Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ВОЗРОЖДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 

В кратком англоязычном изложении отмечаются нынешние тенденции развития философии права в современной Украине. Возрождение отечественных исследований в этой области связы­вается с знаменательным событием основания и выхода в свет данного журнала, который заду­ман не только как форум для заинтересованных философией права в Украине, но и с целью слу­жить ареной для международного философско-правового дискурса.

V. S. Bihun

REVIVAL OF PHILOSOPHY OF LAW IN CONTEMPORARY UKRAINE

 

This English language note presents a brief survey of the current tendencies in the development of phi­losophy of law in the contemporary Ukraine. The revival of Ukrainian studies in this area is con­nected with and marked by the celebrated establishment and publication of the present international Journal, which is thought not only as a forum for those interested in the philosophy of law in Ukraine, but also as a means for facilitation of the international discourse in philosophy of law.


ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Аболіціонізм –75

Абстракція –12

Автономія –

– громадянська – 58, 59

– особи – 58, 59, 168

Адміністративне право –91, 93, 98

– правопорушення – 110

Аксіологія (-чний) – 8

– підхід – 28, 29, 41

– права – див. окремо

– цінності – див. окремо

Аксіологія права – 43, 111-115, 161, 178

Аксіома –

– наукова – 25

– правова – 22, 24

Аналітична філософія права – 13, 191

Анархія – 74

Антиномії –14

Антиномії права – 83, 160

Антропологія(-чний)філософська –122-125, 130, 132, 133

– антропний принцип – 53

– підхід – 52, 54

– права – див. окремо

– філософія людини – див. окремо

– філософсько-правова – див. окремо

Антропологія права –130

Антропологія філософсько-пра-вова –122, 160

– людина в праві – див. окремо

– підхід – 122, 131

Апріорне(-а)–

– в праві – 64, 120, 161, 175

– ідея – 65

Аргументація юридична– 194

Архетип юридичний –162

Африканське право –160-161, 195

Біблія(Святе Письмо)118

Бог –45, 117, 119, 145

– ідея – 65

Верифікація –

в праві – 31

Версія –114

Викладання філософії права –7, 41, 71, 184-189

– індивідуальні творчі завдання – 187-189

– категоріальний аналіз – 187

– контекстний аналіз – 187

– концептуальний аналіз – 188

– методичні рекомендації – 187

– методологічний аналіз – 188

– принцип єдності раціонального та емоційного – 188

– принцип простоти – 188

– принцип різноманітності – 188

– проблемний аналіз – 188

Відносини –

– суспільні – 93

Відповідальність –

– глобальна – 194

– еліти – 13

– інтелектуальна – 13

– наукова – 13

– національно патріотична – 13

– особиста – 141, 152

– соціальна – 141

– юридична – див. окремо

Війна –104, 105, 111, 137

– громадянська – 105

Вічність – 12

Влада –

– виконавча – 93

– інтелектуальна – 14

– система – 111

Власність –76

– відносини – 94

– відчуття – 83

– володіння – 141

– приватна – 89

Волевиявлення –

– державне – 58

Волюнтаризм –

– державний – 96

– правовий – 73, 75

– свавілля – див. окремо

Воля –64, 77

Всесвіт –12

Всеукраїнська асоціація філософії права і соціальної філософії (ВАФПСФ) –130, 196-198, 206-209, 212

Галузь права –92, 96, 97

– комплексна – 97

Герменевтика(-чний)

– інтерпретація – 159

– методологія – 13

– підхід – 42

– процедури – 50, 54, 159

– розуміння – див. окремо

– юридична – див. окремо

Герменевтика юридична – 159-162

– знакові системи юридичні – 160

– метод – 164

– мова права (юридична) – див. окремо

– розуміння в праві – див. окремо

– семіотика юридична – 160

– символи юридичні – 160

Гіпотеза –

– правова – 114

Глобалізація –13

Глосатори –13, 118

Гносеологія(-на, -е, -ний)15, 24, 52, 81

– експертиза – 15

– метод – 16

– обґрунтування – 16

– права – див. окремо

Гносеологія права –22, 43, 79, 84, 113, 159, 177, 191

– концепції – 178

Громадянське суспільство –8, 94

Гроші –95

Далекосхідна правова сім’я –166

Демократія – 134

– принципи – 10

Деонтологія юридична – 174

Держава – 8, 41, 61, 62, 93, 95, 104, 105, 167

– атрибути – 91, 92

– визначення – 61

– закономірності – 23

– обов’язок держави – 8, 58

– ознаки – 62

– правова – див. окремо

– соціалістична 17

– федеративна – 97

Держава і право –41

Дискурс – 15

– правовий – 132, 133

Дискусія – 14, 15

– всенаціональна – 14

– філософська – 140

Діалектика(-ний)68, 72, 160

– зв’язок – 19, 69

– права – див. окремо

– протилежності – 105

– розвиток – 105

– суперечностей – 83

– як метод – див. окремо

Дієздатність –133

Догма права –41, 122

Догматична юриспруденція –39

Догматичний метод –39

Доктрина правова – 72, 74

Дослідження –

– в суспільних науках – 16, 29

– стиль – 13

Думка –

– філософська – 14

– філософсько-правова – 14

Дух –12

– Абсолютний – 12

– епохи – 13

– національний – 13

– світовий – 14

Духовність – 12

Екзистенціалізм(-альний)– 28

Екзистенціальна філософія права –160, 169-171, 180

Еклектика –15-16

Еліта –

– юридична – 43

Енциклопедія права –46

Епістемологія –див. гносеологія

Етика –

– права – див. окремо

Етика права – 84

Журнал (часопис)

– юридичний –

– Проблеми філософії права – 7, 11, 14, 22, 211

– Human Rights Quarterly – 136

– Jahrbuch fuer Recht und Ethik – 136

Загальна теорія держави і права– див. теорія держави і права

Загальна теорія права– див. теорія права

Закон –10, 122, 158

– доцільності – 64

– поняття – 25, 103

– причинності – 64

Закон (юридичний) –72, 77, 155, 160

– неправовий – 192

Законність –

– беззаконня 105

Законодавство –12, 73, 76, 94, 104

Законотворчість –9

Злочин –76

Злочинець – 77

Знання

– правове – 29, 86, 122

– система – 132

Ідеалізм –

– в науці – 16

– трансцендентальний – 16

Ідеологія –

– марксистсько-ленінська – 15

Ідея права –65, 66, 113

Імперіалізм –

– культурний – 143

– політичний – 143

Імперія –12

Імплементація– 12

Індивід –131

– автономія – 143

– права – 134

Ізоляціонізм –13

Інтеграція –

– знання – 8,

– науки – 54, 56

Інтереси – 59

– громадян – 89

– групові – 23, 84

– держави – 89

– індивідуальні – 23, 59, 84

– приватні – 89, 112

– публічні – 89

– юриспруденція інтересів – 160

Інтуїціонізм –

– підхід – 41

Інформація –13

Ірраціональне –155

Ісламське право –195

Істина –24, 28, 37, 41, 42, 53

– в праві – див. окремо

– критерії – 24

– наукова – 98

Істина в праві –111-115, 193

Істинність– 38

Історія вчень про державу і пра-во –27, 184-186

Історія права –39

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.