Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Профілактичне рибоводно-епізоотичне обстеження рибницьких господарствПрофілактичне рибоводне обстеження рибницьких господарств передбачає контроль над:

- виконанням ветеринарно-санітарних вимог, які стосуються будівництва. обладнання. експлуатації рибоводних господарств;

- дотримання в них санітарного режиму передбаченими ветеринарно-санітарними правилами для рибоводних господарств;

- проведенням комплексу загальних рибоводно-меліоративних заходів;

- здійсненням ветеринарно-санітарних дій як профілактичних так і термінових пов'язаних з виникненням виявленням джерела захворювання, або переносників інфекційних і інвазійних захворювань.

При проектуванні і будівництві рибоводних господарств обов'язкове виконання таких вимог:

а) використання водойм з нормальним сольовим і газовим складом води. безпечних по інфекційним і інвазійним захворюванням;

б) можливість повного осушення водойми;

в) знаходження ставків і зимувалів не ближче ніж 500 м від населених пунктів і тваринницьких ферм;

г) незалежне водопостачання перешкоджаючого потрапляння в ставок смітної риби і інших водних організмів, які переносять хвороби риб;

д) обладнання головного ставу спускним пристроєм;

е) розташування риборозплідників вище нагульних ставків;

ж) наявність не менше двох карантинно-ізоляційних ставків;

з) наявність невеликих ставків для тимчасового передержання риб (плідників перед нерестом, рибу, підготовлену до відправки, або для лікувальних обробок невеликих партій риби);

и) якщо спеціалізована іхтіопатологічна лабораторія знаходиться на дальній відстані, то господарство повинно мати свою.

к) проектування, будівництво, перебудування ставкових господарств, допускається тільки по узгодженню з ветеринарною службою.

л) В рибоводному господарстві повинні виконуватись всі правила рибоводної і ветеринарно-санітарної культури.

 

Представлена схема профілактичних заходів постійно удосконалюється і розширюється в зв'язку з розвитком нових напрямів в аквакультурі і даний факт ураховується в систематичних рибоводно-епізоотичних обстеженнях господарств.

Ветеринарні документи, ветсвідоцтва форми 1, 2, акти вищеназваних обстежень складаються на основі Ветеринарно-санітарного паспорта рибоводного господарства (рибопромислового водойма).

 

Паспорт:

 

- складається в 2-х екземплярах;

- видається на ціле рибоводне господарство або на його відділення, якщо воно має своє відокремлене джерело водопостачання;

- підписується головним лікарем району і керівником рибоводного господарства і скріпляється печаткою районної станції з боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин;

- Розділ "Загальні відомості" заповнюється представниками ветеринарної служби і рибоводного господарства (рибопромислового водойма на основі особистого обстеження або по документальним даним);

- до паспорта прикладається схематичний план господарства з відображенням на ньому ставків, водного постачання і джерел можливого забруднення водойм.


Таблиця 12 - Схема профілактичних заходів в ставковому рибництві

Рибоводно-меліоративні Агромеліоративні Ветеринарно-санітарні Лікувально-профілактичні
Відбір плідників по генетичним і зоотехнічним показникам Обладнання і відновлення на ставках водозбірної і осушувальної сітки каналів Попередження заносу в господарство збудників заразних хвороб Профілактична протипаразитарна обробка риб весною і восени при пересадках
Профілактичні заходи в період нерестової компанії Спрямлення річок засипка бочагів на ложі ставка Профілактична дезінфекція, дезінвазія ложа приладів, тари Профілактична протипаразитарна обробка риб при перевезенні
Зоотехнічні норми посадки в ставки Засівання ставків сільськогосподарськими травами Профілактичне рибоводне і епізоотичне обстеження риб Літня профілактична обробка риби
Удобрення ставків органо-мінеральними сумішами і зеленою рослинністю Оранка і культивація ложа ставків Профілактично- діагностичні дослідження по визначенню паразитоносіїв, виявлення хвороб і отруєнь риб Профілактична обробка риб в зимувальних ставках
Полікультура в рибництві як засіб профілактики заразних захворювань риб Боротьба з заростаністю ставків вищою водною рослинністю Профілактичне карантинування завезених риб Профілактична обробка риб в басейнах зимувального комплексу
Створення в ставках оптимальних зоогігієнічних умов зовнішнього середовища Періодичне літування рибоводних ставів Профілактична вибраковка, ізоляція і знищення хворих риб  

 

Країна ___________________________________________________

Область __________________________________________________

Район ____________________________________________________

Назва господарства (водойми) _______________________________

Рік введення в експлуатацію _________________________________

Відомча підпорядкованість __________________________________

І. Характеристика господарства (рибопромислового водойма)

Тип господарства (водойма) і контакт з сусідніми рибоводними господарствами (водоймами) по водній системі і інші дані.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Джерело водопостачання __________________________________________

(ріка, джерело. атмосферні опади)

 

Види вирощуємих у господарстві риб (які заселяють водойм)

_________________________________________________________________

в тому числі смітні риби ___________________________________________

_________________________________________________________________

Кількість і площа (в га) ставів господарства по категоріям (водойм)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Річна потужність господарства (водойма)

__________________________________________________________________

(вирощування товарної риби (в ц) рибопосадкового і племінного (в екз.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

вилов риб з промислового водойма (в ц)

__________________________________________________________________

Державний ветеринарний нагляд доручається ___________________________

назва закладу

Ветеринарне обслуговування покладається на ветеринарного спеціаліста

___________________________________________________________________

Дата заповнення паспорта

МІСЦЕ -"-

Число, місяць, рік

ПЕЧАТКИ Головний ветеринарний лікар району

_______________________

Керівник господарства

 

___________________________________________________________________

 

II. Відомості про завіз в господарство (рибопромислову водойму) риби і інших водних організмів з урахуванням попередніх трьох років.

Дата завозу Вид, вікова група Звідки завезені і де розміщені риби Дата видачі і номер ветсвідоцтва або довідки
         

 

III. Санітарний стан ставків господарства (рибопромислової водойми)

Дата Показники санітарного стану водойми (цвітіння, забруднення, замуленість, дух води і інші дані Посада і підпис особи, яка проводила обстеження
     

 

IV. Токсикологічні і повні гідрохімічні дослідження

(вода, грунт, риба, корм)

Дата Об'єкт дослідження Результат дослідження Виявлення джерела забруднення водойми На підставі яких документів і ким зроблений запис
           

 

V. Епізоотичний стан господарства (рибопромислової водойми);

джерела водопостачання, включно дані за 3 останні роки

Назва хвороби В яких ставках виявлені Дата виявлення Джерело зараження Дата накладання або зняття карантину або обмеження рішенням якого органа Посада і підпис особи, яка дала заключення, дата
             

 


VI. Основні профілактичні, лікувальні і оздоровчі заходи (а також

рибоводно-меліоративні) в господарстві (рибопромисловій водоймі)

Дата проведення заходу Назва заходу Об'єм роботи Ефективність проведеного заходу Особа і підпис і посада того, хто керував заходом
         

 

Профілактичне епізоотичне обстеження рибницьких господарств проводять не менш одного разу на рік на базі тих вимог, що перераховані вище, актів про виконання агромеліоративних, рибоводно-меліоративних ветеринарно-санітарних і лікувальних заходів, даних ветеринарно-санітарного паспорта рибоводного господарства і особистого вивчення стану діяльності господарства і умов праці. Три особи складають і підписують акт профілактичного епізоотичного обстеження господарства.

В кінці акту даються рекомендації по виправленню недоліків, або по удосконаленню процесу виробництва.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.