Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ 4 страница– Чотириядерну цисту й просвітну форму

– Тканинну форму, просвітну форму, одноядерну цисту

1048.У хворого головний біль, біль у м'язах, раптово підвищи- лася температура, надвечір знизилася із сильним потовиділен- ням. Шкіра жовтянична, збільшені печінка та селезінка. Які методи діагностики потрібні?

– Мікроскопія пунктатів внутрішніх органів

– Внутрішньошкірна алергійна проба з токсоплазміновим антигеном

– Імунологічні реакції крові хворого з антигенами

– Протозоологічне дослідження фекалій хворого

+ Мікроскопія товстої краплі та мазків крові

1049.У нативному мазку фекалій клінічно здорової людини ви- явлено овальні цисти розміром 50×30 мкм із добре помітною оболонкою та двома ядрами різного розміру. Ці цисти нале- жать:

Giardia lamblia

Entamoeba gingivalis

Entamoeba histolytica

Amoeba proteus


+ Balantidium coli

1050.Дитину 14 років із нормальним розвитком госпіталізували з діагнозом токсоплазмоз. Зараження могло трапитись:

+ через забруднені ооцистами руки

– шляхом заковтування цист із водою

– через пошкодження шкіри (подряпини)

– трансплацентарно

– через слизові оболонки носа

1051.Студентка скаржиться на біль у шлунку, втрату апетиту, рідкі фекалії з домішкою слизу. У фекаліях виявлено овальні утвори 12 мкм із двоконтурною оболонкою, усередині – 2–4 ядра. Що це?

– Балантидій

– Циста амеби

– Тканинна форма амеби

+ Циста лямблії

– Просвітна форма амеби

1052.У хворого спостерігається типова для нападу малярії клі- нічна картина: лихоманка, виснаження. Напади повторюються через певні проміжки часу. Яка стадія малярійного плазмодія виявляється в крові хворого під час кожного нападу1?

– Спорозоїт

– Ооциста2

– Оокінета

– Спороциста

+ Мерозоїт

1053.До поліклініки звернувся студент-іноземець, який прибув з Індії. У фекаліях виявили вегетативні форми дизентерійної амеби. Назвіть найбільш імовірний шлях проникнення збудни- ка в організм хворого:

 
 

1 Незрозуміло, що означає "під час нападу"? Під час ознобу, жару, або ж при зниженні температури (усе це різні стадії нападу), а також між нападами спостерігаються різні форми плазмодія, причому під час нападу – не мерозоїти, а шизонти різних стадій. А стадію мерозоїтів перед нападом важко "спіймати". Це питання ми наводимо згідно ори- гіналу ("Збірник завдань...", №153), але краще було б авторам його переробити. У 2010 р. Центр тестування виклав на своєму інтернет-сайті ще гірший варіант цього питання: "У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: пропасниця, жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найвірогідніше буде виявлена в крові хворого в цей час?" Який такий "цей час" – залишається незрозумілим, правильною має бути відповідь "трофозоїт", але її серед відповідей немає, відповідь "мерозоїт", яка про- понується, насправді неправильна. Крім того, правильно писати "стадія плазмодія" і "найімовірніше", а не "плазмодію" і "найвірогідніше".

2 Інший варіант відповіді – "мікро- або макрогамети".


 

– парентеральний

+ аліментарний

– трансмісивний

– статевий

– повітряно-краплинний

1054.Фекалії хворого з підозрою на амебіаз доставлено до ла- бораторії через годину після виділення. Амеб не виявлено. Чи виключає це діагноз амебіазу?

+ Ні, тому що вегетативні форми швидко руйнуються в зовнішньому се- редовищі

– Ні, тому що треба додатково зробити аналіз крові та імунологічне до- слідження

– Так, тому що відсутні всі форми амеби (просвітна, тканинна, циста)

– Так, тому що відсутні просвітні форми й цисти

– Так, тому що відсутні тканинні форми

1055.У хворого – запалення дванадцятипалої кишки й жовчно- го міхура. У фекаліях виявлено 2–4-ядерні овальні цисти роз- міром 12 мкм, з добре окресленою товстою оболонкою. Яке це може бути захворювання?

– Токсоплазмоз

– Трихомоноз

+ Лямбліоз

– Балантидіаз

– Амебіаз

1056.До хірургічного відділення госпіталізовано хворого з пі- дозрою на абсцес печінки. Останнім часом хворий постійно пе- ребував у відрядженні в межах України й неодноразово хворів на гостре шлунково-кишкове захворювання, яке супроводжу- валося рідкими фекаліями з домішками крові. До лікаря хво- рий не звертався. Яке протозойне захворювання може бути у хворого?

– Малярія

– Лейшманіоз

– Трипаносомоз

+ Амебіаз

– Токсоплазмоз

1057.У людини у фекаліях наявні слиз, кров та знайдено най- простіші довжиною 30–200 мікрон. Тіло покрите війками, має правильну овальну форму із трохи звуженим переднім кінцем і широким округлим заднім кінцем. На передньому кінці поміт- ний рот. У цитоплазмі є два ядра й дві скоротливі вакуолі. Ко-


му з найпростіших належать ці ознаки?

– Лямблії

– Дизентерійній амебі

– Трихомонаді

– Кишковій амебі

+ Балантидію

1058.У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Який матеріал необхідно дослідити для підтверджен- ня діагнозу токсоплазмозу?

+ Плаценту, гістологічні зрізи органів плода

– Кал матері

– Імунологічну пробу крові матері з антигеном

– Уміст кишечнику плода

– Пунктат внутрішніх органів матері

1059.У свіжих кров'янисто-слизових фекаліях хворого з дис- функцією кишечнику виявили найпростіших, які пересувалися за допомогою випинань ектоплазми й мали захоплені еритро- цити. Який вид найпростіших найбільш імовірно виявили?

– Трихомонаду кишкову

– Токсоплазму

+ Дизентерійну амебу

– Балантидія

– Лямблію

1060.У рідких фекаліях було знайдено грушоподібні найпро- стіші розміром 10–20 мікрон. Вони мають 5 джгутиків і швидко рухаються. Помітні ундулююча мембрана й велике ядро. Тіло закінчується аксостилем. Якого найпростішого було знайдено?

Lamblia

Trichomonas vaginalis

Entamoeba coli

+ Trichomonas hominis

Balantidium

1061.У хворого великі виразки (10–15 см) на нижніх кінцівках, болісні при пальпації, з великим сукровичним ексудатом. Мі- сяць тому він знаходився в азіатській країні в сільській місце- вості, де живуть москіти й гризуни. Назвіть захворювання та його збудника:

+ зоонозний шкірний лейшманіоз, Leishmania major

– кала-азар, Leishmania donovani

– трипаносомоз, Trypanosoma brucei gambiense

– алергічна реакція на укуси москітів


 

– антропонозний шкірний лейшманіоз, Leishmania tropica

1062.Ретельними лабораторними дослідженнями вмісту кишеч- нику здорової людини встановлено наявність серед кишкової мікрофлори Entamoeba histolytica forma minuta. За яких умов у цієї людини може розвинутися амебіаз?

– Після вживання кисломолочних продуктів

+ Унаслідок недоїдання

– Унаслідок тривалого перебування на сонці

– Унаслідок часткової втрати крові

– Після контакту із хворим на грип

1063.У хворого спостерігаються пропасниця, збільшення селе- зінки й печінки, установлено зменшення кількості еритроцитів у крові. При мікроскопуванні мазків пунктату грудини в кліти- нах кісткового мозку виявлено велику кількість дрібних одно- клітинних безджгутикових паразитів. В їх цитоплазмі розміще- не одне ядро. Помічено паличкоподібний блефаропласт. При культивуванні паразита на штучному живильному середовищі він перетворюється на джгутикову форму. Яке захворювання можна припустити?

– Трихомоніаз

– Амебіаз

+ Вісцеральний лейшманіоз

– Трипаносомоз

– Хворобу Шагаса

1064.До зоопарку одного з міст України доставлені броненосці з Південної Америки. В їхній крові виявлено Trypanosoma cruzi. Чи являють собою ці тварини епідеміологічну небезпеку?

+ Епідеміологічної небезпеки немає

– Небезпечні тільки для людини

– Небезпечні для домашніх тварин і людини

– Небезпечні тільки для собак

– Небезпечні для інших броненосців і собак

1065.Під час дослідження дуоденального вмісту хворого з роз- ладом травлення виявлено найпростіших розміром 10–18 мкм. Їхнє тіло має грушоподібну форму, 4 пари джгутиків, у розши- реній передній частині тіла – 2 ядра, розміщених симетрично. Який представник найпростіших паразитує у хворого?1

– Трихомонада кишкова

 
 

1 В аналогічному питанні відповіді містять латинські назви збудників: Entamoeba coli; Bal- antidium coli; Trichomonas hominis; Giardia intestinalis; Entamoeba histolytica.


– Амеба кишкова

– Балантидій

+ Лямблія

– Дизентерійна амеба

1066.Група українських туристів привезла із Самарканда піща- нок. На митниці під час обстеження звірків на шкірі виявили виразки. Який вид найпростішого є найбільш імовірним збуд- ником захворювання тварин?

Balantidium coli

+ Leishmania major

Trypanosoma cruzi

Plasmodium falciparum

Toxoplasma gondii

1067.Муха цеце (Glossina palpalis), яка щойно вийшла з лялеч- ки, насмокталася крові людини, хворої на африканську сонну хворобу. Через тиждень ця сама муха вкусила здорову люди- ну, але остання не захворіла на трипаносомоз, тому що:

+ для розвитку інвазійної стадії в організмі мухи трипаносомі потрібно 20 днів

– ця людина своєчасно зробила відповідні профілактичні щеплення

– переносником збудника трипаносомозу є не муха цеце, а москіт

– людина мала вроджений імунітет

– трипаносомоз – природно-осередкова хвороба, а повторний укус став- ся, очевидно, за межами природного осередку

1068.Під час дослідження мазка крові хворого з підозрою на малярію, узятого в період ремісії, плазмодії виявлені не були. В який період хвороби необхідно було взяти кров і які препарати приготувати для підтвердження діагнозу?

– Мікроскопічне дослідження мазка периферичної крові, узятого під час лихоманки

– Мікроскопічне дослідження товстої краплі крові в період ремісії

– Зараження лабораторних тварин кров'ю хворого, узятою в будь-який період

+ Мікроскопічне дослідження товстої краплі й мазка периферичної крові, узятих у період нападу

– Серологічні дослідження в будь-який період

1069.Яку клінічну картину можна спостерігати у хворого на триденну малярію (збудник хвороби Plasmodium vivax; наве- дена температура, що вимірюється кожен день)?

40–37–37–40–37–37–…

+ 40–37–40–37–40–37–…


 

40–37–37–37–40–37–37–37–…

4040–37–4040–37–4040–37…

404040–37–404040–37–…

1070.До лікаря звернувся пацієнт, який скаржиться на загаль- ну слабість, біль у кишечнику, порушення функцій травлення, часті проноси (3–5 разів на добу) з домішками крові. Лабора- торний аналіз фекалій показав наявність вегетативних форм найпростіших, що мають непостійну форму тіла, у цитоплазмі яких містяться фагоцитовані еритроцити. Який представник найпростіших виявлений у фекаліях хворого?1

– Лямблія

– Балантидій

– Амеба кишкова

– Трихомонада кишкова

+ Дизентерійна амеба

1071.При вживанні в їжу недостатньо провареного м'яса ссав- ців можна заразитися:

– трипаносомозом

– лямбліозом

+ токсоплазмозом

– балантидіазом

– лейшманіозом

1072.До лікаря звернувся хворий, у якого на обличчі не за- гоюються виразки. Нещодавно хворий приїхав із Туркмениста- ну. Лікар установив діагноз: шкірний лейшманіоз. Яким шля- хом збудник цієї хвороби проник в організм людини?

– Аліментарним

– Статевим

– Повітряно-краплинним

– Контактно-побутовим

+ Трансмісивним

1073.У робітниці тваринницької ферми алергічна проба на ток- соплазмоз виявилася позитивною, у сироватці крові виявлене наростання титру антитіл. Вона ні на що не скаржиться. Яке захворювання можна припустити?

– Безсимптомний токсоплазмоз

– Хронічний токсоплазмоз

– Гострий токсоплазмоз

– Уроджений токсоплазмоз

 
 

1 В аналогічному питанні відповіді містять латинські назви збудників: Giardia intestinalis; Balantidium coli; Entamoeba coli; Trichomonas vaginalis; Entamoeba histolytica.


+ Паразитоносійство токсоплазм

1074.Під час медичного обстеження в одного із працівників їдальні у фекаліях виявлено цисти, що містять 4 ядра однако- вого розміру. Для якого найпростішого характерні такі цисти?

– Амеби кишкової

– Балантидія

+ Дизентерійної амеби

– Трихомонади вагінальної

– Токсоплазми

1075.До зоопарку м. Києва були доставлені антилопи з Афри- ки. У крові в них виявлено Trypanosoma brucei gambiense. Чи є епідеміологічно небезпечними ці тварини?

– Небезпечні для свійських тварин і людини

– Небезпечні для інших антилоп

+ Не становлять епідеміологічної небезпеки

– Небезпечні тільки для хижаків

– Небезпечні тільки для людини

1076.У людини встановлено хронічний (безсимптомний) токсо- плазмоз. Госпіталізації не було зроблено, а розгублені родичі ізолювали пацієнта від будь-яких контактів. Лікар указав на недоцільність ізоляції, оскільки:

– зараження людини токсоплазмозом відбувається виключно внутріш- ньоутробно

+ людина не може бути джерелом зараження іншої людини

– збудник токсоплазмозу передається повітряно-краплинним шляхом

– уся родина вже вражена токсоплазмою й лікувати слід усіх

– це спровокує загострення хвороби

1077.У населеному пункті, що розміщений поблизу водойми, було виявлено два випадки захворювання на малярію. Діагноз був підтверджений дослідженням крові, яке показало наяв- ність збудника триденної малярії. Це:

+ Plasmodium vivax

Plasmodium falciparum

Plasmodium malariae

Plasmodium ovale

Plasmodium berghei

1078.У результаті обстеження хворому поставлений діагноз вісцеральний лейшманіоз. Збудник цього захворювання лока- лізується в:

– м'язах

– еритроцитах


 

– клітинах головного мозку

– легенях

+ клітинах печінки й селезінки

1079.До лікаря звернувся хворий із тяжким розладом кишеч- нику; у рідких фекаліях зі слизом виявлено кров. Підозрювана була бактеріальна дизентерія, але діагноз лабораторно не під- твердився. Яка протозойна хвороба найбільш імовірна в цього хворого?

– Токсоплазмоз

– Лямбліоз

– Трихомоноз

+ Амебіаз

– Лейшманіоз

1080.Робітник скотарні заразився балантидіазом. Для людини інвазійною є:

– ооциста

– велика вегетативна форма

– псевдоциста

+ циста

– спорозоїт

1081.Хворій під час пологів перелили кров донора, який при- був з Анголи. Через два тижні в реципієнтки виникла пропас- ниця. Було припущено, що у хворої малярія. За допомогою якого лабораторного дослідження можна уточнити цей діаг- ноз?

– Вивчення лейкоцитарної формули крові

+ Дослідження товстої краплі крові

– Визначення збудника методом посіву крові на живильне середовище

– Проведення серологічних досліджень

– Дослідження пунктату лімфатичних вузлів

1082.Які стадії життєвого циклу токсоплазм відбуваються в ор- ганізмі людини?

+ Ендогонія

– Шизогонія

– Спорогонія

– Гаметогенез

– Запліднення1

1083.У хворого виявлено запалення та збільшення лімфатич-

 
 

1 У БЦТ пропонується варіант відповіді "екзогонія". Але такого терміна в вітчизняній та зарубіжній науковій літературі не існує, тому тут ми замінили його на "запліднення".


 

них вузлів, виразки шкіри та навколишніх тканин. Мікроскопу- вання виділень із виразок виявило внутрішньоклітинні форми джгутикових. Яке захворювання може бути у хворого?

– Кокцидіоз

– Балантидіаз

– Лейшманіоз вісцеральний

– Токсоплазмоз

+ Лейшманіоз дерматотропний

1084.У хворого на малярію брали кров для дослідження в пері- од ознобу та підвищення температури. Які стадії еритроцитар- ної шизогонії переважатимуть?

– Багатоядерні шизонти

– Амебоподібні трофозоїти

– Трофозоїти в стадії кільця

– Статеві форми

+ Розпад шизонтів і звільнення мерозоїтів

1085.Хворий скаржиться на загальну слабість, поганий апетит, нудоту, пронос. Під час обстеження дуоденального вмісту ви- явлено найпростіші грушоподібної форми з 4 парами джгутиків та 2 ядрами. Яке захворювання може бути в пацієнта?

– Лейшманіоз вісцеральний

– Токсоплазмоз

+ Лямбліоз

– Малярія

– Трихомоноз

1086.У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плода?

– Амебіаз

– Малярія

– Лейшманіоз

+ Токсоплазмоз

– Лямбліоз

1087.До інфекційної лікарні звернувся хворий зі скаргами на часті рідкі фекалії, біль у шлунку, блювання. Під час протозой- ного дослідження фекалій виявлено невеликі вегетативні фор- ми без еритроцитів. Фекалії помістили в холодильник, і через добу були виявлені 4-ядерні цисти. Причиною такого стану може бути:

Trichomonas

+ Entamoeba histolytica


Balantidium

Entamoeba coli

Lamblia

1088.Малярія – тяжке протозойне захворювання, яке супрово- джується виснажливими нападами лихоманки. Ці напади вини- кають тому, що1:

– уражаються селезінка, кістковий мозок

– відбувається сенсибілізація організму

+ відбувається гемоліз еритроцитів унаслідок шизогонії

– утворюються антитіла до своїх еритроцитів, які й викликають гемоліз

– розриваються клітини печінки внаслідок шизогонії

1089.У хворого із симптомами запалення 12-палої кишки, жовчного міхура, жовчних протоків у фекаліях виявлено 2–4- ядерні цисти розміром 10–14 мкм, овальної форми, з відшаро- ваною у вигляді півмісяця оболонкою. Які найпростіші парази- тують у хворого?

+ Лямблії

– Балантидії

– Дизентерійні амеби

– Трипаносоми

– Лейшманії

1090.Бізнесмен приїхав в Індію з Південної Америки. При ог- ляді лікар виявив, що пацієнт страждає від сонної хвороби. Яким був спосіб інвазії?

– Унаслідок укусів комара

+ Унаслідок укусів клопа

– Через забруднені фрукти та овочі

– Через брудні руки

– Після контакту із хворими собаками

1091.До гастроентерологічного відділення був прийнятий хво- рий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлено рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з 4 пара-

 
 

1 У БЦТ питання звучить так: За даними ВООЗ малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Малярія – тяжке протозойне захворювання, яке супрово- джується виснажливими нападами лихоманки. Вважають, що напади виникають тому, що: а) уражається селезінка, кістковий мозок; б) білки разом з гемоглобіном надходять в кров при порушенні еритроцитів унаслідок еритроцитарної шизогонії; в) утворюються ан- титіла до своїх еритроцитів; г) відбувається сенсибілізація організму; д) спостерігається гемоліз еритроцитів. Пропонується варіант б як правильний. Однак "порушення еритро- цитів" і "гемоліз еритроцитів" (відповідь д) – це одне й те саме. Треба було б підібрати кращі формулювання. Фраза "вважають, що напади виникають..." не зовсім вдала, бо причина цих нападів є доказаною. Крім того, правильна відповідь є дуже довгою, тому це питання ми переробили.


 

ми джгутиків і опорним стрижнем – аксостилем. Яке протозой- не захворювання діагностується в пацієнта?

– Балантидіаз

– Токсоплазмоз1

– Трихомоноз

– Амебна дизентерія

+ Лямбліоз

1092.Чоловік 42 років звернувся до лікаря зі скаргами на сла- бість м'язів, виснаженість, сонливість, зниження розумової ді- яльності. З'ясовано, що 5 років тому хворий перебував у Ефіо- пії. Які дії лікаря найбільш доцільні для встановлення діагнозу?

– Узяти на дослідження фекалії

– Провести аналіз мазка, узятого зі статевих органів

– Провести мікроскопію мазків крові

+ Дослідити пунктати лімфовузлів і спинномозкової рідини

– Дослідити біоптат м'язів

1093.При якому протозойному захворюванні людини вражаю- ться головний мозок і очі?

– Лейшманіозі

– Лямбліозі

– Трихомонозі

+ Токсоплазмозі

– Амебіазі

1094.За допомогою кровосисних переносників відбувається за- раження:

– лямбліями

+ лейшманіями

– трихомонадами

– амебами

– токсоплазмами

1095.До медико-генетичної консультації звернулося подружжя у зв'язку з народженням дитини з багатьма вадами розвитку (мікроцефалія, ідіотія тощо). Жінка під час вагітності хворіла, але мутагенів та тератогенів2 не вживала. Каріотип батьків і дитини нормальний. Як з'ясував лікар, у квартирі сім'я втримує кота. Що може бути ймовірною причиною каліцтва новонаро- дженої дитини?

 
 

1 У БЦТ тут "амебіаз кишковий", тобто автори питання помилково вважають, що це за- хворювання викликається паразитом Entamoeba coli, але насправді кишковий амебіаз – це кишкова форма амебної дизентерії (існує ще й позакишкова форма).

2 Украй невдало сформульовано, краще – "речовин з мутагенною та тератогенною дією".


 

– Під час вагітності жінка хворіла на лейшманіоз

– Під час вагітності жінка хворіла на дизентерію

– Під час вагітності жінка хворіла на балантидіаз

– Під час вагітності жінка хворіла на трихомоноз

+ Під час вагітності жінка хворіла на токсоплазмоз

1096.В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого, у якого спостерігаються виснажливі напади лихоманки, що су- проводжуються підвищенням температури тіла до 40°С. Ці на- пади ритмічно повторюються кожні 48 год. З анамнезу відомо, що хворий нещодавно повернувся із країн Південної Африки, де перебував протягом трьох років. Який імовірний збудник цього захворювання?

+ Збудник триденної малярії

– Збудник токсоплазмозу

– Збудник лямбліозу1

– Збудник африканського трипаносомозу

– Збудник чотириденної малярії

1097.Діагноз амебіазу ставиться у випадку виявлення в екск- рементах:

– чотириядерних цист

– одноядерних цист

– дрібних просвітних форм

– восьмиядерних цист

+ великих тканинних форм

1098.У хворого кров'яні випорожнення, 3–10 і більше разів на добу. Яке протозойне захворювання це може бути?

– Лейшманіоз

– Трипаносомоз

+ Амебіаз

– Малярія

– Трихомоноз

1099.У дитини із Середньої Азії виявлено вісцеральний лейш- маніоз. Назвіть внутрішній орган, у якому можуть знаходитися паразити:

– спинний мозок

– головний мозок

– серце

– легені

+ червоний кістковий мозок

 

 
 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.