірність є проявом:

– регенерації

– репарації

+ адаптації

– трансплантації

– дегенерації

910.Після травми в людини вилучена частка печінки. Залише- на частина печінки регенерує до нормальних розмірів, але її форма залишається зміненою. Яка регенерація має місце?

– Компенсаторна гіпертрофія

– Епіморфоз

– Морфалаксис

+ Регенераційна гіпертрофія

– Замісна гіпертрофія

911.В умовах експерименту очний міхур пересадили під шкіру вентральної ділянки зародка (Г. Шпеман, 1901 р.). Якими бу- дуть наслідки операції?

– Утвориться нервова трубка

+ Сформується кришталик ока

– Утвориться хорда

– Сформуються соміти


 

– Утвориться ентодерма

912.Після опромінювання в людини протягом однієї доби з'яви- лася велика кількість мутантних клітин. Але через деякий час більшість із них були розпізнані й знищені завдяки діяльності:

– Т-лімфоцитів-супресорів

– В-лімфоцитів

– плазмобластів

+ Т-лімфоцитів-кілерів

– стовбурових клітин

913.У хлопчика 14 років відмічаються відставання в рості (ма- лий зріст), порушення пропорції тіла та відставання статевого розвинення. Про ураження яких структур ендокринної системи це може свідчити?

+ Передньої частки гіпофіза

– Середньої частки гіпофіза

– Задньої частки гіпофіза

– Щитоподібної залози

– Статевих залоз

914.У зародка людини почалася закладка осьових органів. Як називається ця стадія розвитку?

– Бластула

– Зигота

– Дроблення

+ Нейрула

– Гаструла

915.Після опромінення високою дозою радіації в підлітка знач- но постраждала лімфоїдна система, відбувся розпад великої кількості лімфоцитів. Завдяки діяльності якого органа можливе відновлення нормальної формули крові?

– Щитоподібної залози

– Печінки

– Підшлункової залози

+ Тимуса

– Надниркової залози

916.У новонародженого шкіра суха, укрита товстим шаром ро- гових лусочок – іхтіоз. У представників якого класу хребетних шкіра має подібну будову?

– Рептилій1

+ Риб

 
 

1 У БЦТ відповідь помилково відмічена як правильна.


 

– Ссавців

– Птахів

– Земноводних

917.Пацієнт отримав сильні опіки, внаслідок чого утворилися великі дефекти шкіри. Для їхньої ліквідації на місце дефектів хірурги пересадили шкірний шматок з іншої ділянки тіла цього хворого. Який вид трансплантації здійснений?

– Гомотрансплантація

– Експлантація

– Алотрансплантація

– Ксенотрансплантація

+ Автотрансплантація

918.В енуклейовані яйцеклітини жаби пересаджували ядра клітин бластули. У 80% випадків з яйцеклітини розвинулись нормальні ембріони. Поясніть це явище:

– це відбувається завдяки інактивації (стабільної репресії) груп генів

– ядра клітин утратили генетичну інформацію

– у процесі диференціації клітин не відбувається втрати генів

+ ядра клітин бластули є генетично повноцінними (тотипотентними)

– ядра клітин містять стільки ж різних генів, скільки їх міститься в заплід- неному яйці

919.Існує теорія, що мітохондрії є нащадками прокаріотичних клітин, які проникли на певному етапі еволюції в цитоплазму клітин еукаріотів і живуть у даний час у симбіозі із клітинами- хазяїнами. Ця теорія підтверджується тим, що в мітохондріях:

– відбувається окисне фосфорилювання

+ біосинтез білка починається з формілметіоніну

– є кристи

– є подвійна мембрана

– відбувається цикл лимонної кислоти

920.Під час онтогенезу в людини з'явилися такі вікові зміни: зменшилася життєва ємність легень, підвищився артеріальний тиск, розвинувся атеросклероз. Як називається період індиві- дуального розвитку, для якого найбільш характерні такі зміни?

– Юнацький

– Підлітковий

– Ювенільний

+ Літній вік

– Перший зрілий вік

921.У результаті дорожньо-транспортної пригоди хворий 36 років одержав відкритий перелом кісток гомілки. У процесі


зрощення в місці перелому утворилася надлишкова кісткова мозоля. До якого виду регенерації варто віднести утворення цієї мозолі?

– Реституції

+ Патологічної регенерації

– Репаративної регенерації

– Субституції

– Фізіологічної регенерації

922.Хворого готують до операції – пересадження нирки. Під- шукують донора. Які антигени донора й реципієнта з перелі- чених мають найбільше значення для успішного приживлення трансплантата?

– Системи групи крові MN

– Системи крові AB0

– Системи Rh

– Системи Даффі

+ Системи HLA

923.У п'ятимісячної дівчинки виявлено застійні явища в леге- нях. При обстеженні виявлено зв'язок між висхідною аортою та легеневою артерією, що в нормі спостерігається в деяких зем- новодних і плазунів. Яка це природжена вада розвитку?

– Дефект міжпередсердної перегородки

– Дефект міжшлуночкової перегородки

– Розвиток правої дуги аорти

+ Незарощення боталової протоки

– Транспозиція магістральних судин

924.В експерименті в головному кінці зародка жаби на стадії нейрули блоковані процеси транскрипції в ядрах нервових клі- тин. До якої природженої вади це може призвести?

+ Аненцефалії

– Незарощення твердого піднебіння

– Спинномозкової грижі

– Гідроцефалії

– Заячої губи

925.Під час розтину тіла молодої людини – водія, що загинув у результаті автомобільної катастрофи, лікар-патологоанатом був здивований значними розмірами серця, що майже удвічі перевершували норму. Яким родом діяльності займався водій?

– Кулінарією

– Програмуванням

+ Важкою атлетикою


 

– Перевезенням пасажирів

– Дегустацією вин

926.Людина тривалий час проживала в умовах високогір'я. Які зміни будуть у її кровоносній системі?

– Збільшення діаметра кровоносних судин

– Зниження кількості лейкоцитів

– Пульс стає більш рідким

+ Збільшення кількості гемоглобіну

– Збільшення кількості лейкоцитів

927.Ембріони людини з порушеною кількістю хромосом у біль- шості випадків нежиттєздатні. Якою формою добору це можна пояснити?

+ Стабілізувальним

– Статевим

– Рушійним

– Розсікаючим

– Штучним

928.У генетичній лабораторії була отримана мутантна лінія мишей "nudc", у яких був відсутній тимус і не було клітинної імунної відповіді. Експерименти із трансплантацією цим мишам чужорідних тканин показали, що відторгнення пересадженого матеріалу в мишей не відбувається. З відсутністю яких клітин пов'язане це явище?

– Макрофагів

– В-лімфоцитів

– Моноцитів

+ T-лімфоцитів-кілерів

– Плазматичних клітин

929.Альбінізм спостерігається серед усіх класів хребетних тва- рин. Ця спадкова патологія трапляється також у людини й обумовлена геном, який має аутосомно-рецесивне успадку- вання. Проявом якого закону є наявність альбінізму в людини та в представників різних класів хребетних тварин?

+ Гомологічних рядів спадкової мінливості Вавілова

– Біогенетичного Геккеля–Мюллера

– Одноманітності гібридів I покоління Менделя

– Незалежного успадкування ознак Менделя

– Зчепленого успадкування Моргана

930.При обстеженні хворого була виявлена недостатня кіль- кість імуноглобулінів. Порушена функція яких клітин імунної системи хворого може бути причиною цього?


– T-кілерів

– Плазмобластів

– T-супресорів

+ Плазматичних

– T-хелперів

931.У жінки, яка вживає наркотики, народилася дитина, яка страждає глибоким недоумством, із щілинами губи й піднебін- ня, вадами серця. В якому періоді онтогенезу могли виникнути названі порушення?

– У періоді гаметогенезу й постнатальному періоді

– У періодах гістогенезу й органогенезу

– У періоді морфогенезу й постнатальному періоді

+ У періодах гаметогенезу й ембріогенезу

– У періоді розвитку плода й постнатальному періоді

932.Рудиментарними органами називають такі органи, які втратили свою функцію, але зберігаються в зачатковому стані в дорослих організмів. Які з названих органів людини є руди- ментарними?

– Наявність більше двох молочних залоз

– Хвіст

– Голова

– Шийна фістула

+ Куприк

933.У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в крові. Це призводить до поглиб- лення та прискорення дихання, внаслідок чого в крові змен- шується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримується:

– імунітет

– онтогенез

+ гомеостаз

– філогенез1

– анабіоз

934.Біологічним системам на різних рівнях організації властива адаптація. Під адаптацією розуміється пристосування живого до безупинно мінливих2 умов середовища. Без адаптацій не- можлива підтримка нормального існування. Що лежить в осно-

 
 

1 Інший варіант – ортобіоз.

2 Неточно (питання з БЦТ). Організми адаптуються й до постійних умов, наприклад, ви- сокогір'я, тропіків, тому деякі відповідні ознаки успадковуються, прикладом чого є люд-

ські раси.


 

ві адаптацій?

– Спадкоємність і мінливість

+ Подразливість і адекватні реакції

– Обмін речовин і енергії

– Дискретність і цілісність
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.