Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

НОМЕНКЛАТУРА. ІЗОМЕРІЯ. Назви етерів за радикало-функціональною номенклатурою утворюють з назвНазви етерів за радикало-функціональною номенклатурою утворюють з назв вугле­водневих радикалів R і К' (за алфавітним порядком), суфікса -овий і слова етер:


сн3—о—сн3

диметиловий етер


сн3—о—с2н5

етилметиловий етер


метилфеніловий етер


За замісниковою номенклатурою ШРАС етери розглядають як похідні вуглевод­нів, в яких один з атомів Гідрогену заміщений R-оксигрупою (RO—). За родо­начальну структуру беруть більш складний за структурою радикал:


с2н5—о—сн—сн3 Зсн3

2-етоксипропан


сн3—о—сн2—сн2—сн—сн3

сн3

З -метил-1 -метоксибутан


О—сн,—сн,—сн


прошжсибензен

циклічні етери частіше розглядають як гетероциклічні сполуки і для складання їх назв застосовують тривіальну і систематичну номенклатури (див. гл. 31).


V


 

О


О 6


 


оксиран;

етиленоксид;

епоксиетан


оксетан; триметиленоксид


оксолан; тетрагідрофуран (ТГФ)


1,4-діоксан


У назвах краун-етерів цифра в квадратних дужках позначає загальну кількість атомів у макроциклі, а інша цифра — кількість атомів Оксигену.

О О

О О

[12]-краун-4

Ізомерія етерів зумовлена ізомерією радикалів, зв'язаних з атомом Оксигену:


сн3—о—сн2—сн2—сн3 сн3—сн2—о—сн2—сн3 сн3—о—сн

метилпропіповий етер; 1 -метоксипропан


діетиловий етер; етоксиетан


сн3

ізопропілметиловий етер; 2-метоксипропанГлава 22


22.8.2. СПОСОБИ ДОБУВАННЯ Взаємодія алкоголятів і фенолятів з галогеналканами(див. реакція Вільямсона, с. 251)


С2Н5


С2Н5


С2Н5—О —С2Н5 + N81

Діетиловий етер


ОИа+ + С2Н5—І

Етилфеніловий етер

Приєднання спиртів і фенолів до алкінів(див. с. 171). Реакція перебігає за меха­нізмом АN. Спирти приєднуються до алкінів у присутності алкоксидів і гідроксидів лужних металів з утворенням вінілових етерів:


С2Н5—ОН


н2с=сн—о—с2н5


Етанол вінілетиловий етер

Утворення арилвініловіх етерів H2C=CH—O—Ar відбувається за більш жор­стких умов при взаємодії фенолів з ацетиленом.

міжмолекулярна дегідратація спиртів.При нагріванні спиртів у присутності концентрованої сульфатної кислоти або інших водовіднімаючих засобів утворю­ються етери (див. с. 324):

2СН3—СН2—ОНН28°4 (конц.); 140 °С ^ СНз_СН2_о_СН2_СНз + щ0

Дегідратація гліколей.Внутрішньо- і міжмолекулярна дегідратація гліколей до­зволяє одержувати циклічні етери — тетрагідрофуран (с. 338), 1,4-діоксан (с. 337), краун-етер (с. 338) і т. ін.

Ацетилен

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Діалкілові етери — безбарвні рідини зі своєрідним «ефірним» запахом і віднос­но низькими порівняно з відповідними спиртами температурами кипіння. Алкіл-арилові і діарилові етери — безбарвні рідини або кристалічні речовини з приємним запахом (табл. 22.3).

Таблиця 22.3 Фізичні характеристики деяких етерів

 

 

 

Сполука Назва Температура, °C
плавлення кипіння
сн3—о—сн3 Диметиловий етер - 138,5 - 23,7
сн3— сн2- о—сн2- сн3 Діетиловий етер - 116,3 34,6
сн3—сн2— о—сн=сн2 Вінілетиловий етер - 36,0
<С^°-СНз Метилфеніловий етер; анізол - 37,5 153,8
  Дифеніловий етер; дифенілоксид 26,8 259,3

Молекули етерів не утворюють міжмолекулярних водневих зв'язків. Властивості окремих циклічних етерів розглянуто в гл. 31 і розд. 32.3.3.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.