Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ 5 страница1 Інший варіант: "Збудник тропічної малярії".


 

1100.Яку клінічну картину можна спостерігати у хворого на чо- тириденну малярію (збудник хвороби Plasmodium malariae; наведена температура, що вимірюється кожен день)?

40–37–40–37–40–37–…

40–37–37–37–40–37–37–37–…

40404040–37–40404040–37–…

+ 40–37–37–40–37–37–…

4040–37–37–4040–37–37–…

1101.До лікаря, що перебуває в робочому відрядженні в одній із країн тропічної Африки, зі скаргами звернулося місцеве на- селення із приводу хвороби дітей 10–14-річного віку, що су- проводжується стійкою нециклічною лихоманкою, виснажен- ням, анемією, збільшенням печінки й селезінки. Ураховуючи наявність москітів у місцевих умовах, можна передбачити, що діти хворіють на:

+ вісцеральний лейшманіоз

– балантидіаз

– токсоплазмоз

– лямбліоз

– амебіаз1

1102.Під час дослідження дуоденального вмісту виявлено гру- шоподібних найпростіших із двома ядрами й чотирма парами джгутиків. Дві підтримуючі нитки знаходилися між ядрами й присмоктувальним диском на вентральній стороні. Який пред- ставник найпростіших був виявлений у даного пацієнта?

– Токсоплазма

+ Лямблія

– Кишкова трихомонада

– Трипаносома

– Лейшманія

1103.Жінка 25 років любила вживати сирі продукти тварин- ництва (молоко, яйця, м'ясо). Коли вона завагітніла, лікарі при обстеженні виявили в крові високі титри антитіл, що свідчило про інвазію. Постало питання про переривання вагітності. Яке захворювання виявили в цієї жінки?

– Трипаносомоз

+ Токсоплазмоз

– Трихомоноз

– Лямбліоз

– Малярію

 
 

1 Інший варіант: "хвороба Шагаса".


 

1104.Професійні хвороби найчастіше трапляються в людей певної професії. Які із протозойних захворювань можна відне- сти до професійних?

+ Балантидіаз

– Амебіаз

– Лямбліоз

– Малярія

– Лейшманіоз

1105.До лікаря звернувся хворий зі скаргами на підвищену температуру, пронос зі слиззю й кров'ю. Під час обстеження у фекаліях хворого були виявлені безколірні ооцисти розміром 23–33 мкм, видовженої яйцеподібної форми, з витягнутим пе- реднім кінцем, на якому є неглибока перетяжка. Ооциста з подвійною оболонкою й зернистим шаром усередині. Для якого виду найпростіших характерні описані особливості?

Balantidium coli

Lamblia intestinalis

+ Isospora belli

Toxoplasma gondii

Entamoeba histolytica

1106.Для яких найпростіших є можливим трансмісивний шлях передачі збудника хвороби?

– Лямблій, токсоплазм

– Малярійних плазмодіїв, токсоплазм

– Трихомонад, трипаносом

+ Малярійних плазмодіїв, лейшманій

– Лямблій, балантидіїв

1107.До лікаря-інфекціоніста звернулися батьки із хворою ди- тиною, які тривалий час працювали в одній з азіатських країн, де водиться багато москітів. У дитини виявлено такі симптоми: шкіра землистого кольору, втрата апетиту, млявість, збільшені печінка, селезінка й периферійні лімфатичні вузли. Для якого протозойного захворювання характерні ці симптоми?

– Балантидіазу

– Амебіазу

– Токсоплазмозу

– Лямбліозу

+ Вісцерального лейшманіозу

1108.Під час мікроскопії мазка фекалій виявлено чотириядерні цисти. Якому паразиту з Найпростіших вони належать?


– Лейшманії1

– Балантидію

+ Дизентерійній амебі

– Трихомонаді

– Токсоплазмі

1109.Чоловік середнього віку втратив зір на праве око й звер- нувся до лікаря із приводу погіршення зору на ліве око. Яке протозойне захворювання може підозрювати лікар?

– Лейшманіоз

+ Токсоплазмоз

– Трипаносомоз

– Лямбліоз

– Трихомоноз

1110.Під час мікроскопічного дослідження нативного препара- ту екскрементів хворого, що мають кров'яно-слизистий харак- тер, було знайдено мікроорганізми сферичної форми, цито- плазма яких містить еритроцити, а також цисти невеликого розміру з 4 ядрами. Про якого збудника можна думати?

+ Entamoeba histolytica

Entamoeba coli

– Lamblia intestinalis

Trichomonas hominis

Leishmania donovani

1111.У жіночій консультації проводиться обстеження жінки, у якої було декілька спонтанних абортів. На підставі клініко-епі- деміологічного анамнезу був запідозрений хронічний токсо- плазмоз. Яке лабораторне дослідження найбільш ефективне для підтвердження діагнозу?

– Мікроскопія мазка крові

– Мікроскопія піхвового мазка

+ Серологічні реакції2

– Шкірно-алергічна проба

– Мікроскопія мазка фекалій

1112.Через два тижні після переливання крові в реципієнта виникла пропасниця. Про яке протозойне захворювання мож- на думати?

 
 

1 У БЦТ тут відповідь "лямблії". Але ж цисти лямблій теж мають 4 ядра, хоча там є й до- даткові відмінні ознаки (кулеподібна форма, добре окреслена двоконтурна оболонка, можуть бути помітні парабазальне тіло та джгутики всередині), тобто ця відповідь теж правильна. У питанні слід було додатково зазначити форму цисти й характер оболонки, щоб не виникало зайвих проблем під час відповіді.

2 Інший варіант відповіді – "серологічні реакції й молекулярно-генетичні методи".


 

– Лейшманіоз

+ Малярію

– Амебіаз

– Токсоплазмоз

– Трипаносомоз

1113.Пацієнту поставлений попередній діагноз: токсоплазмоз. Який матеріал використали для діагностики цієї хвороби?

– Дуоденальний уміст

– Фекалії

– Сечу

+ Кров

– Мокротиння

1114.Які протозойні хвороби відносять до природно-осередко- вих захворювань?

+ Лейшманіоз

– Лямбліоз

– Трихомоноз

– Амебіаз

– Балантидіаз

1115.У лікарню доставили пацієнта зі скаргами на головний біль. Він хворіє 1,5 тижня. Хвороба розпочалася з різкого під- вищення температури тіла до 39,9°С. Через 3 години вона зменшилася, і почалося потовиділення. Напади повторюються ритмічно кожні 48 годин. Пацієнт був на екскурсії в одній з африканських країн. Лікарі запідозрили малярію. Який метод лабораторного дослідження слід використати?

– Імунологічну пробу

+ Аналіз крові

– Аналіз фекалій

– Аналіз виділень із піхви

– Аналіз сечі

1116.У хворої із симптомами запального процесу статевих шляхів у мазку зі слизової оболонки піхви виявлено великі од- ноклітинні організми грушоподібної форми із загостреним ши- пом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші виявлено в мазку?

Trypanosoma brucei gambiense

Trichomonas hominis

Toxoplasma gondii

Lamblia intestinalis

+ Trichomonas vaginalis


1117.До лікаря звернулися пацієнти з подібними скаргами: слабість, болі в животі, рідкі фекалії. Після дослідження фека- лій з'ясувалося, що терміновій госпіталізації підлягає один із пацієнтів, у якого було виявлено цисти із чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти1?

– Кишкової амеби

– Трихомонади

+ Дизентерійної амеби

– Балантидія

– Лямблії

1118.З метою паразитологічного підтвердження діагнозу й ви- ділення збудника середземноморського вісцерального лейш- маніозу у хворих проводилася стернальна пункція кісткового мозку. Якого збудника можна виявити в препаратах кісткового мозку (наведіть латинську назву)?

Leishmania tropica minor

Leishmania donovani

+ Leishmania infantum

Lamblia intestinalis

Trypanosoma cruzi

1119.До жіночої консультації звернулася жінка, у якої було два мимовільні викидні. Яке протозойне захворювання могло спри- чинити невиношування вагітності?

+ Токсоплазмоз

– Трихомоноз

– Балантидіаз

– Лямбліоз

– Амебіаз

1120.Пацієнт, що має на відкритій частині тіла безболісні ви- разки, покриті коричнево-червоними кірками, звернувся до лі- каря. Після видалення цих кірок показалася поверхня, укрита грануляціями. Під час мікроскопування мікропрепаратів, по- фарбованих за Романовським–Гімза, було виявлено мікроорга- нізми сферичної та овальної форми. Тривалість хвороби була більше одного року. Який мікроорганізм може викликати цю

 
 

1 Питання пропонувалося на іспиті 2004 року, але воно невдало сформульовано. Чоти- риядерну цисту має не тільки дизентерійна амеба, але й лямблія. Цисти виділяє носій (в оформленому або в напівоформленому калі), якого терміново госпіталізувати не треба (лікування безсимптомних носіїв проводиться амбулаторно), а у випадку проносу, тобто при гострій формі амебіазу, у калі будуть тканинні трофозоїти, а ніяк не зрілі чотири- ядерні цисти! Краще вже було б поставити питання так: "Який збудник викликає захво- рювання, що вимагає госпіталізації?"


 

хворобу?

Lamblia intestinalis

Leishmania tropica var. major

Trichomonas hominis

+ Leishmania tropica var. minor

Leishmania donovani

1121.Під час мікроскопії мазка фекалій людини виявлено восьмиядерні цисти. Кому з найпростіших вони належать?

– Балантидію

+ Амебі кишковій

– Лямблії

– Трихомонаді кишковій

– Токсоплазмі

1122.У хворого спостерігаються нудота, блювання, часті (20 раз на добу) рідкі фекалії з домішками слизу й крові. Під час мікроскопічного дослідження фекалій було виявлено вегета- тивні форми, які мають 2 ядра й війки, та одноядерні цисти. Який найбільш імовірний діагноз можна припустити у хворого?

– Токсоплазмоз

– Амебіаз

– Лямбліоз

+ Балантидіаз

– Трихомоноз1

1123.Під час обстеження вагітної жінки була виявлена Trichomonas vaginalis. В якій біологічній формі цей паразит найчастіше зустрічається в організмі людини?

– Цисти з 4 ядрами

+ Трофозоїта

– Цисти з 8 ядрами

– Одноядерної цисти

– Мерозоїта

1124.У людини виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. Під час аналізу крові знайдено одноклітинні організми півмісячної форми із загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:

– лейшманія

+ токсоплазма

– амеба

 
 

1 У БЦТ – кишковий трихомоноз, але ж такої хвороби не існує.


 

– лямблія

– трихомонада

1125.До лікарні потрапили пацієнти зі скаргами на загальну слабість, біль у кишечнику, розлади травлення. Під час дослі- дження фекалій було виявлено цисти із чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?

– Балантидія

– Амеби кишкової

– Амеби ротової

+ Амеби дизентерійної

– Лямблії1

1126.У порожнині каріозних зубів знайдені паразитичні най- простіші. Установлено, що вони належать до класу Саркодо- вих. Вважається, що вони можуть викликати деякі ускладнен- ня при стоматологічних захворюваннях. Цими одноклітинними є:

Entamoeba coli

Amoeba proteus

Entamoeba histolytica

Lamblia intestinalis

+ Entamoeba gingivalis

1127.Під час обстеження лікарями санітарно-епідеміологічної станції працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які заражають інших людей. При паразитуванні в людини якого збудника це можливо?

– Малярійного плазмодія

+ Дизентерійної амеби

– Трипаносоми

– Дерматотропних лейшманій

– Вісцеротропних лейшманій

1128.У жінки в анамнезі два викидні, третьою народилася ди- тина з багатьма вадами розвитку (відсутні верхні кінцівки, не- дорозвинені нижні кінцівки). Результатом паразитування в ор- ганізмі жінки якого збудника можуть бути ці аномалії розви- тку?

Entamoeba histolytica

 
 

1 Насправді цисти лямблій теж мають 4 ядра, хоча там є й додаткові відмінні ознаки (до- бре окреслена двоконтурна оболонка, можуть бути помітні парабазальне тіло та джгути- ки всередині), тобто ця відповідь теж правильна. Мабуть, слід було б у питанні додатко- во зазначити характер оболонки, щоб не виникало зайвих проблем при відповіді.


 

Lamblia intestinalis

Balantidium coli

Trichomonas hominis

+ Toxoplasma gondii

1129.У пацієнта лихоманка з подвійним щоденним підвищен- ням до 39–40°C, збільшенням селезінки та печінки. Аналіз крові показав анемію. Яку хворобу можна запідозрити в паці- єнта?

+ Лейшманіоз

– Гіардіоз

– Трихомоноз

– Балантидіаз

– Трипаносомоз

1130.Через три тижні після відрядження в Індію температура тіла журналіста вранці різко підвищилася, супроводжувалася ознобом та головним болем. Через кілька годин температура знизилася. Напади стали повторюватися через день. Був пос- тавлений діагноз: тропічна малярія. Яка стадія розвитку плаз- модія є інфекційною для самки анофелеса?

– Шизонти

– Мерозоїти

+ Гаметоцити

– Мікрогамети

– Спорозоїти

1131.Під час дослідження мазка крові, узятого від хворої лю- дини й забарвленого за Романовським, лікар виявив найпро- стіших і діагностував хворобу Шагаса. Яке найпростіше викли- кало цю хворобу?

Leishmania donovani

Toxoplasma gondii

Leishmania tropica

Trypanosoma brucei

+ Trypanosoma cruzi

1132.У дитини були нудота, блювання й болі в правому підре- бер'ї. Під час дослідження фекалій було знайдено овальні цис- ти (8–14 мкм) з 2–4 ядрами. Яку хворобу можна запідозрити в пацієнта?

+ Гіардіоз

– Амебіаз

– Трихомоноз

– Трипаносомоз


 

– Лейшманіоз

1133.У мазку крові пацієнта з малярією знайдено клітини ма- лярійного плазмодія, які займають майже весь еритроцит. Ядра великі, помітний пігмент. Яку стадію еритроцитарної шизогонії виявлено в препараті?

– Спорозоїти

– Трофозоїти

– Кільцеві трофозоїти

+ Мерозоїти

– Ооцисти

1134.До лікаря-гінеколога звернулася жінка зі скаргами, що характерні для запального процесу в піхві. Який вид найпро- стіших може викликати ці скарги?

Plasmodium malariae

Toxoplasma gondii

+ Trichomonas vaginalis

Entamoeba coli

Lamblia intestinalis

1135.Під час дослідження мазка спинномозкової рідини, за- барвленого за Романовським, було виявлено найпростіших у формі півмісяця зі звуженим кінцем, блакитною цитоплазмою й червоним ядром. Про яку хворобу може йти мова?

– Лейшманіоз

– Малярія

+ Токсоплазмоз

– Трипаносомоз

– Амебіаз

1136.Людина, яка проживала в ендемічному осередку, пере- хворіла триденною малярією. Через півтора року після переїз- ду в іншу місцевість захворіла малярією знову. Яка найбільш імовірна форма цього захворювання?

– Суперінфекція

– Реінфекція

– Персистувальна інфекція

+ Рецидив

– Вторинна інфекція

1137.Пацієнт, що працює на свинофермі, скаржиться на періо- дичні болі в животі, рідкі випорожнення з домішками слизу й крові, головний біль, слабкість, лихоманку. Дослідження тов- стого кишечнику виявило виразки розміром від 1 мм до кількох сантиметрів, фекалії містили овальні одноклітинні організми з


війками. Яку хворобу можна припустити?

– Амебіаз

– Лямбліоз

+ Балантидіаз

– Токсоплазмоз

– Трихомоноз

1138.Наведіть приклад природно-осередкового захворювання, що спричинене джгутиковими.

– Трихомоноз

+ Трипаносомоз

– Токсоплазмоз

– Лямбліоз

– Балантидіаз

1139.Серед найпростіших є вільноіснуючі й паразитичні фор- ми. Хвороби, що викликаються паразитичними найпростішими, мають загальну назву:

+ протозоози1

– трематодози

– філяріатози

– нематодози

– цестодози

1140.До лікаря звернувся хворий зі скаргами на біль у животі, часті рідкі випорожнення з домішками слизу й крові. При до- слідженні фекалій у мазку виявили вегетативні форми найпро- стіших розміром 30–40 мкм, що містять велику кількість фаго- цитованих еритроцитів. Яке протозойне захворювання в цього хворого?

– Лейшманіоз

– Трихомоноз

– Лямбліоз

– Токсоплазмоз

+ Амебіаз

1141.Деякі з найпростіших у несприятливих умовах утворюють цисти. Укажіть таку тварину:

– малярійний плазмодій

– трипаносома

– трихомонада кишкова

+ амеба дизентерійна

– трихомонада піхвова

 
 

1 У БЦТ помилково написано "протозоонози" (такого слова не існує).


 

1142.У фекаліях хворого з розладом шлунково-кишкового тракту виявлені одноклітинні тварини овальної форми, вкриті короткими війками. Їх цитоплазма містить дві пульсуючі ва- куолі, мікро- і макронуклеус. На яку хворобу вказують ці озна- ки?

– Амебіаз

+ Балантидіаз

– Токсоплазмоз

– Вісцеротропний лейшманіоз

– Лямбліоз

1143.У вагітної жінки підозра на токсоплазмоз. Який ефектив- ний метод діагностики токсоплазмозу підтвердить діагноз?

– Полімеразна ланцюгова реакція

– Клінічний аналіз крові

+ Мікроскопія крові

– ДНК-аналіз

– Реакція Кассоні

1144.У хворого виявлено африканську сонну хворобу. Яка ко- маха, кусаючи хворого, могла передати йому збудника цієї хвороби?

– Вольфартова муха

– Хатня муха

– Осіння жигалка

+ Муха цеце

– Блощиця

1145.У мазках калу хворого були виявлені цисти найпростіших організмів. До яких із перерахованих нижче видів вони можуть належати?

+ Lamblia intestinalis

– Trichomonas tenax

– Trichomonas hominis

– Chilomastix mesnili

– Trichomonas vaginalis

1146.У жінки, що живе в Туркменії, після укусу москіта на об- личчі утворилася виразка. Після мікроскопії відокремлюваного з виразки був поставлений діагноз: дерматотропний лейшма- ніоз. Яка стадія лейшманій була знайдена в клітинах шкіри хворої?

– Джгутикова

– Війкова

+ Безджгутикова


 

– Із псевдоподіями

– Циста1

1147.Вивчаючи мазок із сечостатевих шляхів чоловіка під мік- роскопом, лаборант виявив найпростіших, що мають наступні ознаки: тіло грушоподібної форми розміром 20 мкм, є 4 джгу- тики й ундулююча мембрана, ядро, вакуолі, аксостиль. Ви- значте даного паразита.

+ Трихомонада піхвова

– Лямблія

– Трихомонада кишкова

– Трипаносома

– Токсоплазма

1148.Під час трьох вагітностей у жінки спостерігаються викид- ні. У процесі обстеження відмічено, що жінка протягом трива- лого часу проводила відпустку на півдні України, проживала в сім'ї, де була кішка. Яким паразитом могла заразитись жінка, щоб він міг бути причиною викиднів?

– Лямблією

– Амебою

– Плазмодієм

+ Токсоплазмою

– Балантидієм

1149.При санітарному обстеженні водойми, в якій купаються діти з оздоровчого табору, виявлені цисти овальної форми розміром 50–60 мкм у діаметрі, у цитоплазмі яких видно 2 ядра (велике й мале). Цисти яких найпростіших знайдено у воді?

– Лямблії

+ Балантидія

– Токсоплазми

– Амеби

– Евглени

1150.Під час мікроскопування виділень з ясен хворого, який страждає на пародонтоз, знайдені найпростіші грушоподібної форми, які мають довжину тіла 6–13 мкм. У клітині є одне яд- ро, на передньому кінці розташовані 4 джгутики, є ундулююча мембрана. Яких найпростіших виявили у хворого?

– лейшманій

+ трихомонад

– амеб

 
 

1 У БЦТ – вегетативна, однак усі перераховані вище стадії є вегетативними.


 

– балантидіїв

– лямблій

1151.До інфекційної лікарні потрапив хворий у важкому стані із симптомами зневоднення організму, болями в кишечнику, анемією, кров'яним проносом. Лікар запідозрив наявність амебної дизентерії, але діагноз у процесі лабораторної діагно- стики не підтвердився. Яке протозойне захворювання, крім ди- зентерії, може викликати подібну симптоматику в людини?

+ Балантидіаз

– Лямбліоз

– Трихомоноз

– Токсоплазмоз

– Трипаносомоз

1152.Пацієнтка скаржиться на поганий сон, знижену праце- здатність, свербіж, відчуття печії в ділянці зовнішніх статевих органів, гнійні пінисті виділення. При диференційній діагно- стиці виявлено одноклітинні організми грушоподібної форми з 4-ма джгутиками й шипом на протилежному кінці тіла. Який це вид організмів?

Lamblia intestinalis

Trichomonas hominis

+ Trichomonas vaginalis

Toxoplasma gondii

Entamoeba gingivalis

1153.Останнім часом захворювання токсоплазмозом досить часто трапляється в немовлят. Що є причиною цього?

– Недотримання правил особистої гігієни

– Спадкові фактори

– Фактори навколишнього середовища

– Родові травми

+ Внутрішньоутробне зараження від хворої матері

1154.При мікроскопічному дослідженні свіжих фекалій хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров'ю ("малинове желе") були виявлені великі клітини з одним ядром та погли- неними еритроцитами. Для якого з перелічених нижче найпро- стіших характерна така морфологічна форма?

Giardia lamblia

Campylobacter jejuni

Toxoplasma gondii

+ Entamoeba histolytica

Balantidium coli


1155.До лікаря звернулася жінка зі скаргами на сонливість, швидку стомлюваність, виснаження, лихоманку. Відомо, що вона нещодавно повернулася з подорожі по Африці. Який ос- новний метод лабораторних досліджень слід провести для встановлення діагнозу?

+ Мікроскопічне дослідження мазків крові та пунктату лімфатичних вузлів

– Біохімічне дослідження

– Імунологічні реакції1

– Клінічний аналіз крові

– Біологічний метод

1156.До лікаря звернулась жінка 25 років зі скаргами на рідкі випорожнення, здуття живота, втрату апетиту. При мікроскопії мазків з випорожнень знайдені лямблії. Який основний меха- нізм передачі збудника?

– Парентеральний

+ Фекально-оральний

– Статевий

– Трансмісивний

– Контактний

1157.При обстеженні робітників кафе у фекаліях одного з них виявлено вегетативні форми Balantidium coli. Які заходи пот- рібно застосувати, щоб уникнути розповсюдження інвазії?

+ Ізолювати носія інвазії та провести його лікування

– Зробити запобіжні щеплення всім робітникам кафе

– Відсторонити від роботи носія інвазії

– Провести дезінфекцію робочого приміщення

– Ніяких заходів не потрібно

1158.У нальоті з ясен хворого на пародонтоз були виявлені одноклітинні організми грушоподібної форми з 4 джгутиками. Яке з перелічених найпростіших знаходилося в нальоті?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.