Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ 6 страницаBalantidium coli

Trichomonas hominis

Entamoeba gingivalis

+ Trichomonas tenax

Acanthamoeba

1159.Жінка народила дитину з множинними вадами розвитку (гідроцефалія, недорозвинуті кінцівки). Є підозра на токсо- плазмоз. Який метод необхідно використати для уточнення ді- агнозу?

 
 

1 У БЦТ – алергічний метод.


 

– Клінічний аналіз крові

+ Серологічні дослідження

– Дослідження мазків фекалій

– Біохімічний аналіз крові

– Дослідження пунктату грудини

1160.При дослідженні мазків з порожнини рота в пацієнта були знайдені вегетативні форми Trichomonas tenax. До якого виду симбіозу можна їх віднести?

– ектопаразитизм

– ендопаразитизм

+ коменсалізм

– мутуалізм

– синойкія

1161.У хворого з підозрою на одне з протозойних захворювань досліджено пунктат лімфатичного вузла. У препараті, забарв- леному за Романовським–Гімзою, виявлено тільця півмісяцевої форми із загостреним кінцем, блакитною цитоплазмою, ядром червоного кольору. Яких найпростіших виявлено в мазках?

– Малярійних плазмодіїв

– Дерматотропних лейшманій

– Вісцеротропних лейшманій

+ Токсоплазм

– Трипаносом

1162.У калі працівника ресторану знайдено цисти. Вони мають 4 ядра однакового розміру. Якому найпростішому належать ці цисти?

Entamoeba coli

Balantidium coli

+ Entamoeba histolytica

Trichomonas vaginalis

Toxoplasma gondii

1163.При огляді хворої лікар-гінеколог відмітив симптоми за- палення статевих шляхів; у мазку, взятому з піхви, виявлено овальні грушоподібні найпростіші із шипом, від передньої час- тини відходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?

– Лямбліоз

– Лейшманіоз1

– Токсоплазмоз

 
 

1 У БЦТ тут "кишковий трихомоноз", але такого захворювання не існує (Trichomonas hom- inis не патогенна).


 

+ Урогенітальний трихомоноз

– Балантидіаз

1164.Хворий звернувся до стоматолога із симптомами запа- лення в ротовій порожнині. У мазках, взятих з поверхні зубів та ясен, виявлені найпростіші з непостійною формою тіла, яка змінюється внаслідок утворення псевдоніжок. Розмір тіла від 6 до 30 мкм. Укажіть вид найпростішого.

– Кишкова амеба

– Дизентерійна амеба

– Кишкова трихомонада

– Лямблія

+ Ротова амеба

1165.Пацієнт через 15 діб після повернення з багатомісячного плавання в районах Середземномор'я та Західної Африки від- чув слабкість, головний біль, періодичні підвищення темпера- тури. Лікар запідозрив у хворого малярію. Який із перерахова- них методів є найбільш адекватним у діагностиці даного за- хворювання?

– Мікробіологічний

+ Мікроскопічний

– Серологічний

– Алергічний

– Біологічний

1166.Під час мікроскопічного дослідження в калі виявили восьмиядерні цисти. Якому найпростішому належать ці цисти?

Balantidium coli

Giardia intestinalis

Trichomonas hominis

+ Entamoeba coli

Toxoplasma gondii

1167.Під час огляду працівників ресторану лікарі часто помі- чають асимптоматичний паразитоз: абсолютно здорові особи є носіями цист, що заражають інших людей. Паразитування яких паразитів робить це можливим?

+ Entamoeba histolytica

Plasmodium vivax

Trypanosoma gambiense

Leishmania donovani

Leishmania infantum

1168.У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз". Яка з перерахованих серологічних


реакцій має діагностичне значення? 1

– Реакція нейтралізації

– Реакція гемадсорбції

– Реакція аглютинації

– Реакція гальмування гемаглютинації

+ Реакція зв'язування комплементу

1169.В анамнезі в жінки три викидні, внаслідок четвертої ва- гітності народилася дитина з ураженням центральної нервової системи й очей, збільшенням лімфовузлів, селезінки. Відомо, що вдома в пацієнтки живуть дві кішки. Мікроскопічним дослі- дженням мазків крові й пунктатів лімфовузлів у клітинах вияв- лені тільця у формі півмісяця, один кінець загострений і має утворення у вигляді присоска, інший закруглений. Який пара- зит виявлений у жінки?

+ Toxoplasma gondii

Lamblia intestinalis

Balantidium coli

Trichomonas hominis

Plasmodium vivax

1170.У 60-річної жінки з тяжкою формою пародонтозу при мік- роскопічному дослідженні зіскрібку ясен були виявлені одно- ядерні найпростіші розміром 3–60 мкм із широкими псевдопо- діями. Які найпростіші були виявлені у хворої?

+ Entamoeba gingivalis

Trichomonas tenax

Entamoeba histolytica

Toxoplasma gondii

Balantidium coli

Питання із БЦТ, які не увійшли до основного тексту

Питання.Назвіть збудників природно-осередкових хвороб людини, що належать до підцарства Найпростіших. Варіанти відповідей: а) трипаносо- ми, лейшманії, малярійні плазмодії; б) лямблія, трихомонада урогенітальна, балантидій; в) амеба кишкова, амеба дизентерійна; г) лейшманія вісцеральна, трихомонада ротова; д) трихомонада піхвова, трихомонада ротова, лямблія. Пропонується варіант а як правильний. Дійсно, є природно-осередкові три-

 
 

1 Це питання було на іспиті в 2011 і 2012 рр. Однак слід зауважити, що в курсі медичної біології докладно серологічні методи не розглядаються (їх вивчають студенти в курсі мікробіології, вірусології й імунології), до того ж в основному підручнику Пішака-Бажори "Медична біологія" (Вінниця: Нова книга, 2004), рекомендованому МОЗУ, даний метод діагностики токсоплазмозу – РЗК – не згадується взагалі, а говориться лише, що викори- стовуються серологічні методи.


 

паносомози й лейшманіози, але ж малярія не є природно-осередковою, хоча й поширена в певних районах земної кулі. Ніякі тварини не хворіють на ті види малярії, якими хворіє людина, тому малярія людини є антропонозною енде- мічноюхворобою, а "ендемічний" і "природно-осередковий" – це не одне й те саме.

Питання.Описані рецидиви 4-денної малярії, спричинені травмою чи хірургічним утручанням через 10–20 років після першого захворювання. Вибе- ріть найбільш правильне пояснення цього явища: а) протягом тривалого часу після першого нападу в печінці спостерігається шизогонія, а після травми чи операції в кров із печінки потрапляють тканинні мерозоїти; при первинному зараженні в тканини печінки проникають спорозоїти; б) протягом тривалого часу після першого нападу в печінці спостерігається шизогонія, а після трав- ми чи операції в кров із печінки потрапляють тканинні мерозоїти; в) при пер- винному зараженні в тканини печінки проникають спорозоїти 2 типів: одні з них (тахіспорозоїти) починають рости й розмножуватися одразу ж і зумов- люють первинне захворювання, інші (брадиспорозоїти) довгий час зберігаю- ться в тканинах печінки; г) після першого нападу в крові довгий час триває еритроцитарна шизогонія при малій кількості еритроцитів, що клінічно не проявляється, а після травми чи операції знижується імунітет і збільшується кількість плазмодіїв; д) протягом тривалого часу після першого нападу в пе- чінці спостерігається шизогонія, а після травми чи операції в кров з печінки потрапляють тканинні мерозоїти; після першого нападу в крові довгий час триває еритроцитарна шизогонія при малій кількості мерозоїтів. Пропонуєть- ся варіант в як правильний. Але слід зауважити, що ця відповідь лише описує факт зберігання плазмодія в клітинах печінки й не пояснює, чому ж усе-таки травма чи операція є стимулом для активізації розмноження збудника. Більш того, відомі випадки повернення малярії через багато років після видужання у відсутності операційного втручання. Та й відповіді дуже довгі.

Питання.Під час мікроскопічного дослідження препарату, приготов- леного з фекалій хворого на амебну дизентерію й пофарбованого розчином Люголя, виявлено тканинну форму дизентерійної амеби (еритрофаг). Для якої форми амебіазу характерні такі результати дослідження? Варіанти відповідей: а) хворий є носієм дизентерійних амеб; б) хворий перебуває на стадії ремісії; в) хворий страждає хронічною формою амебної дизентерії; г) хворий страждає гострою формою амебіазу; д) у хворого рецидив амебіазу. Пропонується варіант г як правильний. Але варіант д теж буде правильний, бо рецидив – це повернення симптомів хвороби, і при рецидиві амебіазу бу- дуть як раз виявлятися тканинні форми амеби.

Питання.Самка малярійного комара під час укусу всмоктала кров людини, хворої на малярію. Яка максимальна кількість ооцист малярійного плазмодія може утворитися в її організмі, якщо туди потрапило чотири макрогаметоцити й п'ять мікрогаметоцитів? Варіанти відповідей: а) чоти- ри; б) один; в) два; г) три; д) п'ять. Правильна відповідь а. Питання ми не включили до основного тексту як нецікаве, і що не має практичного значен- ня.

Питання.У фекаліях хворого на хронічний коліт виявлено кулеподібні цисти діаметром 10 мкм із 4 ядрами. Якому найпростішому вони нале- жать? Варіанти відповідей: а) лямблії; б) дизентерійній амебі; в) баланти- дію; г) кишковій амебі; д) ротовій амебі. Пропонується варіант б як правиль-


 

ний. Однак овальні (кулеподібні) цисти характерні для лямблій, а в дизенте- рійної амеби цисти округлі. Крім того, щоб відрізнити цисти амеби від цист лямблії, необхідно описувати додаткові ознаки цист. В англійському варіанті питання (у збірнику "Collection of tasks for preparing for test examination in natural science «Krok-1 General Medical Training»", V. F. Moskalenko et al., eds. – K.: Medicine, 2006) ситуація краща – сказано, що цисти круглі.


 

ГЕЛЬМІНТИ

1171.Що з переліченого є лабораторною експертизою трихіно- зу?

– Овоскопія фекалій

– Овоскопія сечі

– Виявлення паразитів і їх яєць у зіскрібку з періанальної ділянки

– Овоскопія дуоденального вмісту

+ Біопсія м'язів

1172.У хворого збільшена печінка, нудота, підвищена темпера- тура, печінкові коліки. У фекаліях виявлені великі (140×80 мкм) жовті овальні яйця із кришечкою. Яке це може бути за- хворювання?

+ Фасціольоз

– Опісторхоз

– Аскаридоз

– Ехінококоз

– Дикроцеліоз

1173.Хворий, що проживав у Західному Сибіру, скаржиться на слабість, зниження апетиту, нудоту, головний біль, біль у пра- вому підребер'ї. Любить рибу й свинину. Який гельмінтоз слід передбачити?

– Аскаридоз

– Теніоз

– Дифілоботріоз

– Трихінельоз

+ Опісторхоз

1174.Санстанція заборонила продаж партії риби, зараженої плероцеркоїдами. Ці личинки можуть викликати:

– трихінельоз

– анкілостомоз

+ дифілоботріоз

– теніоз

– трихоцефальоз

1175.Дитина неспокійно спить, уві сні скрегоче зубами, роз- чухує періанальну зону. Виявлено тонких білих черв'яків зав- довжки 1 см із загостреними кінцями. Про який гельмінтоз можна подумати?

– Трихоцефальоз

– Аскаридоз

– Трихінельоз

+ Ентеробіоз


 

– Стронгілоїдоз

1176.У хворого з вираженою анемією й алергічними проявами у фекаліях виявлено маленькі рухомі черв'ячки червоного ко- льору величиною 1 см. Яка хвороба найбільш імовірна?

– Аскаридоз

+ Анкілостомідоз

– Дракункульоз

– Лоаоз

– Трихінельоз

1177.Лікар прописав хворому дієтичне харчування, яке вклю- чає страви із сирої яловичої печінки. Які наслідки можуть ви- никнути в цьому випадку?

– Можливе зараження цистицеркозом

– Можливе зараження фасціольозом

– Можливе зараження опісторхозом

– Можливе зараження ехінококозом

+ Зараження переліченими хворобами неможливе

1178.Під час обстеження працівників установи громадського харчування виявлено осіб, які хворі на гельмінтози. При якому захворюванні вони являють собою загрозу для оточуючих?

– Опісторхозі

– Парагонімозі

– Ехінококозі

+ Теніозі

– Вухереріозі

1179.У лабораторії під час мікроскопії харкотиння хворого на пневмонію випадково виявлено личинки гельмінтів. Під час аналізу крові виявлено еозинофілію. Який гельмінтоз можна передбачити?

– Вухереріоз1

+ Аскаридоз

– Трихоцефальоз

– Парагонімоз

– Опісторхоз

1180.На ринку під час проведення ветеринарно-санітарної ек- спертизи свинини були виявлені личинки, звиті в спіраль. М'ясо до продажу було не допущене, бо уражене:

– кривоголовкою

+ трихінелою

 
 

1 Інший варіант: ентеробіоз.


 

– аскаридою

– волосоголовцем

– некатором

1181.Під час овогельмінтоскопії калу й харкотиння виявлено великі (100 мкм) золотисті яйця з товстою оболонкою й кри- шечкою, на протилежному полюсі – горбок. Поставте діагноз:

– гіменолепідоз

+ парагонімоз

– анкілостомідоз

– ехінококоз

– лоаоз

1182.У хворої жінки 54 років виявлено дифілоботріоз. При вживанні яких продуктів вона заразилася цією хворобою?

+ Недостатньо просоленої риби та ікри

– Сирої печінки корови

– Сирих раків або крабів

– Недостатньо термічно обробленого м'яса корови

– Недостатньо термічно обробленого м'яса свині

1183.У студента з Ємену набрякла та болить права ступня. Під шкірою видно білуватий шнуроподібний утвір, що нагадує ва- рикозну вену, на його кінці – міхурець діаметром 1 см. Сфор- мулюйте діагноз:

– онхоцеркоз

– теніїдоз

+ дракункульоз

– парагонімоз

– вухереріоз

1184.Назвіть найбільш імовірний шлях зараження фасціольо- зом:

+ через сиру воду зі стоячих водойм, немиті овочі

– через сиру печінку свині

– через недостатньо піджарене або проварене м'ясо свині

– через сиру печінку корови

– через сиру або недостатньо кулінарно оброблену рибу

1185.У сім'ї троє дітей молодшого шкільного віку. Один із них хворий на гіменолепідоз. Для виключення захворювання в ін- ших членів сім'ї необхідно дослідити:

– мокроту

– сечу

– кров

– дуоденальний уміст


 

+ фекалії

1186.Під час пункції кісти печінки (пухлини з рідиною) у про- зорій, ледь жовтуватій рідині виявлено дрібні білуваті утвори у вигляді піщинок. Який гельмінтоз можна передбачити?

+ Ехінококоз

– Фасціольоз

– Шистосомоз

– Гіменолепідоз

– Цистицеркоз

1187.У калі хворого з розладом травлення виявлено великі овальні жовтуваті яйця з темно-коричневою нерівною оболон- кою, у середині – темна маса, на полюсах – вільні простори у формі півмісяця. Який діагноз?

+ Аскаридоз

– Теніоз

– Фасціольоз

– Трихінельоз

– Трихоцефальоз

1188.У хворого головний біль, біль у м'язах під час руху, при ковтанні, жуванні та обертанні очей, слабість, температура, набрякання повік і обличчя. Яйця в калі та періанальній зоні відсутні. Який це ймовірний гельмінтоз?

– Цистицеркоз

+ Трихінельоз

– Анкілостомоз

– Ехінококоз

– Трихоцефальоз

1189.Під час мікроскопії фекалій виявлено дрібні (30 мкм) блі- до-жовтуваті овальні яйця з тонкою оболонкою. На одному з полюсів – кришечка, біля якої помітні виступи оболонки. Який це вид паразита?

– Волосоголовець

– Печінковий сисун

– Стьожак широкий

+ Котячий сисун

– Аскарида

1190.Студент з Африки скаржиться на біль унизу живота й при сечовипусканні, кров у сечі. В осаді сечі виявлено еритроцити й великі (біля 120 мкм) овальні яйця із шипом на одному з по- люсів. Назвіть збудника:

Opisthorchis felineus


+ Schistosoma haematobium

Trichocephalus trichiurus

Onchocerca volvulus

Paragonimus ringeri

1191.У хворого в калі виявлена довга біла стрічка гельмінта, членики якого мають більшу ширину, ніж довжину, у їхньому центрі – темний розеткоподібний утвір. Як називається захво- рювання?

– Онхоцеркоз

+ Дифілоботріоз

– Парагонімоз

– Теніаринхоз

– Трихоцефальоз

1192.У калі хворого випадково було виявлено округлі безко- лірні утвори із двоконтурною жовтуватою оболонкою, у сере- дині – 3 пари гачків. Ниткоподібних утворів немає. Поставте діагноз:

+ теніїдоз

– гіменолепідоз

– теніоз

– теніаринхоз

– дикроцеліоз

1193.У населеному пункті, розташованому на березі Дніпра, виявлено випадки опісторхозу. З метою профілактики сан- станція зобов'язана попередити жителів про необхідність:

– добре проварювати м'ясо

+ добре проварювати й прожарювати рибу

– кип'ятити питну воду

– додержуватися правил особистої гігієни, обдавати овочі та фрукти ок- ропом

– не ловити раків

1194.Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на розлади трав- лення. В її фекаліях постійно з'являються білі плоскі рухливі членики. Під час лабораторного дослідження встановлено, що це довгі вузькі проглотиди з розміщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17–35 бічних відгалужень із кожного боку. Який вид гельмінта паразитує в кишечнику жінки?

Echinococcus granulosus

Hymenolepis nana

+ Taeniarhynchus saginatus

Diphyllobothrium latum


Taenia solium

1195.У лабораторних кроликів під час розтину був виявлений ехінокок. Кролик, як і людина, є для паразита:

– додатковим хазяїном

+ проміжним хазяїном

– переносником

– остаточним хазяїном

– резервуарним хазяїном

1196.У хворої дитини періодично буває біль у животі, рідкі фе- калії, нудота. Одного разу із блювотою виділився циліндрич- ний білий черв'як 15 см. Яке лабораторне дослідження слід провести?

– Виявлення в калі члеників та кількості бічних відгалужень матки

– Виявлення личинок гельмінта в м'язах шляхом біопсії

– Овоскопія навколовідхідникової зони методом зіскрібка або за допомо- гою липкої стрічки

– Дослідження фекалій та дуоденального вмісту на яйця

+ Дослідження фекалій на яйця

1197.Жінка 40 років має симптоми механічної жовтяниці. Як з'ясувалося, вона хвора на фасціольоз. Яким шляхом зарази- лася жінка?

– Через забруднені руки, після того як погладила бездомного собаку

– Через забруднені руки, після того як погладила бездомну кішку

– З'їла недостатньо прожарену печінку свині

+ З'їла немиті ягоди суниці

– З'їла паштет з яловичої печінки

1198.У студента з Африки під час мікроскопії мазків крові, за- барвлених за Романовським, виявлено личинки гельмінтів. Про який гельмінтоз може йти мова?

– Анкілостомідоз

– Дикроцеліоз

+ Філяріоз

– Стронгілоїдоз

– Теніїдоз

1199.При вживанні м'яса якої тварини людина заражається трихінельозом?

– Рака та краба

– Корови

+ Свині

– Курки

– Риби


 

1200.При якому захворюванні хворий буде небезпечним для оточуючих?

– Фасціольозі

+ Гіменолепідозі

– Ехінококозі

– Дифілоботріозі

– Теніаринхозі

1201.У калі виявлено білі гельмінти 5–10 мм, попереду в них – бульбоподібне розширення стравоходу. Яйця знайдено не в калі, а в зіскрібку з періанальних складок, безкольорові, не- симетричні, овальні. Який діагноз?

– Анкілостомідоз

+ Ентеробіоз

– Теніоз

– Трихінельоз

– Трихоцефальоз

1202.До стоматологічного відділення звернувся хворий зі скар- гами на біль у жувальних м'язах. З анамнезу відомо, що паці- єнт захоплюється полюванням і вживає м'ясо диких тварин. Личинкову стадію якого паразита виявлено в результаті біопсії м'язів хворого?

Dracunculus medinensis

Ancylostoma duodenale

Taenia solium

+ Trichinella spiralis

Wuchereria bancrofti

1203.До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на діарею, що періодично з'являється, втрату ваги, черевний біль. Раніше в нього був свербіж шкіри ніг. Потім з'явилися кашель та лихо- манка. Місяць тому пацієнт був у діловій поїздці до Китаю. Під час дослідження фекалій було виявлено овальні прозорі яйця з тонкою оболонкою розміром 55×30 мкм, у яких була личинка. Який це може бути гельмінтоз?

– Стронгілоїдоз

– Трихоцефальоз

+ Анкілостомідоз

– Аскаридоз

– Дифілоботріоз

1204.На м'ясокомбінаті під час санітарної перевірки туш було виявлене зараження їх фасціольозом. Для аналізу було взято:

+ печінку


 

– легені

– мозок

– м'язи

– серце

1205.У студентки з Ємену біль у животі, температура, а раніше були сверблячка, слабість та головний біль. Удома вона купа- лася й прала в ставку. Найбільш імовірне захворювання:

+ шистосомоз

– аскаридоз

– теніоз

– ентеробіоз

– парагонімоз

1206.При дегельмінтизації хворого виділився гельмінт білого кольору довжиною 2 м. Тіло членисте, довжина члеників пере- вищує ширину. На маленькій головці є 4 присоски й гачки у два ряди. Визначте вид паразита:

Echinococcus granulosus

+ Taenia solium

Hymenolepis nana

Taeniarhynchus saginatus

Trichocephalus trichiurus

1207.Хворий 42 років після відрядження до Індії скаржиться на кашель із сильним харкотинням, з домішкою крові, біль у гру- дях, задишку, слабість. Який гельмінтоз слід передбачити в першу чергу?

– Цистицеркоз

– Лоаоз

– Ехінококоз

+ Парагонімоз

– Вухереріоз

1208.Хвора дитина скаржиться на загальну слабість, відсут- ність апетиту, неспокійний сон, свербіж у періанальній зоні. Поставлений попередній діагноз – ентеробіоз. Для уточнення діагнозу треба використати:

– біопсію м'язової тканини

– аналіз дуоденального вмісту

– імунодіагностику1

+ зіскрібок із періанальних складок

 
 

1 У БЦТ тут – "зіскрібок з періанальних складок", і ця відповідь правильна. Однак даний метод теж є методом овогельмінтоскопії (а ця відповідь у БЦТ не була відзначена як правильна).


 

– рентгенологічне дослідження

1209.Хвора 26 років скаржиться на слабість, нудоту, здуття живота, пронос. Іноді бачила в калі та на постільній білизні бі- луваті прямокутні утвори 0,3×1,5 см. Поставте попередній ді- агноз:

– гіменолепідоз

+ теніаринхоз

– фасціольоз

– теніоз

– ентеробіоз

1210.У фекаліях після дегельмінтизації виявлено білі членисті гельмінти завдовжки 1 см. На голівці помітні 4 присоски й хо- боток із гачками у два ряди. Визначте захворювання:

+ гіменолепідоз

– теніоз

– дикроцеліоз

– теніаринхоз

– ехінококоз

1211.Хворий звернувся зі скаргами на загальну слабість, го- ловний біль, нудоту, блювання, рідкі фекалії з домішками сли- зу та крові. Під час мікроскопії дуоденального вмісту та свіжо- го калу виявлено рухомі личинки. Який найбільш імовірний ді- агноз?

+ Стронгілоїдоз

– Дракункульоз

– Парагонімоз1

– Анкілостомідоз

– Трихоцефальоз

1212.Після вигнання гельмінта з кишечнику в його гермафро- дитному членику знайдено яєчник із двома часточками. Це морфологічна ознака:

Hymenolepis nana
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.