Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Станіслао КАННІЦЦАРО (1826-1910)Італійський хімік. Отримав медич­ну освіту. Один із засновників атомно-молекулярної теорії. Вивчаючи дію калій гідроксиду на бензальдегід, від­крив (1953) бензиловий спирт, а також окисно-відновне диспропорціювання ароматичних альдегідів (реакція Кан­ніццаро). Синтезував хлористий бен-зоїл, з нього — фенілоцтову кислоту. Запропонував систему основних хі­мічних понять. Уніс ясність у питання про відмінності в значеннях атомних, молекулярних і еквівалентних мас. Запропонував раціональну систему атомних мас. Установив і обґрунтував правильні атомні маси елементів.


 


СН3

2 СН3-аС-

Сн,


,0

н


КОН


Сн,

сн3—с—

СН,


,0

ОК


Сн,

+ сн3— с— сн2— он сн,


Альдегіди, які містять атоми Гідрогену при а-атомі Карбону, в умовах реакції Канніццаро осмолюються.

реакції конденсації.Ароматичні альдегіди в присутності основ здатні вступати в реакції конденсації з альдегідами, кетонами, ангідридами карбонових кислот, що містять рухливі атоми Гідрогену при а-атомі Карбону. Бензальдегід вступає в реакцію альдольної конденсації з ацетальдегідом. Альдольна конденсація двох різних карбонільних сполук називається перехресною альдольною конденсацією:°

СН3-<

н


он

3-гідрокси-З-фенілпропанальГлава 23


Альдоль, який утворюється, легко втрачає воду, перетворюючись в коричний альдегід:ОН


З-фенілпропеналь; коричний альдегід


Реакція ароматичних альдегідів з ангідридами аліфатичних карбонових кис­лот у присутності основ відома як реакція Перкіна (1868 р.). Продуктами такої конденсації є а,|3-ненасичені карбонові кислоти. Так, при взаємодії бензальдегіду з оцтовим ангідридом у присутності натрій або калій ацетату утворюється корична кислота:(СН3СО)2О


СНзССХЖа;


 л /і— СН = СН— СООН + СН3СООН

 


корична кислота


сн2-с(

Механізм реакції:

СН3СОО~ +


сн3-с(


о

о


.0

о + сн3соон


 СН3%

о

//

о

о о

,—с

СН3%


СН3%


о


 


сн ^нзсоон^

^>—с—сн,—с—о—с —

-^--—2-------- 3 "сНзСОО-

О О

-=х ?Н

сн=сн—с—о—с—сн

он

-сн—сн,— с—о—с—сн


он


АЛЬДеГІДи. КетОниБензоїнова конденсація.Специфічною ре­акцією альдегідів ароматичного ряду є бензо­їнова конденсація. Суть цієї реакції полягає в конденсації двох молекул альдегіду в при­сутності солей ціанідної кислоти з утворен­ням ароматичних а-гідроксикетонів (бензої­нів, ацилоїнів):* шт


Механізм бензоїнової конденсації: 8-

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.