Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ГІДрОКСиЛЬнІ ПОхІДнІ ВУГЛеВОДнІВ. етери. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

У хімічному відношенні етери є дуже інертними речовинами. Вони не реагу­ють з розведеними мінеральними кислотами і лугами на холоді. етери виявляють слабкі основні властивості за рахунок наявності на атомі Оксигену неподілених пар електронів. Вони піддаються розщепленню під дією йодидної і концентрова­ної сульфатної кислот. Реакційна здатність вінілових і арилових етерів зумовлена природою вуглеводневого радикала.

Утворення оксонієвих солей.етери утворюють з концентрованими мінераль­ними кислотами (HCl, H2SO4, HNO3 і т. ін.) оксонієві солі. Протон кислоти при­єднується за рахунок неподіленої пари електронів атома Оксигену:


сн,—сн2—о—сн, + на

5 І •• 5

етилметиловий етер


сн3—сн2—о—сн3 н

етилметилоксоній хлорид


сг


розщеплення етерів.Розщеплення під дією лужних металів. етери піддаються розщепленню під дією металічного натрію, калію та особливо літію.


К—О—К+


К— (Жа+ ІШа


 


натрій алкоголят


натрійорганічна сполука


Розщеплення під дією кислот (ацидоліз). Реакцію розщеплення органічних спо­лук під дією кислот називають ацидолізом. Концентровані кислоти (HI, HBr, H2SO4) уже при кімнатній температурі розщеплюють етери.

У реакції з йодидною кислотою при еквімолярному співвідношенні реагентів утворюються галогеновуглеводні і спирт, у надлишку кислоти — тільки галогено-вуглеводні.


НІ


■>■ сн3—сн2—он + сн3— і


 


сн3—сн2—о—сн3

етилметиловий етер


2НІ; І


 

метилйодид

етиловий спирт

*► СН3—СН2—І +СН3—І +Н2О


 


етилйодид


метилйодид


У несиметричних етерах нуклеофільній атаці переважно піддається найбільш стерично досяжний радикал.

Реакція перебігає за механізмом SN2:


Стадія І СН3—СН2— ОСН3

етилметиловий етер


НГ

швидко


сн3—сн2—о—сн3 н

етилметилоксоній йодидГлава 22


 


Стадія II СН3—СН2—О —СН3 + Г

Н


8+ \ / 5-

сн3—сн2—о с і н н

перехідний стан


сн3—сн2—он + сн3—і


етиловий спирт


метилйодид


При взаємодії еквімолярних кількостей галогенідної кислоти і діалкілових ете­рів, у складі яких один радикал первинний, а інший — третинний, алільний або бензильний, утворюється первинний спирт.


(СН3)3С —О—СН3

тре/я-бутилметиловий етер


НВг


сн,соон


(СН3)3С —Вг

иіреот-бутилбромід


СН3—ОН

метиловий спирт


 


+ (СН3)3С — О — СН3

Реакція проходить за механізмом

н+ (СН3)3С —О—СН3 :«=


-сн,он


 


(СН3)3С+


швидко ВГ


(СН3)3С —Вг


При взаємодії еквімолярних кількостей галогенідної кислоти й алкіларилових етерів утворюються фенол і алкілгалогенід.
ОН + С2Н5—І

СН3СООН


фенетол


фенол


етилйодид


ця реакція взята за основу методу Цейзеля, що застосовується для кількісного визначення метокси- та етоксигруп.

Діарилові етери не піддаються розщепленню під дією галогенідних кислот.

Розщеплення етерів під дією концентрованої сульфатної кислоти приводить до утворення естерів сульфатної кислоти:

 

 

 

 

 

  г4 (конц.)   2Н5—0—8О3Н - \- н2о
       
с2н5—о—с2н5       етилсульфат  
діетиловий етер Н24 (конц.) або 8О3   С2Н5—О —8О2—О- 2н5
       
        діетилсульфат  

Окиснення етерів. етери окиснюються під дією кисню повітря з утворенням вибухонебезпечних гідропероксидів R—O—ОН і пероксидів R—O—O—R. Тому перегонку етерів не можна вести насухо через небезпеку вибуху. Для руйнування пероксидів етер обробляють відновником, який розкладає пероксид. Зберігають вільні від пероксидів етери над металічним натрієм або кальцій гідридом.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.