Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Михайло Григорович КУЧЕРОВ (1850-1911)Російський хімік-органік. Основ­ні наукові праці присвячені розвитку органічного синтезу. Здійснив синтез (1873) дифенілу і його похідних. До­сліджував (1875) умови перетворення бромистого вінілу в ацетилен. Відкрив (1881) реакцію каталітичної гідратації ацетиленових вуглеводнів з утворен­ням карбоніловмісних сполук. Реак­ція перетворення ацетилену в оцтовий альдегід у присутності солей Меркурію (реакція Кучерова) покладена в осно­ву промислового добування оцтового альдегіду та оцтової кислоти.

Російським фізико-хімічним това­риством була заснована (1915) пре­мія імені М. Г. Кучерова для молодих хіміків-дослідників.


 

НВг
НВг

Гідрогалогенування.Алкіни можуть приєд­нувати одну або дві молекули галогеноводню (НСl, НВr) з утворенням відповідно моно-галогенозаміщених алкенів або гемінальних дигалогеналканів (обидва атоми галогену зна­ходяться при одному атомі Карбону). При­єднання відбувається за правилом Марков-никова:

=С—СН3

н2с=с—сн3

Вг

пропін

2-бромопропен

Вг

—► СН3—С—СН3 Вг

2,2 -дибромопропан

За механізмом реакція аналогічна гідро-галогенуванню алкенів.

12.4.2. РЕАКЦІЇ НУКЛЕОФІЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ(AN)


 


нс=сн + нон


н82


н9с—с(


н


d+


СH3


чн


ацетальдегід


АЛКІни 


н82+, н+
НС=С—СН3 + НОН——------------------ ►

пропін


СH3— С— СH3

о

ацетон


 


Н
.2+

Механізм реакції Кучерова:

нс=сн + н§


/

^* 6+ НОН Н / \

НС=СН< " *+)С=С( Н

Т н§
71-КОМПЛЄКС

нЕх хн


 


 
3

о—н

Н


н'


\


н


таутомерія


н


чн


ацетальдегід

Спочатку потрійний зв'язок активується внаслідок утворення я-комплексу з іонами Hg2+, а потім відбувається нуклеофільне приєднання молекули води.

Реакцію Кучерова широко використовують у промисловості для добування ацетальдегіду з ацетилену.

Вінілювання.Реакції приєднання за місцем розриву потрійного зв'язку алкінів, що приводять до утворення сполук загальної формули Н2С=СН—Х, називають реакціями вінілювання. Вінілювання алкінів відбувається за механізмом AN і ката­лізується солями Меркурію(ІІ) або Купруму(І).

К'ОН

-► н2с=с—он/ к

вінілові етери

Щ2+ або Си+
НС=С—К

н2с=с—кк' к

вініламіни

о

К'СООН

н2с=с—о—с—к' к

вінілові естери

к

заміщені акрилонітрили

Вінілювання алкінів спиртами в присутності твердого калій гідроксиду вивчено 1887 року російським хіміком О. є. Фаворським (реакція Фаворського).


НС=С—СН3+ С2Н5ОН

пропін


н2с=с—сн3

ОС2Н5

2 -етоксипропен


Глава 12

РЕАКЦІЇ ЗАМІЩЕННЯ

Реакції заміщення характерні для ацетилену та алкінів з кінцевим (терміналь­ним) потрійним зв'язком R—С3

Утворення ацетиленідів.Ацетилен та його гомологи з кінцевим потрійним зв'язком реагують з натрій амідом NаNН2 у рідкому амоніаку, амоніачному роз­чині аргентум оксиду Аg2O і купрум (I) хлориду СuCl. У результаті взаємодії атом Гідрогену метинової групи 3С—Н заміщується на метал і утворюються солі — ацетиленіди (алкініди).

аргентум ацетиленід

нс-с-сн, с^' . си-с-с-сн,

купрум(І) метилацетиленід

НС=С-К ™^<*>,

натрій R-ацетиленід; натрій алкінід

Алкініди аргентуму являють собою осади білого кольору, а купруму(I) — червоно - бурого.

Реакції термінальних алкінів з розчинами амоніакатів аргентуму і купруму(I) є якісними на кінцевий потрійний зв'язок.

Аналогічно перебігає реакція з магнійорганічними сполуками (реактиви Гри-ньяра):

к—с=сн + с2н5—м§і —► к—с=с—м§і + с2н6

алкінілмагнійгалогенід

Металічні похідні алкінів — високореакційноздатні сполуки. Вони легко вступають у реакцію нуклеофільного заміщення з галогеналканами (див. с. 168), взаємодіють з альдегідами і кетонами, утворюючи продукти приєднання по кар­бонільній групі:

сн3-с-сн3

к—с=с—м§і -------- 2-----------


3

сн3 сн

— к-с=с-с-омЕі _МН8°ОНН)І> к-с=с-с-

сн3 сн3

При дії хлоридної кислоти ацетиленіди розкладаються з виділенням вихідного алкіну:

К—С=СКа + НС1 —>■ К—С=С—Н + ШСІ

цю реакцію застосовують для виділення алкінів у чистому вигляді із сумішей з іншими вуглеводнями.


СН3—СН2—СООН + СО2| пропанова кислота

АЛКІни

Заміщення атомів Гідрогену біля sp-гіб­ридизованого атома Карбону в ряду алкінів галогенами.Галогенування ацетилену та його термінальних гомологів здійснюють при дії галогенів у лужному середовищі:

Вг2;

Вг,;

Вг—С=СН

брометин

Вг—С=С—Вг

диброметин

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.