Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІЗОмерІя ОрГанІЧних СПОЛУК. ПрОСтОрОВа БУДОВа мОЛеКУЛ

 


сн,
О
вид структурної ізомерії, при якому ізомери відрізняються природою функціо­нальної групи. Наочним прикладом такої ізомерії є етанол і диметиловий етер:

снз 1,2-диметил-циклобутан

циклогексан метилцикло-пентан

6Н12)

14Н10)

антрацен

фенантрен

Ізомерія положеннязумовлена різним по­ложенням однакових функціональних груп або кратних зв'язків при тому самому вугле­цевому скелету молекули:

СІ

сн3—сн2—сн2—сі СН3— СН— СН33Н7Cl)

 

  сі
1 -хлоропропан 2 -хлоропропан
сі сі

6Н4С12)

1,2-дихлоро-бензен
1,4-дихлоро-бензен

1,3-дихлоро-бензен

н2с=сн—сн2—сн3

4Н8)

1-бутен

сн3—сн=сн—сн3

2-бутен

Ізомерією функціональних групназивають


Якоб Хендрік ВАНТ-ГОФФ (1852-1911)

Голландський хімік. Один із заснов­ників фізичної хімії і стереохімії. Од­ночасно і незалежно від Ж. А. Ле Беля сформулював (1874) теорію просторо­вого розташування атомів у молекулах органічних сполук. Висунув ідею на­явності двох стереоізомерів у сполуці, що містить атом Карбону з чотирма різними замісниками. Досліджував кінетику реакцій і хімічну спорідне­ність. Запропонував класифікацію хі­мічних реакцій. Установив залежність швидкості реакції від температурного режиму (правило Вант-Гоффа). Вивів рівняння ізохори та ізотерми. Упер­ше запропонував оцінювати реакційну здатність сполук за допомогою кон­станти швидкості реакцій. Вивів за­кон осмотичного тиску (закон Вант-Гоффа).

Один з перших лауреатів Нобелів­ської премії (1901).


(ОДО)

СН3—сн2—ОН

СН3— О— СН3

етанол диметиловий етер

Ізомерія ланцюга і положення виявляється, як правило, у межах одного класу органічних сполук, а у випадку ізомерії функціональних груп ізомери належать до різних класів.

У деяких випадках два структурних ізомери можуть перебувати в стані дина­мічної рівноваги один з одним. Таке явище називають таутомерією, а структурні ізомери — таутомерами:Глава 5


 


таутомери

Жозеф Ашиль ЛЕ БЕЛЬ (1847-1930)

Французький хімік. Працював у Ш. А. Вюрца (з 1873). Після одер­жання спадщини (нафтові родовища в Ельзасі) заснував (1889) власну хі­мічну лабораторію.

Наукові праці присвячені стерео­хімії органічних сполук. Вивчав яви­ще оптичної активності. Одночасно з Я. Х. Вант-Гоффом і незалежно від нього сформулював (1874) теорію про­сторового розташування атомів у мо­лекулах органічних сполук.

Президент Французького хімічного товариства (1892).


 

сн3—с=сн23Н6О) он

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.