Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Міжнародне публічне право – 12, 103-106– норми – 12

– принципи – 160

Міжнародне приватне право –161

Міра – 134

Місцеве самоврядування –93, 94

Мова права (юридична) – 159, 163-166

– термінологія – 25, 163

Модерн – 10, 114, 168

– правовий – 133, 167

Монізм – 42

– підхід – 41

Мораль(-ність)35, 58

– в праві – див. окремо

– максими – 83

– принципи – 91

Мораль в праві –9, 91, 106

Належне –97

– в праві – див. окремо

Належне в праві –57, 66, 91, 92, 193

Народ –

– суверенітет – див. окремо

український – 13

Наука –13,28, 38, 41, 135

– об’єктивність – 28

– соціальна функція – 39

– школа наукова – 13

– юридична – див. окремо

Національно-правова система –12

Нація –12, 14, 15

– антиномії – 14

– українська – 14

Неокантіанство –64

– баденська школа – 64

– в праві – див. окремо

– марбурзька – 64

Неокантіанство в праві –64

Неопозитивізм правовий –148

Неправо –74, 105, 167

Нігілізм –92

– правовий – 35

Норма(-и)54

– моральна – 147, 148, 174

– права – див. окремо

– соціальна – 147

Нормативізм –15, 147

Нормативність права –35, 59, 115

– анормативність – 171

Нормативно-правові акти –10, 74, 77, 85

Норми права –39, 54, 91, 113

– галузеві – див. окремо

– негативна – 174

Обов’язки –58

– громадянські – 139

– держави – див. окремо

Онтологія права –23, 35, 43, 52, 69, 83, 93, 179, 193

– юридична – 35, 43, 184, 187

Особа –15

– права і свободи – 10,

Особистість –14, 65, 112, 119, 141

– в праві – 169

Пандектологія –13

Парадигма –13, 86-88

– правова – 167-172

– політичні – 10

– філософські – 14

Персоналізм –

– правовий – 58

Підручники –

– з теорії держави і права – 15, 16,

– з філософії права – 12, 45, 211

Пізнання –38

– предмет – 64

– об’єкт – 28, 52, 97

– об’єктивність – 29

– соціальне пізнання – див. окремо

– суб’єкт – 28, 37, 52

– суб’єктивність – 29

Пізнання права(див. також гносеоло-гія права) 24, 29, 66, 135

Плюралізм – 56, 165

– методологічний – див. окремо

– принцип – 54

Поведінка правова –132

Позитивізм –

– соціалістичний – 17

– соціологічний – 94

– філософія – 38,

– юридичний – див. окремо

Позитивне право –33, 35, 44, 46, 54, 57, 73, 83-85, 94, 105, 118, 129, 136, 157, 161

Покарання –76, 107

– міра – 107

– справедливість – 151

Політика –10, 14, 65

– і право – 89, 116

реформа політична – 7, 8

– фінансова – 96

Політика права– 39

Політична філософія – див. філософія політики

Політологія –20

Поняття –49

– конструкція – 12

– юридичні – 18

Порівняльне правознавство –39

Постглосатори – 13

Постмодерн (-ізм) – 53

– в праві – 41, 42, 167-172, 193, 195

Потреби– 84

Права людини –8, 57, 59, 124, 127, 131, 136-146, 155

«Загальна декларація прав людини» 138, 144

жінок – 134

конституційні – 139

– «Міжнародний пакт про громадянські і політичні права» – 142

– «Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права» – 142

на життя – 142

– обґрунтування – 140

природні – 83

Право –9, 15, 28, 30, 39, 41, 56-58, 62, 72, 79

– виборче – 138

– визначення (дефініція) – 15-16, 44, 61, 74, 76, 80, 88, 94, 132, 133

– галузі – див. окремо

– діалектика – 83

– закономірності – 23, 73, 79

– ідея – див. окремо

– концепція – 30

– логіка – див. окремо

– неправо (безправ’я) – див. окремо

– нормативність – див. окремо

– позитивне – див. окремо

– поняття – 15, 22, 23, 57, 73, 104, 131, 147

– приватне – див. окремо

– прогрес – 77, 79

– публічне – див. окремо

– римське – див. окремо

– смисл – див. окремо

– соціалістичне – 17, 92

– суб’єктивне право – див. окремо

– сутність права – див. окремо

– українське – 68, 69, 75, 85

– феномен – 23

– феодальне – 73

– церковне – 117

– як мистецтво – 30

– як система – 79

Правова держава –94, 133

Правова культура –42, 75, 77, 116

Правова реальність –9,19, 23, 28, 33, 42

Правова система –13, 42, 79

– України – 73, 85, 89

Правове виховання –

– виправлення засуджених – 108

Правовідносини –164

Правоздатність– 133

Правознавство –15, 73, 122

– українське – 15-16

Правопорушення –74, 77

Правопорядок –35, 61, 62,

Праворозуміння –22, 72, 123, 128, 163-166

– обгрунтування – 23

– плюралістичне – 22-23

Правосвідомість –10, 11, 52, 112

Правотворення –67, 84

Правотворчість –67, 114, 182-183

Прагматизм –119

Практика(-чна)91

– юридична – див. окремо

– як критерій істини – 53, 74, 77, 91

Предмет філософії права –7, 9, 19, 22,

23 45, 57

Приватне право –89, 90

Принцип(-и)

– демократії – 10

– інтерсуб’єктивності – 168, 172

– лібералізму – 10

– права – див. окремо

– соціального натуралізму – 72-78, 94, 96, 97

– толерантності – 54

Принципи права –9, 144

– гуманізму – 75, 77

– невідворотності юр. відповідальнос-ті – 107-110

– рівності – див. окремо

– верховенства права – 62, 70, 77, 192

Природа –45

Природне право –20, 35, 44, 46, 57, 73, 83-85, 87, 88, 120, 157, 162, 167-172, 173-175

– відродженого природного права школа – 65

– ідея – 35, 72, 119

– концепції – 13

– «негативне» 138

– підхід – 91, 123

– теорія – 15

Проблема –14

– наукова – 80

Простір(пространство)–

– правовий – 68

Протестантизм – 119

Психологічна концепція права –15, 160

Психологія –

– правова – 110

Публічне право –89, 90

Раціоналізм –64, 119

Раціональність –52,53

– в праві – див. окремо

– ідеали – 42

Раціональне в праві –119

Реальність –

– правова – див. окремо

Регулювання правове – 90

– диспозитивне – 89

– імперативне – 90

Рефлексія –

– правова – 33, 34

Ризик –171

Римське право –72, 112, 126, 167, 188

Рівність правова –133

– нерівність – 134

– принцип 59, 112

Розум –

– практичний – 12,

Розуміння –29, 41, 159

Розуміння права –8, 9, 30, 79, 91

Самореалізація –

– духовна – 13

– нації – 13

Самосвідомість – 12

– особистості – 15

– нації – 12, 13, 15, 16

– «негативне» – 138

Свавілля – 35, 74, 75, 77, 113

Свідомість – 12

– нації – 12, 14,

Світ – 12, 87

Світогляд– 38

– науковий – 37, 38

– філософський – 37

– юридичний – 38

Свобода –58, 77, 91, 111, 140

– в праві – 157-158

– екзистенціальна – 170

– особистості – 10

Синергетика –54

– метод – див. окремо

Система –12

– концептуальна – 12

Система права –117

– система права України – 98

Смисл– 12

– есхатологічний – 13

– законів – 118

Смисл права –33, 35

Совість –57

Софісти – 167

Соціалізм –

– етичний – 66

Соціал-реформізм –66, 138

Соціальна філософія –18, 23, 27, 45

Соціальне пізнання –28, 59, 70

Соціальний

– контроль – 28,

Соціологія –39

Соціологія права –27, 30, 31, 34, 39, 45, 46, 69, 85, 176-183

– конкретно-соціологічні дослід-ження – 107-109

– методи – 176

– предмет – 177

Соціум – 13

Справедливість –77, 106, 112, 150-156, 165, 169

– визначення – 150

– ідея справедливості – 10

– компенсуюча – 151

– критерії – 35, 58, 76, 81

– почуття справедливості – 10, 15, 132

– принцип – 54

– розподільча – 151

– соціальна – 19, 136, 150

– формальна – 154

Суб’єкт –52, 58

– пізнання – див. окремо

– права – див. окремо

– трансцендентальний – 170

Суб’єкт права – 57, 68, 95

Суб’єктивне право –174

Суб’єктивність –52, 168

Субстанція –

– правова – 13, 16

Суверенітет –

– держави – 41, 62, 105, 160

– народу – 62

– нації – 62

Суд –160

– Конституційний суд – див. окремо

– присяжних – 183

– судова система – 81

– третейський – 105

Судження –118

Сумнів –119

Суспільні науки –29

– дослідження – 29

Суспільство –

– відкрите – 13

– закрите – 13

– як система – 148

Сутність права –9, 13, 23, 27, 29, 59, 62, 84, 134, 161

Текст –53

– деконструкція – 81, 193

Теорія –

– юридична – див. окремо

Теорія держави і права (загальна) –9, 17, 19, 56

– як навчальна дисципліна – 44

Теорія права (загальна) –8, 13, 15, 23, 24, 27, 34, 44, 46, 66, 127, 132

– марксистсько-ленінська – 15, 44

– психологічна – див. окремо

Тлумачення права –114

– доктринальне – 74

– методи – 39

– формально-логічне – 39

Тоталітаризм –10, 45

Традиції – 13

– права – див. окремо

Традиції права – 41

Україна –13, 167

Українська філософія права –17, 210-212

Управління –

– бюрократичне – 111

– система – 111

– централізоване – 111

Утилітаризм – 17

Факт(-и)28

– юридичні – див. окремо

Феноменологічна філософія права –161, 169-170

– правові ейдоси – 13, 161

– феноменологічно-правова редукція – 13

– феномен права – 84, 169

Феноменологія філософська –

– метод – 13, 14, 161

– феноменологічної редукції – 13

Філософія –7, 12, 29, 37, 39, 48, 49, 52, 68, 84

– діалектико-матеріалістична – 52

– національна – 12, 13, 15

– німецька класична – 12

– методологічна функція – 48

Філософія людини –124

Філософія науки –10

Філософія політики– 192

Філософія права –7, 8, 9, 12-14, 17, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 66, 67, 69, 70, 72, 86, 88, 89, 122, 124, 127, 132, 174, 176, 192, 195

– в Україні – 14, 16, 184, 210-212

– викладання – див. окремо

– завдання – 29, 36, 90

– закономірності – 19

– зміст – 19

– конференції – 14, 22, 197-198, 211

– методологія – 24, 178

– предмет – див. окремо

– розвиток – 14

– структура – 19, 124

–як навчальна дисципліна – 19, 44, 45, 46, 48, 211

Фінанси –95

Фінансове право –91-102

– відносини – 98

– законодавство – 93, 95

– метод – 96

– предмет – 95

– система – 96, 97

Формація суспільно-економічна

– підхід - 42

Формула юридична –10, 91, 139, 140

Функції права –29, 54, 70

– оціночна – 29

– прогностична – 20

– регулятивна – 29

Цивілізація(-ний) – 42

– підхід – 42

– локальна – 42

Цивільне право –89, 94, 103

– в Україні – 89

– відносини – 89, 93

– деліктне – 141

– законодавство – 93

– Цивільний Кодекс – 89, 93

Цілі –

– суспільні – 39

Цінність(-ності)46, 144

– людини – 28

– передумови – 29

– права (-вові) – див. окремо

Цінність права –8

Цінності правові –10, 111-115, 141

Час в праві –195

Школи права –

– Болонська – 119

– відродженого природного права – див. Природне право

Юридична відповідальність –75, 107-110, 141

– звільнення від відповідальності – 107

– кримінальна – 107-110

– неповнолітніх – 107-110

– принципи – 107-110, 112

Юридична наука(див. юриспруденція)14,34, 75, 86

– вітчизняна – 72

Юридична практика –9, 50, 54, 56, 59, 86, 115

Юридична соціологія –див. соціологія права

Юридична теорія –34

Юридичний позитивізм –15, 17, 88, 91, 147, 149, 173-175

– неопозитивізм – див. окремо

Юридичні факти –46

Юриспруденція (див. правознавство)23, 28, 37, 38, 123

– понять – див. окремо

Юриспруденція понять –39


 


 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 


Абеляр П. – 14, 118

Августин А. – 14

Агацці Г. – 53

Аквінський Ф. – 150, 167

Алексєєв М. – 44, 45

Алексєєв С.С. – 45, 58, 93, 122, 124

Алекси Р. – 192

Ален О. – 64

Андроу Л. – 190, 191

Апель К.О. – 186

Аристотель – 14, 17, 87, 132, 150, 151, 166

Ауер А. – 123

Бабаев В.К. – 148

Баббіо Н. – 199

Бабенко А.М. – 111, 211

Бабкін В.Д. – 111

Бандура О.О. – 48, 124, 196, 211

Бауер Б. – 15

Бачинін В.М. – 18, 48, 107, 170, 211

Беккаріа Ч. – 74, 75, 76, 94, 107

Бекон Ф. – 119, 132

Бексел Г. – 190

Бентам І. – 174, 175

Бергбом К. – 188

Бердяєв М.О. – 64, 184

Бержель Ж.-Л. – 30

Берман Г.Дж. – 80, 118

Бесчеревних В.В. – 98

Бігун В. – 136, 198, 199

Біленчук П.Д. – 211

Білефельд Г. – 136

Біндердрейтер І. – 200

Бовенсон Л. – 191

Богомолов С. – 169

Бор Н. – 16

Брудер Дж. – 48

Брюггер В. (W. Brugger)– 127, 136

Булгаков М. – 151

Булгаков С.М. – 64, 184

Булигін Є. – 13, 22, 190, 197, 198

Вакенродер – 14

Вальверде К. – 123

Вальвир Ж.Б. – 107

Варчук В.В. – 178

Вебер М. – 195

Вельш В. – 53

Венгеров А. – 58

Вернадський В.І. – 37, 38

Виготський В.С. – 48

Вишеславцев Б.П. – 160, 184

Вишинський О. – 44

Вінницький Д.В. – 96, 97

Вінчі да Л. – 14

Вітгенштейн Л. – 116

Волков Б.С. – 151

Вольтер – 48, 49, 107

Воронова Л.К. – 93

Габермас Ю. – 57, 159, 186

Гаврилюк Р.О. – 94

Гадамер Х.Г. – 159

Гаєк Ф. – 10

Гайдеггер М. – 14, 50, 52, 92, 117

Гарднер Дж. – 192

Гарнік О. – 45

Гегель Г.В.Ф. – 7, 14, 15, 19, 44, 48, 52, 56, 57, 62, 65, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 147, 148, 168, 174, 177, 191, 210

Гелен А. – 124

Гелій А. – 83

Геллер Г.М. – 138

Геракліт – 167

Гете І. – 107

Гоббс Т. – 119, 120, 142, 168, 191

Годме П.М. – 95, 98

Горбунова О.М. – 98

Григор’ян Б. – 123

Грінберг Л.Г. – 152, 154

Гроцій Г. – 72, 75, 76, 119, 120, 133, 168

Губін В. – 124

Гуго Г. – 52

Гудріх – 81

Гумбольдт В. – 150

Гурвіч Ж. – 154

Гуссерль Е. – 48, 52, 117, 162, 169, 171

Давід Р. – 44

Далі С. – 14

Данільян О.Г. – 211

Дворкін Р. – 13, 14, 144, 148, 199

Декарт – 117

Декер Дж. – 136

Демокріт – 157, 167

Джексон – 81

Джойс Дж. – 14

Діденко Н. – 147

Дністрянський С. – 7, 17, 210

Дробозіна Л.А. – 95

Дюркгейм Е. – 75, 176

Евклід – 14

Ейнштейн А. – 14

Екімов А.І. – 155

Еллінек Г. – 62, 138

Елстер Дж. – 150

Енгельс Ф. – 150

Еріашвілі Н.Д. – 92

Ерліх Є. – 182, 189, 210

Жане П. – 64, 65

Жоль К.К. – 48, 111, 211

Зольгер – 14

Зорькін В. – 57

Инойе Т. – 191

Іванов Б.М. – 98

Івін А.А. – 116, 117

Ізгоєв О. – 184

Іконнікова Г. – 45, 46

Ільїн І. – 44, 152, 184

Ірнерій – 119

Йонас Г. – 152

Кабаев В.К. – 148

Казімірчук В.П. – 30

Кант І. – 7, 9, 14, 33, 44, 48, 57,

58, 62, 64, 66, 148, 150, 155, 161,

168, 173, 188, 210

Кантоні К. – 64

Карасьова М.В. – 94, 98

Карбоньє Ж. – 124

Кассірер Е. – 124

Кастберг Ф. – 154

Кауфман А. – 35, 169, 178

Кельман М.С. – 148

Кєрімов Д.А. – 111, 116, 177

Кістяківський Б.О. – 7, 10, 16, 17, 19, 44, 58, 61, 65, 116, 148, 184, 210

Клей М. – 193

Ковальський М. – 7, 19

Коген Г. – 64, 65, 66

Коген Н. – 15

Козельський Я. – 7, 17

Козловський А.А. – 27, 56, 111, 116, 154, 155, 178, 211

Козюбра М.І. – 111, 116, 211

Коїнг Г. – 34

Колодій А.М. – 58, 111

Кон Г. – 171

Конт О. – 49, 173

Копєйчиков В.В. – 148

Копиленко О.Л. – 111

Копнін П.В. – 49

Коркунов М.М. – 7, 147, 185

Корнфельд І. – 45

Коссіо К. – 13

Костицький М.В. – 185, 196, 198, 211

Коттерел Р. – 195

Кравченко Л.В. – 112

Кріле М. – 148

Кудрявцев В.М. – 30

Кузнєцов В.І. – 211

Кун Т.С. – 86

Кьеркегор С. – 15

Кюль К. – 66

Кюнг Г. – 53

Лабанд П. – 147

Лагерспез Е. – 192

Лампе Е.І. – 138

Ланге Ф. – 64

Лаудан Л. – 116

Лейбніц В. – 168

Лекторський В.А. – 53

Лещинський Л. – 200

Лихолат І. – 116

Лібман О. – 64

Лівшиц Р.З. – 148

Ліндал Л. – 194

Лінней К. – 48, 49

Лісовський В.І. – 93

Ллойд Д. – 154, 155

Лоб Й. – 66

Лобода Ю.П. – 111

Лодій П. – 7, 17

Локк Дж. – 72, 73, 74, 119, 148, 168

Лосев А.Ф. – 161

Лукашова О. – 111

Лютер М. – 14

Ляшенко В. – 45, 46

Майгофер В. – 14, 171

Маклачин Б. – 27, 190

Максимов С.І. – 27, 59, 111, 116, 123, 154, 155, 156, 211

Малаат Ч. – 195

Малаш Т.А. – 110

Малініна І. – 45

Мамардашвілі М. – 50

Мамут А. –57

Маноха О.Є. – 196

Манхейм К. – 116

Маркес Г.Г. – 13

Маркс К. – 15, 76, 150

Мартишин О.В. – 58, 59, 151

Марчіч Р. – 178

Марчук М.Г. – 111

Матузов М.І. – 153, 155

Матурано І. – 163

Мех’ю Л. – 183

Мироненко О.М. – 111

Мікешина Л.А. – 54

Мілль Д.С. – 150

Монтеск’є Ш. – 74, 103, 104, 106, 119, 168

Мур М. – 193

Мурашин О.Г. – 148

Муромцев С.А. – 147

Мюллер М. – 171

Наполеон – 14

Неволін К. – 7, 44

Недбайло П.О. – 178

Неновські Н. – 178

Нерсесянц В.С. – 45, 57, 61, 88, 111, 124, 148, 161

Нєкрасов О. – 124

Нікєшина Л.А. – 54

Ніцше Ф. – 14

Новаліс – 14

Новгородцев П.І. – 9, 15, 44, 56, 57, 65, 148, 185, 186

Ньютон І. – 48, 49

Оборотов Ю.М. – 54, 116, 211

Олдосу Й. – 195

Оллеро А. – 66

Онищенко Н.М. – 148

Оноре Т. – 103, 106

Ортега-і-Гассет X. – 131

Остін Д. – 147

Павленко Р.М. – 136

Палієнко М. – 7, 61

Панов М.І. – 211

Парсонс Т. – 117

Паттаро Е. – 24, 193, 199

Паунд Р. – 147

Перельман К. – 154

Перікл – 14

Петражицький Л.І. – 7, 44, 147, 160, 210

Петришин О. В. – 111

Петрова Л.В. – 18, 27, 44, 48, 211

Петтит Ф. – 191

Печеник О. – 24, 190, 199

Пиленко А.А. – 159

Піскотін М.І. – 98

Платон – 14, 17, 86, 87, 147, 150

Плеснер Г. – 124

Познер Р. – 81, 192

Покровський І.А. – 119

Полібій – 85

Постем Г. – 195

Пригожин І. – 54

Прудон Ж. – 54, 76

Пруст М. – 14

Птоломей К. – 37

Рабінович П.М. – 41, 58, 111, 164, 191, 211

Радбрух Г. – 64, 66

Райнах А. – 161

Рассел Б. – 104

Ребіндер М. – 178

Редкін П. – 210

Ренненкампф М. – 7, 17

Ренув’є Ш. – 64

Ренч Т. – 143

Рікер П. – 132, 133, 152

Ровинський Ю.А. – 92, 93

Ролз Дж. – 112, 113, 139, 150

Рорті Р. - 53

Ротондо К. – 194

Роттлеудер Х. – 24, 199

Рулан Н. – 161

Руллер Ж.Ж. –

Руссо Ж.-Ж. – 13, 105, 120, 168

Савальський В.А. – 15

Саммерс Р. – 194

Сан-Фаржо Л. – 107

Сартор Дж. – 24, 150, 194

Сартр Ж.-П. – 116, 171, 199

Селіванов В. – 147

Сельцнік Ф. – 136

Семенова Н.О. – 196, 199, 200

Сєргєвнін С.Л. – 178

Скакун О.Ф. – 111, 148

Сковорода – 12, 13, 68, 210

Сливка С.С. – 211

Сократ – 87, 132

Соловйов В. – 57, 59, 134, 150

Сорокін П. – 44

Спекторський Б.В. – 7, 65, 210

Спіноза Б. – 168

Спіридонов Л.І. – 148

Стоянов А. – 118

Стремхольм С. – 190

Струве П.Б. – 64, 184

Стьопін В.С. – 52

Суарес Ф. – 167

Тарановський Ф.В. – 7, 39, 62, 186

Тарасов Н.Н. – 147

Теннис Ф. – 159

Тихонравов Ю.В. – 148, 149

Топорнін Б. – 58

Траксман Л.О. – 190

Трубецький Є.М. – 57, 184, 185, 186

Туган-Барановський М. – 184

Тулмін С. – 53

Тюбнер Г. – 79

Уайльд Дж. – 170

Ульпіан – 29, 72, 167

Усенко І.Б. – 211

Фейєрабенд П. – 53

Фейєрбах А. – 15, 107

Фехнер Е. – 170, 171

Фіхте Й. – 13, 14, 173, 174

Франк С. – 184

Френк Дж. – 147, 188

Фрідман Л. – 199

Фуко М. – 116

Фуллер Л. – 103

Хаак С. – 193

Хаге Дж. – 194, 195

Хагейстрем А. – 193

Халфіна П.М. – 98

Хаоконссен К. – 199

Харріс Г. – 35

Харт Л.А. – 13, 14, 35, 103, 139, 197

Хелд В. – 194

Хеффе О. – 66, 186, 187

Холмл О.І. – 147

Худяков А.І. – 94, 98

Цахер Е. – 66

Цехарис К. – 107

Ципкін С.Д. – 98

Циппеліус Р. – 29, 48, 103

Цицерон – 72, 84

Четвернін В. – 57

Чефранов В.О. – 18

Чехак Вл. – 103

Чичерін Б.Н. – 148, 185, 211

Чміль Б. – 45, 196, 197, 199, 200

Шайнер Р. – 24

Шекспір В. – 155

Шелер А. – 117, 123

Шеллінг Ф.В.Н. – 14

Шемшученко Ю.С. – 211

Шершеневич Г.В. – 147

Шинер Р. – 199

Шинкарук В.І. – 48

Шкода В.В. – 18, 44, 48

Шлегель Ф. – 14

Шлейермахер Ф.Е.Д. – 14

Шмил У. – 195

Шопенгауер А. – 15

Шпенглер О. – 117

Штайн Л. – 138

Штаммлер Р. – 15, 64, 65, 66

Штірнер М. – 15

Юркевич П.Д. – 19, 48, 185, 186, 210

Юстиніан – 118, 150

Яволен – 88

Ясперс К. – 15

Berman H.J. – 80

Bix B. – 81

Coleman J.L. – 81

Cotterrell R.M. – 81, 195

Ehrlich E. – 210

Greiner W.R. – 80

Jackson B.S. – 81

Kramer M.H. – 81

Moore S.F. – 81

Posner R.A. – 81

Prakken H. – 81

Saliba S.N. – 80

Teubner G. – 79

Windelband W. – 210

Zimmel G. – 210

 

 


 

РУБРИКАЦІЯ ЧАСОПИСУ

«ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА»

 

Редакція пропонує наступну рубрикацію та приблизну тематику проблем філософії права й питань організаційного характеру, що планується для подальшого обговорення на сторінках нашого теоретичного часопису:


1. Проблема специфіки сучасного розуміння предмета філософії права.

2. Онтологія права.

3. Гносеологія права.

4. Методологія сучасного правопізнання.

5. Логіка права. Юридична логіка.

6. Аксіологія права.

7. Філософська антропологія права.

8. Філософсько-соціологічні проблеми права.

9. Філософія держави та загальнофілософські проблеми сучасного державотворення.

10. Філософські засади сучасного конституціо­налізму.

11. Філософія політики.

12. Філософські проблеми публічного права.

13. Філософські проблеми приватного права.

14. Філософські проблеми галузевих юридич­них наук.

15. Філософія права власності.

16. Філософія римського права.

17. Філософія злочину.

18. Філософія покарання. Загальнофілософські засади юридичної теорії відповідальності.

19. Філософія прав людини.

20. Філософія правового волевиявлення.

21. Теоретичні засади сучасних філософсько-правових концепцій.

22. Філософські-теоретичні засади позитивістсь­кого підходу в праві.

23. Проблема співвідношення філософії права і загальної теорії держави і права.

24. Філософсько-теоретичні засади природно-правових концепцій.

25. Філософсько-теоретичні засади соціологіч­ного напряму в праві.

26. Філософські засади психологічного напря­мку в праві.

27. Феноменологічна філософія права.

28. Екзистенціальна філософія права.

29. Проблеми юридичної герменевтики.

30. Історія філософії права. Специфіка концеп­цій видатних представників класичної та сучас­ної філософсько-правової думки.

31. Публікація перекладів творів видатних філо­софів права з коментарями.

32. Філософські засади історичного форму­вання та перспективи розвитку вітчизняної та світової філософсько-правової думки.

33. Пропозиції про заочні дискусії та “Круглі столи” з певних проблем філософії права.

34. Рецензії та обговорення нових монографій з філософсько-правової проблематики.

35. Публікація національних бібліографій з фі­лософії права окремих країн.

36. Рецензії та обговорення наявних та нових підручників з філософії права.

37. Публікація й обговорення державних та ав­торських програм з курсів і спецкурсів філософ­сько-правового плану.

38. Інформація про спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 12.00.12 – філософія права.

39. Оголошення про відкриття аспірантур та док­торантур зі спеціальності 12.00.12 – філософія права.

40. Оголошення про офіційне затвердження ди­сертацій­них тем з філософсько-правової про­блематики.

41. Оголошення про захист дисертацій з філо­софсько-правової проблематики.

42. Інформація про захищені дисертації з філо­софії права.

43. Інформація про заплановані наукові конфе­ренції з філософсько-правової проблематики та публікація за її матеріалами найбільш цікавих до­повідей.

44. Інформація про відомі часописи з філософії права інших країн світу та співробітництво з їх авторами.

45. Інформація про діяльність Міжнародної асо­ціації філософії права та соціальної філософії (IVR) та пропозиції стосовно вдосконалення форм діяльності Всеукраїнської асоціації філо­софії права та соціальної філософії як націона­льної секції IVR.


 

 

JOURNAL HEADINGS USED IN

«PHILOSOPHY OF LAW ISSUES»

 

The Editorial Board provides the following list of headings for the purposes of indication of philosophy of law topics and issues as well as organization of further discussion on the pages of our scientific theoretical journal.

 


1. Issues in Contemporary Understanding of Phi­losophy of Law’s Subject-matter

2. Ontology of Law

3. Gnoseology (Epistemology) of Law

4. Methodology of Contemporary Law Cogni­tion

5. Logic of Law. Legal Logic

6. Axiology of Law

7. Philosophical Anthropology of Law

8. Philosophical and Sociological Problems in Law

9. Philosophy of State and General Philosophi­cal Issues in the Modern State Formation

10. Philosophical Foundations in Contemporary Constitutionalism

11. Philosophy of Politics

12. Philosophical Issues in Public Law

13. Philosophical Issues in Private Law

14. Philosophical Issues in Academic Branches of Legal Studies

15. Philosophy of Property Law

16. Philosophy of Roman Law

17. Philosophy of Crime

18. Philosophy of Punishment. General Philoso­phical Foundations of Legal Theory of Responsibil­ity

19. Philosophy of Human Rights

20. Philosophy of Legal Will

21. Theoretical Foundations of Contemporary Philosophical and Legal Concepts

22. Philosophical Theoretical Foundations of Positivistic Approach to Law

23. Issues in Correlation of Philosophy of Law and General Theory of State and Law

24. Philosophical and Theoretical Foundations of Natural Law Concepts

25. Philosophical and Theoretical Foundations of Sociological Approach in Law

26. Philosophical Foundations to Psychological Approach in Law

27. Phenomenological Philosophy of Law

28. Existential Philosophy of Law

29. Issues in Juridical Hermeneutics

30. History of Philosophy of Law. Specific Fea­tures of Prominent Representatives of the Classical and Contemporary Philosophical and Legal Thought

31. Publication of Translations of Works of Prominent Philosophers of Law with Comments

32. Philosophical Foundations of Historical For­mation and Prospects of Development of Ukrainian and World Philosophical and Legal Thought

33. Suggestions Pertaining to Discussions by Cor­respondence and Holding “Round Table” Dis­cussions on Certain Philosophy of Law Issues

34. Book Reviews and Discussions Concerning New Monographs on Philosophical and Legal Issues

35. Publications of National Philosophy of Law Bibliographies of Certain Countries

36. Book Reviews and Discussion Regarding Available and New Textbooks in Philosophy of Law

37. Publication of and Discussion concerning State-Approved and Individual Authors’ Course and Special Academic Courses Syllabi in Philosophy of Law

38. Information about Specialized Scientific Councils for Defending of “Candidate” (Ph.D./ D.Phil) and “Doctoral” (LL.D.) Theses in the Spe­cialty 12.00.12 – Philosophy of Law

39. Announcements of Post-graduate Courses (Leading Towards the “Candidate” and “Doctoral” Degrees) in the Specialty 12.00.12 – Philosophy of Law

40. Announcements of the Approval of Disserta­tional Philosophy of Law Topics

41. Announcements of the Public Defence of Phi­losophy of Law Dissertations

42. Information about Defended Philosophy of Law Dissertations

43. Information about Forthcoming Planned Sci­entific Conferences on Philosophical and Legal Is­sues and Publication of Most Valuable Reports

44. Information about Foreign Philosophy of Law Journals and Cooperation with their Authors

45. Information about Activities of the Interna­tional Association of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) and Suggestions Concerning the Improvement of the forms of Activities of the Ukrainian Association of Philosophy of Law and Social Philosophy as a National Section of IVR


 

 

РУБРИКАЦИЯ ЖУРНАЛА

«ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА»

Редакция предлагает следующую рубрикацию и приблизительную тематику проблем философии права, а также вопросов научно-организационного характера, запланированных для дальнейшего обсуждения на страницах нашего журнала:

 


1. Проблема специфики современного толкова­ния предмета философии права.

2. Проблема соотношения философии права и теории государства и права.

3. Онтология права.

4. Гносеология права.

5. Методология современного правопознания.

6. Логика права. Юридическая логика.

7. Аксиология права.

8. Философская антропология права.

9. Философско-социологические проблемы права.

10. Философские проблемы современного госу­да­ствоведения.

11. Философские основания современного кон­ституционализма.

12. Философия политики.

13. Философские проблемы публичного права.

14. Философские проблемы частного права.

15. Философия римского права.

16. Философские проблемы отраслевых юриди­че­ских наук.

17. Философия права собственности.

18. Философия преступления.

19. Философия наказания. Общефилософские основания и проблемы теории юридической от­ветственности.

20. Философия прав человека.

21. Философия правового волеизъявления.

22. Теоретические основания современных фи­ло­софско-правовых концепций.

23. Философско-теоретические основания пози­ти­вистского подхода в праве.

24. Философско-теоретические основания ес-те­ст­венно-правовых концепций.

25. Философско-теоретические основания со­цио­логического направления в праве.

26. Философские основания психологиче­ского направления в праве.

27. Феноменологическая философия права.

28. Екзистенциальная философия права.

29. Проблемы юридической герменевтики.

30. История философии права. Специфика кон­цепций выдающихся представителей класси­ческой и отечественной философско-право­вой мысли.

31. Публикация переводов с комментариями про­изведений известных философов права.

32. Философские предпосылки исторического формирования и перспектив развития отече­ствен­ной и мировой философско-правовой мысли.

33. Предложения о заочных дискуссиях и «Круг­лых столах» по проблемам философии права.

34. Рецензии и обсуждения новых моногра­фий с философско-правовой проблематики.

35. Публикации национальных библиографий с философии права отдельных стран.

36. Рецензии и обсуждения изданных и новых учебников с философии права.

37. Публикация и обсуждение государствен­ных и авторских программ курсов и спецкурсов философско-правового плана.

38. Информация о специализированных уче­ных советах по защите кандидатских и доктор­ских диссертаций по специальности 12.00.12. - философия права.

39. Объявления об открытии аспирантур и док­то­рантур по специальности 12.00.12. - фило­софия права.

40. Объявления об официальном утверждении диссертационных тем с философско-право­вой проблематики.

41. Объявления о предстоящей защите диссер­та­ций с философско-правовой про­блема­тики.

42. Информация о защищенных диссертациях по философии права.

43. Информация о запланированных научных конференциях с философско-правовой про­бле­матики и публикация по её материалам наиболее интересных докладов и выступле­ний.

44. Информация об известных журналах по фи­ло­софии права других стран и сотрудни­чество с их авторами.

45. Информация о деятельности Международ­ной ассоциации философии права и социальной философии (IVR) и предложения об усовер­шенст­вовании работы национальных секций (в том числе Всеукраинской ассоциации фи­лософии права и со­циальной философии) в рамках IVR.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.